KURANDAN HESABA ÇEKİLECEĞİZ...!

2015-06-06 19:20:00

KURANDAN HESABA ÇEKİLECEĞİZ..!!

Dinin  lugat manada bir anlamı da yaşam tarzıdır,

Kur'an'i ve Istılahi manada ise DİN  İslam’dır.

“Hanîf olarak yüzünü dine çevir;

sakın müşriklerden olma” diye emrolundum. YÛNUS-105 )..!

'''Böylece sen, bâtıl olan her şeyden arınmış olarak, yüzünü kararlı bir şekilde Allah'ın, insanları üzerinde yarattığı doğa/fıtrat kanununa/ dine çevir! Allah'ın, insanın doğasına yerleştirdiği fıtrata uygun davran ki, Allah'ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Bu, gerçek dinin amacıdır; fakat insanların çoğu bilmez.''' RÛM-30)..!

''' Allah katında din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. '''ÂLİ İMRÂN-19)..!

Kim ALLAH'IN Dinine iman etmişse bilmeli ki;

İnanmak başkadır, İman başkadır. İMAN=İnanmanın kemal derecesidir.. ALLAH'A cc Tam güvendir..!.

Kimde yaşamını din edinmişse

o kimsenin imanı da inandığı dünyevi olgularadır, Mekkeli müşriklerinde şirke düşme nedenleri de bundan ibaretti..!

'''ALLAH cc seçtiği resulünü dahi uyarıyor '''ALLAH'IN ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma! '''KASAS-87)..!

Bizlerde uyarıyoruz ‘ki;  

İman ettiği gibi ALLAH'A cc Tam güvenle yaşamayanlar, Yaşadıkları hayatı din edinirler. Sakın onlardan olma ,! Çünkü onlar iki ayaklı şeytanlardır..!

DİKKAT EDELİM

Kur'an'ı azimüşşanın nurlu yolundan ayrılmayalım.

Çünkü Kur’an’dan hesaba çekileceğiz sakın unutmayalım..!

Selam ve Muhabbetle..!!

0
0
0
Yorum Yaz