DUA...

2016-04-12 13:43:00
Allah'ım sana hamd ve senalar olsun..!

 

Beni her an;
Yanlışa düşmemek adına ortaya koyduğum irademe yanlış algıladığımı, anlamam yönünde aydınlatıcı iradenle icabet buyuruyorsun. Beni yanlıştan döndürüyorsun..

Eğer aksi olsaydı gerçeği gördüğümde büyük bir sıkıntı ve bunalım yaşayacaktım.

 

Allah'ım beni kimsenin eline düşürme!
Başkalarının kapılarına muhtaç etme!

 

el-Hamdu lillahi Rabbil alemin
Değerlendirme alemlerin Rabbi Allah'a aittir...

 

Selam ve Muhabbetle

0
0
0
Yorum Yaz