DUA...

2016-04-12 13:43:00

Allah'ım sana hamd ve senalar olsun..!   Beni her an; Yanlışa düşmemek adına ortaya koyduğum irademe yanlış algıladığımı, anlamam yönünde aydınlatıcı iradenle icabet buyuruyorsun. Beni yanlıştan döndürüyorsun.. Eğer aksi olsaydı gerçeği gördüğümde büyük bir sıkıntı ve bunalım yaşayacaktım.   Allah'ım beni kimsenin eline düşürme! Başkalarının kapılarına muhtaç etme!   el-Hamdu lillahi Rabbil alemin Değerlendirme alemlerin Rabbi Allah'a aittir...   Selam ve Muhabbetle Devamı

KURANDA ÜÇ ÇEŞİT DENEME VARDIR..!

2015-06-01 10:29:00

KURANDA ÜÇ ÇEŞİT DENEME VARDIR..: BELA=Marufta denenme yani aklın ve mantığın kabul ettiği öneriler, kişinin en çok önem verdiği (canlar, mallar, ürünler) üzerinden denenmesi..! FİTNE=Kişinin marufta en çok önem verdiği şeyden denenmesi, onun için eziyete dönüşür ve zayıf tarafından vurursa bu fitnelemedir.  Kişinin önem verdiği şeye imanı deneniyordur, bu açıdan fitne tevhit içeriklidir..! İMTİHAN=Takvayı dener yani kişi Allahı razı edecek ihsan ameli yaptıktan sonra, bu amelin ortamda yaptığı etkiyi kendine mal etmez de  bu benden değildir derse: Sonra, ihsan amelleri sonucunda oluşan güzel ortamın ve etkisinin ALLAH dan sadece ALLAH dan olduğunu ve içinde aktif hale getirdiği vicdanı  vasıtasıyla olduğunu bilir ve idrak ederse bunun farkına vararak *bu güzellikler bendendir* demez ALLAHdandır derse imtihanı kazanır.! Bela ve musibetle denendik den sonra fitneyi aşarak imtihanı kazanan kişiye cennet sana helal olsun denir. Bu dünyada imtihanla ilgili farkındalığı olan insanın karşılaştığı olumsuzluklar onu mutsuz etmez, hiç bir şeyin sebepsiz olmadığını anlar bilir tam tersi mutlu olur. Çünkü onun içinde kendisi için korunan ve gizlenen beklemediği bir anda karşısına çıkarılacak bir güzelliğin olduğunu bilir. Rabbilalemin kulunu cennete almak için imtihan eder böylece kul da cennete girmek için imtihana tabi olur. İsteyen herkese yaradan yar ve yardımcısı olsun.! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

DUA VE DAVET..!!

2015-05-18 12:45:00

DUA VE DAVETİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI..!! Allah’a tevbe veya İnsanlara özür için yapılan dua ve davetin geçerli olması için uyulması gereken kurallar vardır: 1-Meşru dairenin dışına çıkmamak,bir insanın her hangi bir hedefe doğru ve meşru yoldan ilerlemesi.! 2-Hayır içeren bir işin peşini bırakmamak mücadeleyi sonuna kadar sonuna kadar sürdürmek örnek, hata işlediğin kişiyi tekrar geri kazanmak gibi.! 3-Gördüğünü iyi anlamak ve olayları iyi analiz etmek.! 4-Kendin için istediğin her olumlu ve güzelliği başkası için de isteyip empati yapmak.! Bu şartları yerine getirdikten sonra aç ellerini bu yaptığın gayretin kabulü için niyaz et..! Selam ve Dua İle..!! Devamı

DÜŞÜN VE SORGULA..!!

2015-05-16 13:05:00

DÜSÜNEN SORGULAYAN BİR TOPLUM İÇİN..!! YER VE GÖKYZÜNDE AYETLER/İŞARETLER VARDIR..!! Su’arâ 26 : 7-8 Yeryüzüne bakmazlar mı, onda değişik türden nice güzel bitkiler bitirmişiz. Bunda bir işaret vardır. Ama çokları inanacak değildir..! Nahl 16: 10-16 O ki gökten bir su indirdi, ondan içersiniz ve yine yararlandığınız ağaçları onunla sularsınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her çeşit meyveler bitirmektedir. Düşünen bir toplum için bunda elbette bir ayet (ders) vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize sundu. Yıldızlar da O'nun emri altındadır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır. Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de...! Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır. O ki denizi emrinize sunmuştur; ondan taze et yersiniz, ondan giyim ve takı için süsler çıkarırsınız. Gemilerin denizi yara yara akıp gittiğini görürsünüz..! Böylece O'nun lütfunu ararsınız ve belki ona şükredersiniz. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, yolu bulmanız için de nehirler, yollar, Ve göze çarpan işaretler... Yıldızlarla da yol bulurlar..! Selam  ve  Muhabbetle..!!... Devamı

DUA İSTEK VE TEDBİR..!!

2015-05-02 12:50:00

DUA İSTEK VE TEDBİR..!! Felaketler, kötülükler, belalar ve musibetler: Başımıza  gelip bizi vurduktan  "sonra"  Rabbim merhametiyle, rahmetiyle, güzellik ve kurtuluş için dualar ediyoruz böyle değil mi..? İş işten geçtikten sonra edilecek duanın hiç bir anlamı yoktur: Başa gelecek olan zaten gelmiş,  vurmuş ve geçmiştir,  bunun geri dönüşü yoktur..! Peki o zaman ne yapacağız diyeceksiniz..?  Bu olumsuzluklara sebep olan zihniyetimizi DOĞRU ve GÜZEL olanın etki alanına sokmak için ÇABA göstereceğiz, tüm gücümüzle çalışacağız şayet gücümüz yetmiyorsa Allah yardım isteyeceğiz..! Kısaca ve daha anlaşılır olarak; İnsan  veya İnsan toplumları  kendilerini düzeltmedikçe, başları  sıkıntıdan  ayakları pislikten kurtulmaz..!. Vesselam..! Selam ve Muhabbetle.!! Devamı

DÜNDE BUĞÜNDE SORUN AYNI…!

2015-04-30 16:55:00

DÜNDE BUĞÜNDE SORUN AYNI…!  Dün müşriklerin Abdullah oğlu Muhammed'le hiç sorunları yoktu..! Hatta  ona  “Muhammedîl  Emin” (Güvenilir emin insan)  derlerdi..! PEKİ  SORUN  NEYDİ..!... Onlara göre SORUN Resulün getirdiği  Kur'an ayetler-indeydi..! Ona dediler ki bu kitabı götür bize  SANA AİT OLAN  "hadisleri"  Getir diyorlardı..! RABBİMİZ NE  DİYOR..! "Ayetlerimiz onlara açık açık okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayanlar, “Bundan başka bir Kur'ân getir veya bunu değiştir” dediler. Onlara De ki: “Onu kendiliğimden  değiştiremem. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Doğrusu, Rabbime karşı gelirsem, büyük günün azabından korkarım.” Yûnus  Suresi15. Ayet Muhammed (a.s ) mın getirdiği Allah’ın Hadislerine uyanlara  selam olsun..! Selam ve Muhabbetle..!! ... Devamı

DUALARIMIZDA ŞEKİL VE MANA NASIL OLMALI..?

2015-04-29 12:23:00

DUALARIMIZDA ŞEKİL VE MANA İLİŞKİSİ..!! Dualarımızın metedolojisi nasıl olmalı..?   1- Allah'a sadece onun isimleri (SIFATLARI) ile yalvarın, Allah birilerinin hatırına iş yapmaz koyduğu ölçüye göre yapar. Öyleyse O'na isimlerinin (SIFATLARININ)  anlamlarını ve onun kim olduğunu bilerek ve kavrayarak  yalvarın ve sıkıntınızı ancak onun gidereceğine tam inanın ve teslim olun..!   2- Allah'a  kitabında kendisini nasıl tanıttı ise öyle yalvarın. "Ey yağmuru indiren", "Göklerin ve yerin sahibi", "Çocuğu ve eşi olmayan" vs... cümleleri Kur'an'dan alıntı yaparak dua edin. Allah'ın isimleri ve eylemleri çok iyi bilinmelidir. Öyleyse Kur'an'da Allah ile ilgili ayetleri çok iyi okuyup anlamamız gerekir ki duanın anlamı olsun..!   3- Gece ve seher vakitlerinde samimi olarak yalnız ona dua edin..! Allah rızası içi gecenin o tatlı anında huzurunuzu bozmasını bilin.  Şunu unutmayın  Zahmetsiz rahmet olmaz..!   4- Taklit dualardan sakının orijinal ve içtenlikle dua edin kendi sıkıntılarınız neyse dilinize o gelsin. Tüm çabanıza rağmen çözemedi iseniz onu dillendirin.. Ezbere dua edilirse bu şuursuzca nakarat olur ve  faydasız kalır..!   5- Gözyaşı ve istiğfar ile dualarınızı süsleyin, dua ederken son çare olduğunu ve başka bir çarenin kalmadığını ve bu nedenle ağlamasını bilin bu durum sizi ruhen rahatlatacağı gibi kendinize olan güveninizde artacaktır..!   6- Allah'a tam  güvenin..! Hayırla, merhametle ve sevgi ile hüküm vereceğine ve sizi yalnız ve çaresiz bırakmayacağına tam iman edin. Sabırla ve namaz ile O'na sığının..!   7- Allah'ın bize olan yakınlı... Devamı

DİN KARDEŞLİĞİ

2015-04-05 03:10:00

DİN  KARDEŞLİĞİ Mİ...? İMAN KARDEŞLİĞİ Mİ..? TEVHİT,  konusu hariç, her türlü erdem ve hayr da (Yardımlaşma, fedakarlık,  vsg. ) anlaştığın veya anlaşabildiğin her türlü insan, senin din kardeşindir ve buna   "FE İHVANİKÜM FİYD DİYN"   denilir. (Tevbe S.9.TEVBE./11.) “Tövbe eder, salâtı ikame ederlerse ve zekât verirlerse artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Biz, anlayacak bir topluluğa âyetlerimizi böyle açıklıyoruz.” [TEVBE.11] Kısaca bu konularda anlaşabildiğin tüm insanlarla  sen  DİNDE KARDEŞSİN  demektir..! TEVHİT ve İLM  konusu dahil olmak üzere : Her türlü erdem ve hayr da anlaştığın adamlar senin iman kardeşindir  buna da   " İNNEMEL MUMİNUNE İHVETUN^" denir  (Hucurat/10) “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allah'a saygı duyunuz ki merhamet olunasınız.” [HUCURAT.10] İMAN`da kardeşliğinin  ölçütü İLM`de  anlaşabilmektir.   Bu iman kardeşliğinin  ölçüsü ise Ya sen getireceksin (kitaptan çıkardığın doğru manaları delilleri ile beraber ) ben onaylayacağım (İman edeceğim)   Ya da ben getireceğim sen onaylayacaksın(iman edeceksin)  ZEMER.33]. Yani getirilen ilme  iman edeceğiz işte iman kardeşliği budur..! “Ama, hakikati getiren ve onu bütün kalbiyle tasdik edenler var ya; işte,.işte onlar Müttekî'lerin ta kendileridir!”[ZEMER.33]  İLM`de  anlaşamayanlar  İMAN`da  kardeş  olmazlar.! DİN de kardeş olmak ile İMAN da kardeş olmak aynı şeyler değildir. İmanda kardeş olanlar   "EL MUMİNUNE"   gurubudur. [HUCURAT.10]. ve bu tür kardeşlik Dinde kardeş olmaktan daha &uu... Devamı

EVRENSEL DİN ANLAYIŞIMIZ..!!

2015-04-04 03:04:00

DİN EVRENSELDİR..! EVRENSEL DİN ANLAYIŞI..!   Kuran ilminin hedefi;  İnsan hissiyatıdır,  insanı İblis’in telkinlerine karşı sağlamlaştırmak ve İblis’in Şeytanlaşmasını(yani bize zarar vermesini) önlemektir..! Şeytan başta kazansa da sonunda kaybeder,  Müslüman başta kaybetse de sonunda kazanır..! O halde bu mesaj  Yani  Kitap, EVRENSEL ve ZAMAN lar üstüdür..!... Evrensel din anlayışı Kuran ilmi adı altında her insanın insan olması hasebiyle hissiyatlarını tarif eder ve ona yaşadığı hayatta POZİTİF yönde telkin destek ve yardımda bulunur. Amaç her bir kulun mutluluğudur. Din anlayışını EVRENSEL Hale getiremeyenler hem kendi hayatlarını ve hem de başka hayatları CEHENNEMe çeviriler..! Din anlayışını EVRENSEL hale getirebilenlere ve KURAN İlminin gerçek mahiyetini anlayıp ona sımsıkı sarılanlara Selam olsun..! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

DİN NEDİR..??

2015-04-02 07:02:00

DİN=DİYN=DEYN=BORÇ DİN kavramı günümüzde maalesef yanlış anlaşılıyor..! KURAN`da, hayatınızda yer edinmeyecek bir kavram yahut cümle yahut ayet yahut yazılım yoktur..! Hepsi insanla alakalıdır ve insanın kendisinden bahseder..! DİN denilen şey ; İnsanın Önce Allaha, Sonra  Eşine, Annesine, Babasına, çocuğuna, akrabalarına, ailesine, milletine, insanlık alemine, bakkalına, manavına, arkadaşına, tüm Canlılara, tüm cansızlara ve tüm topluma, karşı borçlu olduğun duyğusu ile yaşayıp gereğini yerine getirmendir..! DİKKAT:!!!!! Tüm bu sayılanlara:BORÇLU OLDUĞUNU HİSSEDEREK VE KAVRAYARAK BU BİLİNÇLE (İnançla) ALLAHIN YOL GÖSTERMESİ VE KENDİ GELİŞTİRDİĞİ VE UYĞULADIGI DÜŞÜNCE VE EYLEMLERİN TAMAMINA  DİN DENİR...! Eğer bir insan DİNİNİ yani tavır ve davranışlarını KURAN yani DOĞRU mana ile teçhiz ederse, kendi ile barışık, etrafındakiler ile barışık, tabiat ile barışık bir hayat sürer(Yani bunlara borcunu ödeyerek yaşama devam ederse) ki bununda adı SİLM (Barış, sulh) olarak kitapta yer alır. Bunun adı İSLAM dır...! Kitap ve bundan çıkarılan doğru mana yani KURAN, insanın Dinanlayışını düzenler ve onu mutlu kılar, Kuranın amacı budur..! DİN ; Kendini herhangi bir şekil yada sebeple borçlu hissettiğin varlıklara, unsurlara, canlılara, Allah`a karşı oluşturduğun yada geliştirdiğin düşünce yada davranış sistemlerinin tamamınaDİYN-DEYN-BORÇdenilir [2BAKARA S./282] Bu davranış yada düşünce sistemlerin karşılığı Allah tarafından kişilere tastamam ödenecektir[24NUR.S./25] DOSTLAR VE KARDEŞLER: Hayat öyle yada böyle tamamlanacaktır ve  Bozulmuş Tahrif edilmiş bu DİN ile tanışanları hiç iyi sonuçlar beklememektedir. Selam ve Dua İle...!!... Devamı

DOĞRU YOL...!

2015-03-25 07:37:00

ALLAH DİLEYENİ DOĞRU YOLA İLETİR..! “Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan ALLAH'a sığın!'' (Nahl Suresi) (98. Ayet) Rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla..! "Allah, HADİSİN en güzelini, mana ve lafızları birbiriyle uyumlu ve ikili anlatımlı kitabı, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir..! Rabblerine saygı duyanlar onu okuyup dinleyince tüyleri ürperir. Sonra bütün benlikleri ve kalpleri Allah'ı anmakla yumuşar. İşte bu kitap, Allah'ın doğru yoludur. Onunla, dileyenleri doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık ona doğru yolu gösterecek hiçbir kimse yoktur..!” [ZÜMER SURESİ 23.AYET] Kitabı anlayan iman eden, İyiliği, hayrı ve fedakarlığı hayatına geçirenlere ve yayanlara selam olsun…! Selam VE Dua İle..!! Devamı

R I Z K...!!

2015-03-04 07:25:00

*CENNET YADA CEHENNEM*   Ey insan yaşam standardını belirle ( Dünyada nasıl biryaşam süreceğine karar ver.) sonra rızkının peşine düş, büyük bir gayretleçalış uğraş. Tespit ettiğin hayat standardına ulaşınca, daha fazlasınınpeşinden koşma, fakat o sana gelir merak etme..!   Tespit ettiğin standardına ulaştığında daha fazlasınınpeşinden koşarsan mutlaka sıkıntıya girersin. Dünyan ve ahretin (cehennem)  zindan olur...!.   Sen onun peşinden koşmadığın halde o sana koşarakgeliyorsa, onları al ve şükret. Birde tefekkür et bu fazla nimet sana nedenverildiğinin farkına var.. !   SONUÇ: Sana verilen fazlalığı senin aracılığınlaverilmesi gereken yerlere ulaştır. Bu şekilde yaparsan Dünyan ve Ahretin CENNETolur..!.     Selam ve Dua ile....!. ... Devamı