DUA..DAVET

2016-03-03 14:56:00

DUA--DAVET..!! *DUA  VE  “DUANINKABUL ŞARTLARI” “DUAEKÜM'' …  “DUANIZ'' "Du'ânız  olmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsın? " FURKÂN S..77..!    DUA nedir...?  Emek verdiğin işten, amelden, davadan beklenti içine girmendir...! DUAEKÜM''DUANIZ''  yani ''duanız'' deyimi bir insanın namaz sonrası yâda başı sıkıştığında yaptığı dua değildir..! DUA–DAVET  "Gerçek du'â, ancak O'na yapılır."  (RA'D S.14)   deyimleri Allah’ı yâda Allah’a çağırma adına bir insanın çektiği meşakkatlerin bu insanda oluşturduğu yakınlaşma çabalarıdır…! Bu anlatılanların ışığı altında dualar yâda davetler 2 kısımda incelenir. 1)      icabet edilecek dualar. 2)      icabet edilmeyecek dualar. Bir duaya Allah’ın icabet edebilmesi için ve dolayısıyla bu kişinin de FURKÂNS..77, DUAEKÜM ''DUANIZ''  muhatabı edebilmesi için bu duanın icabet şartlarını taşıması gerekir..! Bu şartlar A'RÂF S. 195  te TOPLUCA açıklanır bunlar; 1)      Meşru dairenin dışına çıkılmaması 2)      Doğru bildiğin yolda sonuna kadar mücadele edilmesi 3)      Görülen şeylerin tabir edilmesi, (Sorgulanması ve yorumlanması ) anlaşılması 4)      Sadece kendin için değil tüm insanlar adına mücadelenin yapılması şeklinde sıralanır.! Bu şartlardan biri eksik olursa Allah’ın yâda kulların (Sana yardımcı olacak insanların) icabeti yapılan duaya-davete ulaşmaz.! Böy... Devamı

ANNE BABA HAKLARI..

2016-03-03 14:50:00

ANNE BABA...! Anne Babaya Öf Bile Demeyin! Allahı gücendirirsiniz..! Cenab-ı Allah(c.c.), Kuran-i Kerim’in birçok ayetlerinde, anaya babaya itaat edilmesini emreder. Çünkü anne ve baba, evladı için bütün zorluklara katlanarak, soğuk sıcak demden çalışır, alın teri akıtır,  göz nuru döker. İcabında  gece uykularından vazgeçerek yemeyi içmeyi bile terk eder. Yavrusuna bir sineğin konmasına bile tahammül edemeyen anne- babaya nasıl itaat ve hürmet edilmez. Allah-ü Azimüşşan, imanlı gönüllere rahmet bahşeden Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ana-baba hakkında şöyle buyurur: “Rabbin, kendinden başkasına kulluk etmeyin, ana ve babaya iyi muamele edin, diye hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererlerse, onlara “öff”(bile) deme. Onları azarlama. Onlara güzel (ve tatlı) söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını (yerlere kadar) indir ve: Ya Rab, onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse, Sen de kendilerini (öylece) esirge, de.” Başka bir Ayet-i Kerimede ise: “Biz, insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu, sıkıntı üstüne sıkıntı çekerek karnında taşıdı. Sütten kesilmesi iki yıl içinde oldu. “Bana ve anne babana şükret!” dedik. Dönüş sadece banadır..” (Lokman Suresi, 14) Muhammed a.s burnu yerde sürünsün! Deyince, kimin Ya Resulellah! Denildi. Cevaplarında: Ana ve babasından birinin veya her ikisinin ihtiyarlık halini idrak eder de, onlara iyi muamele etmeyip, bu yüzden Cennete giremeyen kimsenin” buyurdular. Başka bir Sözünde ise: “Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen onu terk et dilersen muhafaza et.” Buyurmuşlardır. Ama ne acı bir gerçektir ... Devamı

DERMAN ARADIM DERDİME...

2016-02-25 01:31:00

DERDİM BANA DERMAN İMİŞ...   Çaresiz ve Tükenmiş Hissetmenin İnanılmaz Faydası Hayatta köşeye sıkışmış ve çaresiz mi hissediyorsun? Karadıkça kararıp, kabuğuna çekildikçe çekilip, gözünü daha da kapatıp görmemeye mi çalışıyorsun? Çaresizliği kötü bir şey olarak görme. Aslında bu harika bir şey. Öz benliğinden gelen bir yol gösterme aslında bu. Çünkü “Öz” ün biliyor senin için iyiyi güzeli. Ve sana bu şekilde yol gösteriyor. Hayatta köşeye sıkışmış, çaresiz, tükenmiş hissediyorsan, teslim ol Allah’a ve bil ki: Harika bir şey hayatına girmeye çalışıyor. Hatta gözünün önünde duruyor ama sen bir türlü göremiyorsun. Ruhun da sana onu göstermek için sıkıyor da sıkıyor. Benim tavsiyem, bu anlarda gözünü iyice açman ve karşına çıkan her şeye bir merak ve ilgiyle bakman. Ne zaman sıkıntı, çaresizlik hissedersen, hemen şu soruyu hatırla ve sor kendine: “Hımmm, hangi güzel şey, hangi güzel fırsat hayatıma girmeye çalışıyor da ben göremiyorum acaba?” Bulduğun, gördüğün o güzel şeyi veya fırsatı reddetmemek, kucaklamak ve kabul etmek de ikinci yapman gereken şey. İstersen sor etrafındaki başarılı insanlara, “Başarı rahatlıktan mı gelir, sıkıntıdan mı?” Biliyorsun ne cevap vereceklerini … Hayatta başıma gelen her güzel şeyi, her güzel fırsatı bir çaresizlik hissi arkasından keşfettim. Tüm büyük başarılarım, büyük çaresizliklerin arkasından geldi. Hayalimdeki iş, büyük paralar, inanılmaz ruhi aydınlanmalar, hayat standardımın kat kat büyümesi&he... Devamı

FEDAKARLIK, HAYR DÖNGÜSÜ

2016-01-03 14:49:00

MÜKEMMEL SİSTEM....!! HAYR VE FEDAKARLIK DÖNGÜSÜ..!!   Ey İnsan, mükemmel bir sistemin içerisindesin ve yaptığın her İş;  Sende,  Senin etrafında ya da senin bilmediğin  herhangi bir yerde bir oluşa sebep olur. Buda senin için bir yerlerde biriktirilir...!   Yapılan her HAYR ya da FEDAKARLIK, bunları yapan içinRABBİLALEMİYN  tarafından bunları yapan için bir yerlerde  muhafaza edilir...!   İşte bu yapılan  hayr ve  fedakarlıklar,  bu hayr  ve fedakarlıkları  yapan  kişinin haberi olmadan bu kişi lehine  tüm  kainatta başka HAYR ve FEDAKARLIKLARA  vesile olarak dolaştırılır, Sen bunlara vesile olduğun için  bu  dolaşıma esnasında bu HAYR VE FEDAKARLIK ameli kar topu gibi büyüyerek dünyaya hakim olur…!   Bu dolaşım esnasında  ve bu işin oluşumda İşini gören ve gördüren yaptığı her HYAR VE FEDAKARLIK tan sana da bir pay gelir...!   enin herhangi bir hatandan dolayı başına gelecek bir FİTNE VEYA MUSİBET ise yaptığın bu HAYR  ve FEDAKARLIK AMELLERİkullanılarak seni bunlardan en hafif şekilde kurtarır veya hiç haberin bile olmaz..!   SONUÇ : MÜKEMMEL...!! O halde;  Yaptığın her  İŞTE pozitif düşün,  pozitif hareket et ki ortaya İŞ görecek veya iş  gördürecek oluşumlar çıksın. Yani her işte hayr düşün fedakar ol ki   bundan hem Sen istifade et.  hem de diğer İnsanlar istifade etsin. Ne dersin nasıl sistem...!   İşte böylece senin vasıtanla HAYR ve FEDAKARLIK amelleri çoğalarak dünya da  CENNET yani huzur ve mutluluk  bilhassa  Senin de katkın ile daha hızlı yaygınlaşsın, Dünya cennet gibi yaşanacak bir mekan olusun... Devamı

AKILLI OLMAK...!!

2015-05-30 13:20:00

AKILLI OLMAK.....! SORGULAMAKTIR....! Dinin fıtratı AKILDIR. Aklın fıtratı da SORGULAMAKTIR...! Okuyup anlamayanlar..! Sizler ne arıyorsunuz...! Sizler sırrı arıyorsunuz ama bulamazsınız, çünkü dikkatli bakmıyorsunuz. Zira sizler sırrı bilmek değil, kandırılmak veya aldatılmak istiyorsunuz....! Kedine gel şöyle bir düşün ve sorgulamaya başla...! Namaz nedir dedin ya işte namaz..! Derdin ne olursa olsun, Sıkıntın ne kadar büyük olursa olsun, İsterse belalar yağmur gibi yağsın, Derin bir nefes al abdest gibi Ve seccade ser gönlünün ücra bir köşesine...! Yüreğini aç evrene,  gönlünü aç Rabbilalemyn'e  bir serzeniş yolla dua gibi ...! işte namaz budur.....! Akleden ve aklettiğini netleştirip detaylı bilgi verebilenlerin ödülü ALİMLER olmaktır…! Tabii ki akleden insanların mükafatı; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu" hitabına muhatap olmaktır ve müjdeler olsun onlara...! Akletmeyenlerin üzerine ise; RİCS yani PİSLİKyağdırılır ve pisliğe boğulmuş olur. 10YUNUS/100--- Bilmem anlaşıldı mı...? Selam ve Muhabbetle....!!... Devamı

ALLAH'IN DİNİNE HİZMET...!!

2015-05-24 15:27:00

ALLAHIN DİNİNE HİZMET…!! Allahın dinine hizmet esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar; 1) Sahip olduğun variyeti hava atma , gösteriş yapma amaçlı gündeme getirme..! 2) Artık diğer insanlardan farklı olarak sana bir kitab verilecek; Bu kitab, teheccud`tür. Sıkıştığında işlerinin yoluna girmesinde devreye girecek. Bu kitaptan yani hayattan göreceğin şeyler az ama anlayacağın şeyler çok olmalı..! 3) Bu hizmet esnasında kişisel zaaflarını motive edecek; durum yada sözlerle veya pozisyonlarla karşılaşabilirsin.  Bunları kontrol etmelisin ve yapacağın veya yaptığın bu hizmete muhtemel müdahalelerini engellemelisin..!! Bu yolda gayret gösterenlerin RABBİM yar ve yardımcıları olsun..!! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

ALDATMA..!

2015-05-24 15:26:00

ALDATMA VE ALDANMA…!! Kandırdığını mı düşünüyorsun? Sakın öyle düşünme..!  Kendini kandırmış olursun..! Tuzağa düşürdüğünü mü düşünüyorsun? Yapma..! Sen kendini tuzağa düşürüyorsun..! Samimi ol..! Gerçek ol..! Olduğun gibi davran ve düşün..! Dürüstler kaybediyor görünse de KAZANIYOR..! NE EDERSEN ET KENDİNE EDİYORSUN..! NE DÜŞÜNÜRSEN DÜŞÜN YİNE KENDİNE ..! Selam ve Muhabbetle.!! Devamı

KENDİ YAPITLARIN YÜZÜNDEN..!!

2015-05-16 12:40:00

ALLAH  İNSANLARA KENDİ ELLERİYLE YAPTIKLARININ BİR KISMINI BU DÜNYADA  TATTIRIYOR…!!! Hac 22:18 “Göklerde ve yerde bulunan kimselerin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan bir çok kişinin ALLAH'a secde ettiklerini (boyun eğdiklerini) görmez misin? Bir çok kişi de azabı hakketmiştir.  ALLAH'ın alçalttığını hiç kimse onurlu kılamaz. ALLAH dilediğini yapar.” Sûrâ 42:30 “Başınıza gelen her musibet, ellerinizle yaptıklarınız sebebiyledir. (ALLAH) Çoğunu da affeder.”  Rûm 30:41 “Halkın elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde felaketler yaygınlaştı. Böylece, (kötülükten) dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyor.” O halde dostlar yapıp ettiklerimize çok dikkat edelim sonra bu nereden çıktı demeyelim...! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

ADEM OLMAK MI.......?

2015-05-07 11:30:00

ADEM OLMAK MI.......? MUTTAKİ OLMAK MI..? Kişi kendine ihtiyaç ihdas eder bir hedef koyarsaADEM olur...! Bu ihtiyacını karşılamak için çalışır ise BEŞER olur..! Hedefine ulaşmak için, çalışırken stratejiler uygular ise İNSAN olur...! Stratejilerinin hayırlı ve güzel olanlarının önemini ve gereğini kavrarsa MÜSLÜMAN olur..! Kavradığı bu güzellikleri hayatında uygularsa MÜMİN olur, ...! Bu güzellikleri yaşam felsefesi haline getirir sürekli kılarsa MUTTAKİ olur...! CENNETE ise sadece MUTTAKİ ler girecektir...! Muttaki olmak için gayret gösterenlere selam olsun...! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

MUHTEŞEM AHLAK...!

2015-05-05 17:12:00

MUHTEŞEM  AHLAK...! Bir insan, KENDİSİNİN  ve  İNSANLIĞIN  yararına olabilecek her türlü  HAYR ve İHSAN amelleri için: Her türlü zorluğa göğüs geren ve bu süreçte olumsuz hiç bir şeyi araya sokmayanlar var ya...! İşte onlar Gerçek ve Mükemmel bir  "AHLAK" SAHİBİDİRLER..! Kaynak ....! Önce Şûrâ Sûresi’nin 52. âyetini okuyun: “Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin;...” Sonra da Kalem Sûresi’nin 4. âyetini okuyun: “Evet, çünkü sen, muhteşem bir ahlâka sahipsin!” Selam ve Muhabbetle....! Devamı

ALLAHI TANIMAK VE ANLAMAK:.!!

2015-05-02 21:05:00

ALLAHI TANIMAK VE ANLAMAK:.!! Allahı yüreğinde hisset ve yaşamına geçir…! ALLAH`a  ve VARLIĞINA inanmak, güvenmek, Bunun yolu, O`na karşı kafanda oluşturduğun KORKULARINDANkurtulmakla başlar..! Bir insanın ALLAH inancı ; Bunun ispatı ise, ancak bu insanın Allah’ı  hayatında  hakim kılması ile ve bunun bizzat  görülmesi ile YAKİN bir imana dönüşür..! ŞEKLEN Allah’ı görmesi mümkün değildir; Böyle bir insandan Allah’ı görerek  iman etmesi bilinen manada istenilemez. Allah’ı hissederek görmüş gibi iman etmesi gerekir..! O halde Allah’ı öyle bir şekilde tanımlayacaksın ki Bu tanıma göre, kimse varlığını yok saymamalı Onu öyle bir hissetmeli ki görüyor gibi iman etemli sen onu görmüyorsan da o seni görüyor ya..! ESSALİHİYN kullar Rabbilalemiynin insanların kendi içlerine yerleştirdiği vicdanlarına (resullere) itaat ve ittiba ederek SAĞLAM yaşarlar  ve böylece ALLAH`ı çok iyi tanıyarak isteyene istedikleri zaman bunu hayatlarında gösterebilirler..! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

ALLAH’IN KULLARI…!

2015-04-28 17:17:00

ALLAH’IN KULLARI…! RAHMAN’IN KULLARI..! “İBADALLAH”  yani ''Allah'ın kulları'' olmak güzel bir şeydir..! Ancak  İBADURRAHMAN  yani  ''Rahman'ın kulları" olmak  SEÇKİNLİĞİ  ifade eder..! İbadullah, sadece görür alır, kullanır ve menfaat elde eder..! İbadurrahmanise bununla yetinmez tüm bu safhalarda  ''NASIL'' sorusuna da cevap bulmaya çalışır..! Bir insanın DOĞRUyu bulması yani İBADALLAH (44DUHAN/18) güzel bir şeydir..! Ancak bunu'NASIL' bulduğunu da akla, mantığa, tutarlılığa, evrensel ilkelere göre izah edebilmesi onu, İBADURRAHMAN (25FURKAN/63) hükmüne sokar..! Allah’ın Kullarına ve Rahman’ın Kullarına Selam olsun… Selam ve Muhabbetle.!! Devamı

ALLAH SENDEN RAZI OLSUN İSTİYORMUSUN..?

2015-04-26 21:45:00

ALLAH  SENDEN  RAZI OLSUN  İSTİYORMUSUN..? Tüm yaşantın boyuncu yapacağın  her işte;   Aferin, tebrik, taktir, alkış  alma veya  hakir görülme, kınanma,  dışlanma,  itilme  ve  yuhalanma kaygısı taşımamalısın..! Ancak ve ancak.!   işin,  yaşantın ve hareketlerinin EVRENSEL DOĞRULAR'a uygunluğuna dikkat etmelisin..! Bu şekilde bir yaşam,  Evrensel doğrulara uygun olan söz ve hareketlerim, yaşamım,  vicdan mekanizmamın da iyi yönde çalışmasına sebep olur..! Vicdan iyi çalışırsa yani vicdanını sesini kısmamış  veya üzerini kapatmamışsan ve sende vicdanın sesine kulak vererek, onu dinleyerek  yaşarsan Vallahi de billahi de kurtuldun sana müjdeler olsun..! Selam  ve Muhabbetle..!! Devamı