DUA..DAVET

2016-03-03 14:56:00

DUA--DAVET..!!

*DUA  VE  “DUANINKABUL ŞARTLARI”

“DUAEKÜM'' …  “DUANIZ''

"Du'ânız  olmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsın? " FURKÂN S..77..!

 

 DUA nedir...?

 Emek verdiğin işten, amelden, davadan beklenti içine girmendir...!

DUAEKÜM''DUANIZ''  yani ''duanız'' deyimi bir insanın namaz sonrası yâda başı sıkıştığında yaptığı dua değildir..!

DUA–DAVET  "Gerçek du'â, ancak O'na yapılır."  (RA'D S.14)   deyimleri Allah’ı yâda Allah’a çağırma adına bir insanın çektiği meşakkatlerin bu insanda oluşturduğu yakınlaşma çabalarıdır…!

Bu anlatılanların ışığı altında dualar yâda davetler 2 kısımda incelenir.

1)      icabet edilecek dualar.
2)      icabet edilmeyecek dualar.

Bir duaya Allah’ın icabet edebilmesi için ve dolayısıyla bu kişinin de FURKÂNS..77, DUAEKÜM ''DUANIZ''  muhatabı edebilmesi için bu duanın icabet şartlarını taşıması gerekir..!

Bu şartlar A'RÂF S. 195  te TOPLUCA açıklanır bunlar;

1)      Meşru dairenin dışına çıkılmaması
2)      Doğru bildiğin yolda sonuna kadar mücadele edilmesi
3)      Görülen şeylerin tabir edilmesi, (Sorgulanması ve yorumlanması ) anlaşılması
4)      Sadece kendin için değil tüm insanlar adına mücadelenin yapılması şeklinde sıralanır.!

Bu şartlardan biri eksik olursa Allah’ın yâda kulların (Sana yardımcı olacak insanların) icabeti yapılan duaya-davete ulaşmaz.!

Böylece bu duayı yapan kişi  A'RÂF S.197 de konu edilir. Allah tarafından FURKÂN S..77  de gizli özne olan Fedakarlık  yapılmasını  söyler,,, ancak bu şartların TAMAMINA sahip olan bir dua için ''duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz olurdu'' dedirtilmektedir.!

Bu ayette geçen KEZZEBE YAPTINIZ deyimi ise işte A'RÂF S. 195  te geçen şartların en az birinin yapılmaması durumuna denk gelmektedir. Yoksa bu ayette bir insanın Allah’tan dua ederek bir şey istemesi karşılığında Allah’ın da bundan memnun olma durumu ifade edilmemektedir.!

O halde;

Dualarımız olmazsa değil,
İcabet edilme şartlarını taşıyan dualarımız olmazsa Allah yâda kullar katında değerimiz olmayacaktır.!

Rabbimiz bize icabet etme şartlarına haiz olan dualar yapma konumlarını nasip etsin inşaALLAH...!

·Selam Dua ve Muhabbetle...!!

0
0
0
Yorum Yaz