DUA...

2016-04-12 13:43:00

Allah'ım sana hamd ve senalar olsun..!   Beni her an; Yanlışa düşmemek adına ortaya koyduğum irademe yanlış algıladığımı, anlamam yönünde aydınlatıcı iradenle icabet buyuruyorsun. Beni yanlıştan döndürüyorsun.. Eğer aksi olsaydı gerçeği gördüğümde büyük bir sıkıntı ve bunalım yaşayacaktım.   Allah'ım beni kimsenin eline düşürme! Başkalarının kapılarına muhtaç etme!   el-Hamdu lillahi Rabbil alemin Değerlendirme alemlerin Rabbi Allah'a aittir...   Selam ve Muhabbetle Devamı

DUA..DAVET

2016-03-03 14:56:00

DUA--DAVET..!! *DUA  VE  “DUANINKABUL ŞARTLARI” “DUAEKÜM'' …  “DUANIZ'' "Du'ânız  olmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsın? " FURKÂN S..77..!    DUA nedir...?  Emek verdiğin işten, amelden, davadan beklenti içine girmendir...! DUAEKÜM''DUANIZ''  yani ''duanız'' deyimi bir insanın namaz sonrası yâda başı sıkıştığında yaptığı dua değildir..! DUA–DAVET  "Gerçek du'â, ancak O'na yapılır."  (RA'D S.14)   deyimleri Allah’ı yâda Allah’a çağırma adına bir insanın çektiği meşakkatlerin bu insanda oluşturduğu yakınlaşma çabalarıdır…! Bu anlatılanların ışığı altında dualar yâda davetler 2 kısımda incelenir. 1)      icabet edilecek dualar. 2)      icabet edilmeyecek dualar. Bir duaya Allah’ın icabet edebilmesi için ve dolayısıyla bu kişinin de FURKÂNS..77, DUAEKÜM ''DUANIZ''  muhatabı edebilmesi için bu duanın icabet şartlarını taşıması gerekir..! Bu şartlar A'RÂF S. 195  te TOPLUCA açıklanır bunlar; 1)      Meşru dairenin dışına çıkılmaması 2)      Doğru bildiğin yolda sonuna kadar mücadele edilmesi 3)      Görülen şeylerin tabir edilmesi, (Sorgulanması ve yorumlanması ) anlaşılması 4)      Sadece kendin için değil tüm insanlar adına mücadelenin yapılması şeklinde sıralanır.! Bu şartlardan biri eksik olursa Allah’ın yâda kulların (Sana yardımcı olacak insanların) icabeti yapılan duaya-davete ulaşmaz.! Böy... Devamı

ANNE BABA HAKLARI..

2016-03-03 14:50:00

ANNE BABA...! Anne Babaya Öf Bile Demeyin! Allahı gücendirirsiniz..! Cenab-ı Allah(c.c.), Kuran-i Kerim’in birçok ayetlerinde, anaya babaya itaat edilmesini emreder. Çünkü anne ve baba, evladı için bütün zorluklara katlanarak, soğuk sıcak demden çalışır, alın teri akıtır,  göz nuru döker. İcabında  gece uykularından vazgeçerek yemeyi içmeyi bile terk eder. Yavrusuna bir sineğin konmasına bile tahammül edemeyen anne- babaya nasıl itaat ve hürmet edilmez. Allah-ü Azimüşşan, imanlı gönüllere rahmet bahşeden Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ana-baba hakkında şöyle buyurur: “Rabbin, kendinden başkasına kulluk etmeyin, ana ve babaya iyi muamele edin, diye hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererlerse, onlara “öff”(bile) deme. Onları azarlama. Onlara güzel (ve tatlı) söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını (yerlere kadar) indir ve: Ya Rab, onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse, Sen de kendilerini (öylece) esirge, de.” Başka bir Ayet-i Kerimede ise: “Biz, insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu, sıkıntı üstüne sıkıntı çekerek karnında taşıdı. Sütten kesilmesi iki yıl içinde oldu. “Bana ve anne babana şükret!” dedik. Dönüş sadece banadır..” (Lokman Suresi, 14) Muhammed a.s burnu yerde sürünsün! Deyince, kimin Ya Resulellah! Denildi. Cevaplarında: Ana ve babasından birinin veya her ikisinin ihtiyarlık halini idrak eder de, onlara iyi muamele etmeyip, bu yüzden Cennete giremeyen kimsenin” buyurdular. Başka bir Sözünde ise: “Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen onu terk et dilersen muhafaza et.” Buyurmuşlardır. Ama ne acı bir gerçektir ... Devamı

NAMAZ..

2016-02-27 20:58:00

NAMAZ’LA İLGİLİ BAZI TESBİTLER Namaz Hz Adem Hz Nuh ve Hz İbrahim’den beri devam eden imandan sonra en büyük amellerdendir (Şura 13. - O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri' etti (bir şeriat kıldı). Senin kendilerini çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. Taha 14. 20.14 - Gerçekten Ben, Ben Allah'ım, Ben'den başka ilah yoktur; şu halde Bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. İbrahim 37.40. -Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler - Rabbim, beni namazı(nda) sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Meryem 31. -Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti. Hud 87). - Dediler ki: «Ey Şuayb, atalarımızın tapdığı şeylerden, yahud mallarımızdan ne dilersek onu yapmamızdan vaz geçmemizi sana namazın mı emrediyor? Çünkü sen, muhakkak ki sen (biliyoruz) yumuşak huylu, aklı başında (bir adam) sın». Günümüzde bu önemli ibadetin içi boşatılmış huşudan uzak bir hale getirilmiştir tabiki bunun sebebi de her konuda olduğu gibi mezheplerdir. Bütün namazlarda Kur’an sesli okunmalı (İsra 110) “Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut!” Kişi ne kadar müsait bir ortamda olmasa bile en azında kendisi işitecek kadar sesli okumalı. Cemaatle kılınan namazlarda kişi fatiha’yı mutla... Devamı

DERMAN ARADIM DERDİME...

2016-02-25 01:31:00

DERDİM BANA DERMAN İMİŞ...   Çaresiz ve Tükenmiş Hissetmenin İnanılmaz Faydası Hayatta köşeye sıkışmış ve çaresiz mi hissediyorsun? Karadıkça kararıp, kabuğuna çekildikçe çekilip, gözünü daha da kapatıp görmemeye mi çalışıyorsun? Çaresizliği kötü bir şey olarak görme. Aslında bu harika bir şey. Öz benliğinden gelen bir yol gösterme aslında bu. Çünkü “Öz” ün biliyor senin için iyiyi güzeli. Ve sana bu şekilde yol gösteriyor. Hayatta köşeye sıkışmış, çaresiz, tükenmiş hissediyorsan, teslim ol Allah’a ve bil ki: Harika bir şey hayatına girmeye çalışıyor. Hatta gözünün önünde duruyor ama sen bir türlü göremiyorsun. Ruhun da sana onu göstermek için sıkıyor da sıkıyor. Benim tavsiyem, bu anlarda gözünü iyice açman ve karşına çıkan her şeye bir merak ve ilgiyle bakman. Ne zaman sıkıntı, çaresizlik hissedersen, hemen şu soruyu hatırla ve sor kendine: “Hımmm, hangi güzel şey, hangi güzel fırsat hayatıma girmeye çalışıyor da ben göremiyorum acaba?” Bulduğun, gördüğün o güzel şeyi veya fırsatı reddetmemek, kucaklamak ve kabul etmek de ikinci yapman gereken şey. İstersen sor etrafındaki başarılı insanlara, “Başarı rahatlıktan mı gelir, sıkıntıdan mı?” Biliyorsun ne cevap vereceklerini … Hayatta başıma gelen her güzel şeyi, her güzel fırsatı bir çaresizlik hissi arkasından keşfettim. Tüm büyük başarılarım, büyük çaresizliklerin arkasından geldi. Hayalimdeki iş, büyük paralar, inanılmaz ruhi aydınlanmalar, hayat standardımın kat kat büyümesi&he... Devamı

RESUL ve NEBİ FARKI

2016-02-17 12:24:00

RESULE İTAT NE DEMEKTİR..!! Allah Kitabında şöyle buyuruyor; ''Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık...'' (En'am Suresi, 38) der. Bir başka ayette ise "Andolsun, size öyle bir kitab indirmişizdir ki (bütün) zikir (ve şeref) iniz ondadır. Halâ akıllanmayacak mısınız?" (Enbiya Suresi, 10) buyurur. Bu iki ayetten anlaşıldığı üzere, iman eden bir insanın her durumunu kapsayan, sorumluluklarını öğreneceği tek kaynak, noksansız Kuran'dır. Allah bir başka ayette ''Siz (Kuran'dan) sorulacaksınız.'' (Zuhruf Suresi, 44) diye bildirir. Ahirette Kuran dışında bir kaynaktan sorulmayacaksak, o zaman Kuran dışı kaynak ve uygulamaların da bir önemi kalmıyor demektir.  Şimdi bu açıklamalarımızdan sonra bazılarının aklına şöyle bir soru takılabilir; ''peygamberler sadece ve sadece  postacı mı, onun hiç önemi yok mu'' gibi bir  soru aklama gelebilir. Şimdi haklı olarak akla gelen bu soruya cevap arayalım.. Kuran'ı Kerim de; Kitap gönderilen peygamber Nebi olarak tanımlanır. Bu bir ünvandır ve ömür  boyu bu ünvan peygambere aittir. Resul ise elçi demektir ve sadece ayetleri tebliğ ettiği anda peygamber ''resul'' kimliğinde olur. Tebliğ etmediği anlarda Nebidir.  Resullük bir görevdir. Her Nebi aynı zamanda resuldür.  Peygamberin ''resul'' kimliği ile tebliğ ettiği, Kuran ayetleridir. Ve resulün beyan ettiği bu ayetlere itaat, Allah'a itaat demektir. Kuran'da Allah'a itaat tek başına hiç bir ayette  geçmez. Daima Allah'a ve resule itaat bir arada kullanılmıştır. Sadece bir ayette Resule itaat tek başına geçer. Nisa Suresi 80. ayette ''Kim Resûl'e itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur.'' diyerek, itaat makamını... Devamı

ŞEFAAT...!

2016-02-14 22:40:00

KURAN’DA ŞEFAAT ..! Kuran bireye hitabı esas alırken,  bizler guruplaşma, kitlesel toplumlarla İslamı ancak anlayabileceğimiz bizlere öğretilmiş. Tabi tüm bunların sebebi, değişmez ve güvenilir vahye bakmak, okumak yerine, beşerin, insanın sözlerine inanmayı daha kolay olduğundan olsa gerek tercih etmişiz. Tabi esas etken olan bizlerin bu yolu seçmesindeki asıl nedenin kuran ı, ayetleri okuduğumuzda anlayamayacağımızın bizlere öğretilmesi etkili olmuştur.  Kuran ı okuyan bir insan Rabbim in toplumlara ya da guruplara değil, bizzat ferde yani insanın bizzat kendisine hitap ettiğini görür. Ayetlerin sonunda Yaradan ın özellikle bireye yani insana direk hitap edişini nasıl açıkça görüyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse bakın Rabbim ayetlerin sonunda neler diyordu hatırlayalım. (Hâlâ düşünmüyor musunuz?", Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz, Öğüt alan yok mudur, Yemin olsun ki, biz, Kuran'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var, Ayetleri size açık-seçik bildiriyoruz ki, aklınızı işletebilesiniz. Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz. Saygıyla ürperene bir hatırlatma/düşündürme/öğüt verme olsun diye indirdik.(Kuranı) Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Biz benzetmeleri insanlar için yapıyoruz ki, inceden inceye düşünebilsinler. Düşünüp taşınacak da öğüt kendisine yarayacak. Dileyen onu düşünüp öğüt alır.)  Bu ayetlere baktığınızda çok açıktır ki Rabbim direk bizlere hitap ediyor yani okunduğunda Kuran anlaşılmayacak değil anlaşılacak bir kitap olduğunu bizzat kendisi söylüyor. Gelelim konumuz olan, ŞEFAAT’e Önce mezheplerin ... Devamı

FEDAKARLIK, HAYR DÖNGÜSÜ

2016-01-03 14:49:00

MÜKEMMEL SİSTEM....!! HAYR VE FEDAKARLIK DÖNGÜSÜ..!!   Ey İnsan, mükemmel bir sistemin içerisindesin ve yaptığın her İş;  Sende,  Senin etrafında ya da senin bilmediğin  herhangi bir yerde bir oluşa sebep olur. Buda senin için bir yerlerde biriktirilir...!   Yapılan her HAYR ya da FEDAKARLIK, bunları yapan içinRABBİLALEMİYN  tarafından bunları yapan için bir yerlerde  muhafaza edilir...!   İşte bu yapılan  hayr ve  fedakarlıklar,  bu hayr  ve fedakarlıkları  yapan  kişinin haberi olmadan bu kişi lehine  tüm  kainatta başka HAYR ve FEDAKARLIKLARA  vesile olarak dolaştırılır, Sen bunlara vesile olduğun için  bu  dolaşıma esnasında bu HAYR VE FEDAKARLIK ameli kar topu gibi büyüyerek dünyaya hakim olur…!   Bu dolaşım esnasında  ve bu işin oluşumda İşini gören ve gördüren yaptığı her HYAR VE FEDAKARLIK tan sana da bir pay gelir...!   enin herhangi bir hatandan dolayı başına gelecek bir FİTNE VEYA MUSİBET ise yaptığın bu HAYR  ve FEDAKARLIK AMELLERİkullanılarak seni bunlardan en hafif şekilde kurtarır veya hiç haberin bile olmaz..!   SONUÇ : MÜKEMMEL...!! O halde;  Yaptığın her  İŞTE pozitif düşün,  pozitif hareket et ki ortaya İŞ görecek veya iş  gördürecek oluşumlar çıksın. Yani her işte hayr düşün fedakar ol ki   bundan hem Sen istifade et.  hem de diğer İnsanlar istifade etsin. Ne dersin nasıl sistem...!   İşte böylece senin vasıtanla HAYR ve FEDAKARLIK amelleri çoğalarak dünya da  CENNET yani huzur ve mutluluk  bilhassa  Senin de katkın ile daha hızlı yaygınlaşsın, Dünya cennet gibi yaşanacak bir mekan olusun... Devamı

SORGULA..!!

2016-01-03 14:45:00

FARKINDA-MISIN....? İnsanın yaşam yolunda boynu bükük yürümesinin sebebi en çok kendi hataları dır. Bundan daha vahim olanı ise boynunu büken kendi hatalarının farkında olmamak ve gereğini yapamamaktır....!!   KADER Mİ...? İnsanın yaşam yolunu boynu bükük yürümek bir kader değildir...!!   KADER DEĞİLSE NEDİR...? Farkında lığın anahtarı , özgür düşünebilmektir...!   ÇÖZÜM..? İnsan Yaşam yolunu yürürken, korkusuzca, menfaat gözetmeden, aferin tasası, ne derler kaygısı olmadan, tüm baskıların inadına özgür düşünmek insanın başını dik tutar, bu dik duruş ise, hayata tüm detayları ile objektif bakmayı sağlar...!! Özgür düşüne-bilenlere selam olsun....!   Selam ve muhabbetle....! Devamı

Fotoğraf

2016-01-03 14:35:00
Fotoğraf |  görsel 1

Devamı

KURAN VE RİVAYET KÜLTÜRÜ

2015-06-16 17:46:00

KURAN RİVAYET KÜLTÜRÜ İLE ANLAŞILABİLİR Mİ.?        Ana kaynağımız olan Kuranı kerimin hemen hemen her yerine görülebilen hakikat şudur; Allah; biz kullarına, Kuran’ın apaçık olduğunu vurgulayarak belirttikten ve hatta Kuran’ı bizzat Kendisinin açıkladığını çok vurgulu bir şekilde belirtmiştir.        Bu konuyu Kuran’da şu ayet ile bildirmiştir:       “Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır.”(Hud Suresi 1)          Allah’ın bu açık emrine rağmen, bazı kişiler Kuran’ın anlaşılamayacağını, yalnızca ona bakarak dinin pratiklerinin uygulanamayacağını söylerler. Bu kişilerin iddialarına göre hadis, fıkıh, siyer gibi rivayetler ve daha birçok kaynak olmadan ve bunları da bizlere açıklayacak şeyhler, gavslar, kutublar hocalar vs olmadan dini yaşayamayız ve anlayamayız iddiasındalar.          Ancak Kuran’a göre bu iddiaların geçersiz olduğu hatta bu bahsi geçen kaynaklar ve yönlendiriciler olduğu için o kişilerin Kuran’ı anlamadığını Allah Bakara Suresinde bildirmiştir.          “Elif, Lam, Mim, Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. (Kuran’dan şüphe etmek müşrik alametidir) Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler (müminler Kuran’a şüphe duymadan inanır ve güvenirler) ve ahiret... Devamı

TARİH TEKERRÜRMÜ ETTİ.?

2015-06-14 13:48:00

TARİH TEKERRÜR MÜ ETTİ ?? Mithat paşaya bir gazeteci sormuş: demiş ki:   Paşam istediğiniz oldu, Abdülhamit gitti. Şimdi projeniz ne? Sizler neler yapacaksınız?   Bu soru karşısında: Mithat paşa biraz durakladıktan sonra birazda sıkılarak cevap vermiş. Biz sadece Abdülhamit'i yıkmaya odaklanmıştık onu hiç düşünmemiştik..   Abdülhamid gitsin de ne olursa olsun diyen zihniyet ile bu gün ki zihniyet arasında bir fark var mı ? Sizce..!!   “' Tarih ' i ' tekerrür ' diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?””   Mehmet Akif Ersoy   Selam ve Muhabbetle..!!! Devamı