İMAN, İLM, ŞEHADET..!!

2015-05-21 12:15:00

İ M A N ..!

Yanlışını  gördüğünde bunda ısrar etmeyen, istekleri karşılandığında ekstra şartlar öne  sürmeyen, gelişime ve yeniliklere kapalı olmayan, sözü ile ameli bir olan İNSAN`dır İMAN eden..!

İ L M..!

Kendisiyle  çelişmeyen, akla, mantığa uygun ve pratize edilebilir DETAYverebilen her türlü DOĞRU bilgi, konum, makamdır İLM.!

Ş E H A D E T..!

İşte; İLM ve İMAN denilen konumları üzerinde barındıran İnsan ŞEHADETedenlerden olur.Birde buna FEDAKARLIK eklerse, yaşarken deŞEHİYDLERDEN olur. Yani  ona YAŞAYAN ŞEHİTTİR  denir..!

 

Yaşayan şehitlerden olmak dua ve temennisi ile..!

 

Selam ve  Muhabbetle..!!

0
0
0
Yorum Yaz