KADER..!!!

2015-06-05 13:02:00

KADER VE KAZA

Kader kelimesi:

Sözlükte ölçmek, tahmin etmek, ölçüp takdir etmek, tayin etmek; güç getirmek ve kudret anlamına gelir. Kâinatı ve ondaki her şeyi belli bir düzen ve ölçüye göre idare eden ilahi bir kanundur.

Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır:

“Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık’’ Kamer 54/49 ‘’

Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey O’nun katında bir ölçüyledir.” Ra’d 13/8 ‘’

Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçü ile indiririz’’ Hicr 15/21

’’…O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.’’ Furkan 25/2

‘’Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce (o fiilin oluşmasından önce, ezelde değil), bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.’’ Hadid 57/22

Kaza kelimesi:

Sözlükte Emir, hüküm, bitirmek, yaratmak, sağlam yapmak, yerine getirmek gibi anlamlara gelir.

Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır:

‘’…Asıl iyi olan kimse, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, nebilere inanan…dır.’’ Bakara 2/177

‘’Ey inananlar, Allah’a, Elçisine ve elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş bulunduğu kitaba inanın. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, o uzak bir sapıklığa düşmüştür.’’ Nisa 4/136

Burada kaza ve kader konusu yer almamaktadır.

Kader inancı ile ilgili ayetler farklı yerlerde geçmektedir.

1) İnsan iradesi ve hürriyetinin olmadığı kader:

İnsanın ne zaman, nerede dünyaya geleceği, rengi ve cinsiyeti gibi özelliklerini seçme imkanı yoktur. Bu zorunlu bir kaderdir.

‘’Şüphesiz ki ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve kudret sahibidir.” Al-i İmran 3/5-6

İnsan sıcağı sıcak, soğu soğuk hissetme, nasıl öleceği gibi özgürlüğe sahip değildir. “Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur…” Kasas 28/68

2) insan iradesi ve hürriyetinin esas olduğu kader:

İnanç seçme, ahlaki davranışlar, günlük davranışlarımız bu çerçevededir. “De ki, Hak Rabbinizdendir, dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” Kehf 18/29

3) Üçüncü bir kadere gelince,

bir yönüyle zorunludur. İnsanın onun üzerinde etkisi yoktur. Oluşumundan sonra insan iradesini ilgilendiren bir yönü vardır: Durup dururken insan bir musibete uğrayabilir veya mükâfata kavuşabilir. Bu yönüyle tamamen zorunludur. Ancak onunla karşılaştıktan sonra insanın iradesi devreye girer, musibete katlanıp sabredecek mi, etmeyecek mi? Mükâfata şükredecek mi, nankörlük mü edecek. Hayat bu açıdan bir imtihandır.

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.” Bakara 2/155

“Her canlı ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan edeceğiz (insanın başına hayatta değişik şeyler gelmektedir). Ve siz, ancak bize döndürülecektir.” Enbiya 21/35

Selam ve Dua İle..!!!

0
0
0
Yorum Yaz