HAREMLİK VE SELAMLIK...!!

2015-06-02 18:04:00

HAREMLİK - SELAMLIK UYGULAMALARI DİNİN EMRİ Mİ…? ÖRNEK BİR AYET…!! ....birarada yahut ayrı ayrı yemenizde bir sakınca yoktur....  ■■■  Nûr, 61.. Ayet:  [EY MÜMİNLER, hepiniz birbirinizle kardeşsiniz; bunun içindir ki] kör için [sıhhatli olan kimselerden yardım kabul etmekte] bir sakınca yoktur;  topal için bir sakınca yoktur;  hasta için bir sakınca yoktur; sizin için de, [çocuklarınızın] evlerinde, yahut babalarınızın evlerinde, yahut analarınızın evlerinde, yahut karındaşlarınızın evlerinde, yahut bacılarınızın evlerinde, yahut amcalarınızın evlerinde, yahut halalarınızın evlerinde, yahut dayılarınızın evlerinde, yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarı size emanet edilmiş olan [evlerde], yahut bir arkadaşınızın [evinde] yiyip içmenizde bir sakınca yoktur. Bir arada yahut ayrı ayrı yemenizde de bir sakınca yoktur. Ama bu evlerden [herhangi birine] her girdiğinizde Allah katından bolluk, bereket ve esenlik dileyerek birbirinize mutlaka selâm verin.! Allah mesajlarını size işte böyle açıklıyor ki, belki aklınızı kullanmayı [öğrenirsiniz].!!!  ELHAMDÜLİLLAH..!! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

HİDAYET..!!

2015-05-12 17:56:00

YOL GÖSTERMEK…!! Hidayet, nazikçe yol göstermektir. Allah’ın hidayeti dört çeşittir. 1- Herkese varlığını ve birliğini, defalarca göstermesidir. Bu sebeple her insanı şirkten sorumlu tutarak şöyle der: "Allah kendisine ortak koşulmasını bağışla­maz, bunun dışında olanı dilediği kimse için bağışlar." (Nisa 4/48) 2- İnsana iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermesidir. “Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra yol gösterendir. (Taha 20/50) Ayetler sırf Kur’an’da olanlar değildir; çevrede ve insanın içinde olanları da vardır. Zorunlu bilgiler onlardan alınır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Doğruları arayanlar için yeryüzünde ayetler vardır; kendinizde de vardır; görmez misiniz?” (Zariyât 51/20-21) 3- Elçileri aracılığı ile yol göstermesidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “O elçileri, bizim emrimizle yol gösteren önderler yaptık” (Enbiya 21/73) 4- Allah’ın bir ikramı olarak hidayet vermesidir. Bu ya yola gelmek isteyenlere olur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz, her elçiyi kendi toplumunun dili ile gönderdik ki, onlara iyice açıklasın. Bundan sonra Allah dileyeni sapıklıkta bırakır, dileyeni de yola getirir.” (İbrahim 14/4) Bu ikram ya da yola gelmiş olanlara olur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini düzeltir.” (Teğabun 64/11) İman eden ve iyi işler yapanlara Rableri, imanları sebebiyle doğru yolu gösterir.” (Yunus 10/9) Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

" HİKMET NEDİR..?"

2015-04-08 02:41:00

" HİKMET  NEDİR..?"  ALLAHIN Bütün sıfatların da, Hikmet kavramını Görebiliriz. Bizi İlgilendiren Tarafıyla, Hikmet  Kavramı  O Kadar Geniş Bir Kavramdır ki, Bir kaç cümle ile Dile Getirip, Tam  manasıyla kavramak,  Anlatmak Hayli zor.! Nedeni ise: İnsanın,  İnsanlığın   Kendi Çabası / Gayreti, samimiyeti  sonucun da Elde Edilen Güzellikler olmasıdır Hikmet. ! Yani; Mutlak  İlahi  Kanunlara, Mutlak  Doğrular  Adına Verilen Çaba /Gayretin Ürünüdür Hikmet.!  Eğer   illa da Tarif  Gerekirse şöyle Diyebiliriz:  Kuran Ayetlerinin ve Kainat Ayetlerinin içinde  Barındırdığı  Güzellikler, Gizem, Faydalar, Lezzetler, şifalar, Adalet /Her şeyi yerli yerine ikame etmekten Doğan  Güzelliklerin toplamı hikmettir..! İnce ve Derin  Anlayış  Kabiliyeti,   Fıtrat   yapımıza  Uygun Ahlak kurallarını uygulamaktan  Doğan Güzellikler,  Eylemlerin, Maddenin ve mananın iç yüzüne vakıf olmak ve onun Güzelliklerini Ortaya çıkarma, nimetlerinden Maddi ve manevi olarak yararlanma Diyebiliriz...! Rasûlullah (Muhammed a.s) şöyle buyurdu:  “Hikmet, değerli bilgiler müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almaya daha hak sahibidir.” Şair ve Mütefekkir Mehmet Akif derya: Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol; yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol!!! M.Akif ERSOY Selam ve Muhabbetle..!! ... Devamı

HASTALIK VE ŞİFA..!!

2015-03-07 23:17:00

HASTALIK VE ŞİFA…!!   Allah'ın Şafi Sıfatı Anlamı Şafii ismi ile Allah Azze ve celle'nin insanın maddi ve manevi hastalıklarına şifa verir. [Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur;] (Şuara Suresi, 80) İnsanın acizliğini kavradığı ayrıca ne kadar muhtaç konumda olduğunu en çok farkettiği anlardan biri elbet hasta olduğu andır. Allah insana bu duyguyu yaşatmak için hepsi birbirinden farklı yüzlerce hastalık yaratmıştır. Her hastalığın kişi üzerinde meydana getirdiği bedensel ayrıca ruhsal etkiler birbirinden çok farklıdır. Yalnız hepsi hikmetli bir yaratılışın delilidir.   Gözle dahi görülemeyen bir virüsün insanı tanınmayacak hale sokması, vücuda giren bir mikrobun bazı zaman teşhis dahi edilememesi, Allah'ın gücünün en ortada delillerindendir. Bilim adamlarının tek bir virüsü ortadan kaldırmak için yaptıkları deneyler, araştırmalar Allah'ın yaratmadaki üstünlüğünü gözler önüne serer. Hastalığı veren Allah olduğu için bu hastalığın geçmesi de yalnız Allah'ın dilemesi ile olur. Allah dilediği takdirde Şafi sıfatı ile verdiği hastalığı ortadan kaldırır. Gerçekten Allah dilemedikçe tüm dünyanın doktorları, en gelişmiş teknolojik aygıtlar, keşfedilen en son ilaçlar bir araya gelse yine de o kişinin hastalığının iyileşmesi imkansızdır. Kullanılan ilaçların hepsi, hastalığın iyileşmesi için birer vesiledir. Eğer Allah dilerse uygulanan tedaviyi vesile kılarak kişinin iyileşmesine izin verir. Ne var ki Allah dilemedikçe çok basit gibi görünen bir hastalık dahi kişinin ölümüne bahane verebilir.   Bu durumda insanın yapması gereken, kendi aczinin yanında Rabbinin sonsuz gücünü görebilmek ayrıca sıkıntı içinde oldu... Devamı