KURAN VE RİVAYET KÜLTÜRÜ

2015-06-16 17:46:00

KURAN RİVAYET KÜLTÜRÜ İLE ANLAŞILABİLİR Mİ.?        Ana kaynağımız olan Kuranı kerimin hemen hemen her yerine görülebilen hakikat şudur; Allah; biz kullarına, Kuran’ın apaçık olduğunu vurgulayarak belirttikten ve hatta Kuran’ı bizzat Kendisinin açıkladığını çok vurgulu bir şekilde belirtmiştir.        Bu konuyu Kuran’da şu ayet ile bildirmiştir:       “Elif, Lam, Ra. (Bu,) Ayetleri muhkem kılınmış, sonra hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından birer birer (bölüm bölüm) açıklanmış bir Kitap'tır.”(Hud Suresi 1)          Allah’ın bu açık emrine rağmen, bazı kişiler Kuran’ın anlaşılamayacağını, yalnızca ona bakarak dinin pratiklerinin uygulanamayacağını söylerler. Bu kişilerin iddialarına göre hadis, fıkıh, siyer gibi rivayetler ve daha birçok kaynak olmadan ve bunları da bizlere açıklayacak şeyhler, gavslar, kutublar hocalar vs olmadan dini yaşayamayız ve anlayamayız iddiasındalar.          Ancak Kuran’a göre bu iddiaların geçersiz olduğu hatta bu bahsi geçen kaynaklar ve yönlendiriciler olduğu için o kişilerin Kuran’ı anlamadığını Allah Bakara Suresinde bildirmiştir.          “Elif, Lam, Mim, Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. (Kuran’dan şüphe etmek müşrik alametidir) Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler (müminler Kuran’a şüphe duymadan inanır ve güvenirler) ve ahiret... Devamı

KUR'AN RESULÜN SÖZÜ::!!

2015-06-12 11:41:00

KUR'AN RESÜLÜN BİZE ULAŞAN SÖZLERİDİR. Resülün ulaşan sözleri Kurandır. [Hâkka 40]  “Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür. " [Hâkka 41] “Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!” [Hâkka 42] “Bir kâhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz!” [Hâkka 43] “(O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.” [Hâkka 44] “Eğer (Resül) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,” [Hâkka 45] “Elbette onu kıskıvrak yakalardık.” [Hâkka 46] “Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık).” [Hâkka 47] “Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız." [Hâkka 48] “Doğrusu o (Kur'an), takva sahipleri için bir öğüttür. [Hâkka 49] “İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz”. [Hâkka 50] “Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır”. [Hâkka 51] “Ve o, gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir." [Hâkka 52] “O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et." Diğer Resül/Nebilerin Sözleri, Allah’ın Kur’an’da konu ettikleri haricinde nasıl bize ulaşmadılarsa, Sünnetullah gereği son resulde;  Kur'an dışında bir sözün ulaşılmasını istememiştir, yazdırmamış hatta yasaklamıştır. ÇÜNKÜ RESÜLLER SADECE VAHYİ NUTUK EDERLER. DUYURURLAR..Vesselam RESÜL MEHAMMED, NEBİ MUHAMMED, BEŞER MUHAMMED KARIŞTRILMAKTADIR.! 1-Beşer Muhammedin herhangi bir insandan hiç bir farkı yoktur. ... Devamı

KARAMSARLIK YOK

2015-06-08 17:04:00

KARAMSARLIK YOK Karamsar olmayın ve karamsarlık üretmeyin. Ne kadar karamsar olursanız o kadar negatif enerji yüklenirsiniz ve bundan siz zarar görürsünüz. Bu nedenle her durum ve olay karşısında daima pozitif düşünün etrafınıza pozitif enerji yayın ki, geleceğiniz ve akibetiniz olumlu ve hayırlı olsun. Karamsarlık yok...! İyi yönde pozitif düşünmeye devam ediyorum. Böyle düşünürken de kendimi hesaba çekiyorum. Çünkü başımıza gelen her durum kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzendendir diye biliyorum ve böyle inanıyorum..  Sizlerde öyle yapmaya gayret edin..! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

KURANDAN HESABA ÇEKİLECEĞİZ...!

2015-06-06 19:20:00

KURANDAN HESABA ÇEKİLECEĞİZ..!! Dinin  lugat manada bir anlamı da yaşam tarzıdır, Kur'an'i ve Istılahi manada ise DİN  İslam’dır. “Hanîf olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma” diye emrolundum. YÛNUS-105 )..! '''Böylece sen, bâtıl olan her şeyden arınmış olarak, yüzünü kararlı bir şekilde Allah'ın, insanları üzerinde yarattığı doğa/fıtrat kanununa/ dine çevir! Allah'ın, insanın doğasına yerleştirdiği fıtrata uygun davran ki, Allah'ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Bu, gerçek dinin amacıdır; fakat insanların çoğu bilmez.''' RÛM-30)..! ''' Allah katında din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. '''ÂLİ İMRÂN-19)..! Kim ALLAH'IN Dinine iman etmişse bilmeli ki; İnanmak başkadır, İman başkadır. İMAN=İnanmanın kemal derecesidir.. ALLAH'A cc Tam güvendir..!. Kimde yaşamını din edinmişse o kimsenin imanı da inandığı dünyevi olgularadır, Mekkeli müşriklerinde şirke düşme nedenleri de bundan ibaretti..! '''ALLAH cc seçtiği resulünü dahi uyarıyor '''ALLAH'IN ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma! '''KASAS-87)..! Bizlerde uyarıyoruz ‘ki;   İman ettiği gibi ALLAH'A cc Tam güvenle yaşamayanlar, Yaşadıkları hayatı din edinirler. Sakın onlardan olma ,! Çünkü onlar iki ayaklı şeytanlardır..! DİKKAT EDELİM Kur'an'ı azimüşşanın nurlu yolundan ayrıl... Devamı

KADER..!!!

2015-06-05 13:02:00

KADER VE KAZA Kader kelimesi: Sözlükte ölçmek, tahmin etmek, ölçüp takdir etmek, tayin etmek; güç getirmek ve kudret anlamına gelir. Kâinatı ve ondaki her şeyi belli bir düzen ve ölçüye göre idare eden ilahi bir kanundur. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık’’ Kamer 54/49 ‘’ Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey O’nun katında bir ölçüyledir.” Ra’d 13/8 ‘’ Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçü ile indiririz’’ Hicr 15/21 ’’…O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.’’ Furkan 25/2 ‘’Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce (o fiilin oluşmasından önce, ezelde değil), bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.’’ Hadid 57/22 Kaza kelimesi: Sözlükte Emir, hüküm, bitirmek, yaratmak, sağlam yapmak, yerine getirmek gibi anlamlara gelir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: ‘’…Asıl iyi olan kimse, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, nebilere inanan…dır.’’ Bakara 2/177 ‘’Ey inananlar, Allah’a, Elçisine ve elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş bulunduğu kitaba inanın. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, o uzak bir sapıklığa düşmüştür.’’ Nisa 4/136 ... Devamı

LA İLAHE İLLALLAH..!!

2015-05-27 12:03:00

LA İLAHE İLLALLAH…!! Bir gün Muhammed (a.s) mın  karşısına  Mekkeli müşrikler geldi; Dediler ki ey Muhammed ne istersen yapalım ne istersen söyleyelim ancak şu aramızdaki kavga arbede bitsin..! Muhammed (a.s)onları dinledi ve şöyle buyurdu; Ben sizden fazla bir şey istemiyorum ki ben sizden sadece bir tek cümle söylemenizi istiyorum Deyince müşriklerin yüzleri güldü..! ve dediler ki Ya Muhammed bir değil on cümle söyleyelim neymiş o cümle söyle Madem iş bu kadar basit neden bu aramızdaki kavga neden bu aramızdaki savaş deyince Allah'ın resulü şöyle buyurdu Ben sizden “Lâ ilâhe illallah”  demenizi istiyorum deyince; birden bire müşriklerin rengi attı yüzleri kıpkırmızı kesildi ve sonra elbiselerini omuzlarının üstüne atıp ayağa kalktılar ve şöyle diyorlardı; vallahi ya Muhammed sen bizi ağır bir yükün altına çağırdın o kadar zor bir yükün altına çağırdın ki ebediyen biz bu yükün altına girmeyiz deyip kalkıp gittiler''...! o gün içeriği çok iyi anlaşılan sözün bugünkü toplumlar tarafından içi boşaltılması sonucun da kim bu sözü Mekke de yaşayan cahiliye gibi anlamıyor yada anlamak işine  gelmiyor. .! Selam ve Dua İle..!!... Devamı

KİTAPLARINI OKU..!!

2015-05-26 13:13:00

KİTABLARINI  OKU…! Yaratıcı, insana 3 tür ayet göndermiştir.(41/Fussilet.53). KAİNAT ayetler, İNSAN  ayetler ve VAHİY. Bu ayetleri toparlarsak ortaya üç kitab çıkar; 1-KAİNAT KİTABI… 2-İNSAN KİTABI… 3-VAHİY KİTABI..! Bu üç kitab, birbirini tasdik etme, tamamlama ve şerh etme konumları ile birlikte okunması gereken ayetleri içerir..! Bu kitaplardaki ayetlerde asla bir birleri  ile  çelişki bulamazsınız, bulduğunu iddia edenler ancak “okuyuş”larını düzeltmelidirler… Her üç kitab da aynı amaca yönelen tek bir kitabın aynı yazar tarafından kaleme alınmış değişik “dil”lerdeki nüshalarıdır…! KAİNAT KİTABI…, duyu organları ve akıl ile okunur.! İNSAN KİTABI… ise, akleden kalb ile okunur...! VAHİY KİTABI.. ise hem duyu organları, hem akıl hem de akleden kalp ile okunmalıdır..! Gerçek inanış ve gerçek okuyuş ise kainat kitabında okuduğu satırları, insan  kitabında aynen görmek ve vahiyde “malumun ilamına” şahit olmakla gerçekleşir..! Vahiy kitabında her şeyin yazılı olması beklenemez; ancak diğer kitablara yapılan atıflar ve yönlendirmeleri ile hakikatin ve hayatın bize gerekli işaretlerinin, formüllerinin tamamına ulaşmak mümkündür.! Vahiy, detaylı bir konu anlatımı kitabı değildir, bir formül kitabıdır. Keza, detaylı konu anlatımı; şartları ve değişkenleri farklı insan türünün, takat getiremeyeceği ve fonksiyonel olamayan bir anlatım tarzıdır. Lakin formülleri bilen, tüm problemlerini çözer…! Vahiy Kitabı ayetler ile kainat ayetleri ve insan ayetleri çelişmez keza hepsi aynı Yazar’ın elinden çıkmıştır. Kendi dairelerinde sonuç doğurmaları açısından da bir hiyerarşileri yok... Devamı

KUTSAL GÜN VE GECELER.!

2015-05-16 12:47:00

KUTSAL VE ÖZEL GÜNLERE DAİR BAKIŞIMIZ..!! Din adına değil ama; gelenek adına, geleneğe uyanların kandili, bayramı,geceleri özel günleri  vsg.! Her ne kadar benim HAYR'lı zamanlarıma tekabül etse veya etmese de: *geleneksel "Kutsal gün ve geceler"ile ; *bakış-İman ve hayatı algılama noktasında "karşıt"ım olan düşünce ve inançtakilerin dini-milli ve mutlu günlerini tebrik etmek İNSANİ BİR YAKLAŞIM olmalıdır.! *Hatta ve hatta Yahudi ve Hristiyan dostlarımız var ise; onların da "özel günlerini" tebrik etmek de İNSANİ BİR YAKLAŞIM dır.! İnsanların "özel ve kutsal" günleri ile; onların hazan ve hüzün günlerini de hatırlamak ; salat ve selam  ile teselli ve tebriklerde bulunmak insani bir eylem olmalı..! Yapamıyor olsak ta; karşı çıkmak değil ; Onları uyarmalı . TEK FARKLA Kİ ;DOĞRUSU VE YANLIŞINI BİLEREK VE BELİRTEREK uyarı yapılmalı. Kişi ve toplumların bellekleri olan bugünlerin "kendilerine has" içerikleri vardır. İslam ve Kuran'a izafe edilenlerini; Kurani bir hüviyete büründürmek ; gelenek ve şirk anlayış ve uygulamalarından arındırmak gerek diye düşünüyorum bilmem ne dersiniz..? Selam ve Dua İle.!! ... Devamı

KURAN HAKİKATLERİ..!!

2015-05-12 23:24:00

KURAN HAKİKATLERİ..!! Nûr 24:42 Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH'a aittir. Dönüş de ALLAH'adır. Şûrâ 42:39 Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar. Kasas 28:5 Yeryüzünde güçsüzleştirilip ezilenlere lütfederek diledik ki onları önderler ve varisler yapalım. Necm 53:39 İnsan için ancak kendi çalışması vardır. Nahl 16:71 ALLAH rızık (varlık) açısından sizi birbirinize üstün kılmıştır. Nitekim, üstün kılınanlar, emirleri altındakilerle varlıklarını eşit paylaşmazlar. ALLAH'ın nimetini mi reddediyorlar? A’râf 7:85 Medyen'e de kardeşleri şuayb'ı gönderdik. Dedi ki:  "Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size açık bir kanıt gelmiş bulunuyor. Ölçü ve tartıyı tam uygulayın. Halkın hakkını yemeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnanıyorsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır." Bakara 2:188 Paralarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Halkın parasını haksız yere yemek amacıyla bile-bile memurlara/yöneticilere rüşvet vermeyin. Haşr 59:7 ALLAH'ın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler ALLAH'ın ve elçisinindir.Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH'ın cezalandırması çetindir. Selam ve Dua İle..!!... Devamı

KARDEŞLİK..!!

2015-05-12 18:02:00

KARDEŞİM DİYEBİLMEK..! Kardeş demek hayat demektir...! Kimi zaman aldığın nefese kardeşim diyebilmektir...! Kimi zaman üzüldüğün anda karşında bulabilmektir.! Şunu hiç unutma, hiç bir zaman sevgili kardeş gibi olamaz..! ÇÜNKÜ...! Kardeşin Aşkı sevgiliden çoktur...! Sevgili terk eder, Kardeş yanında baki kalır...! Sevgili emreder, Kardeş teselli eder...! kardeş sevgiliden çok sever...! BİZDE KARDEŞLİK..! Sen  bilir misin bizde kardeşlik nedir..? Nefesin kesilirse, al benim canımı senindir diyebilmektir  kardeşilik..! EN ÖNEMLİSİ İSE..! Yolun sonu uçurum sa, kardeşim geri dön.! ilk adım benimdir diyendir KARDEŞ..! Kardeş olabilenlere ve kardeş  kalabilenlere  selam olsun...! Selam ve  Muhabbetle...! ... Devamı

HANGİ KURAN ?

2015-05-06 12:35:00

HANGİ KURAN ? DİYE BİR SORALIM !! Evet, sen Kur'an diyorsun, ama hangi Kur'an? Cehaletin elinde teberrük edilip kutsanan bir nesne olan Kur'an mı? Cinayetin mızraklarının ucundaki Kur'an mı? Yoksa çeyrek yüzyıldan daha az bir sürede, Çölün dağınık ve düşman kabilelerini birleştirerek, dünyanın egemen güçlerini -Bizans, Sasani- çökerten, insanlığın kaderini ele geçiren, devrimci yapısıyla insanlık tarihinde yepyeni bir medeniyet ve kültür meydana getiren bir kitap olarak mı Kur'an..? Daha çok hayata, bilgiye, izzet, kemal ve cihada yönelik! Yaklaşık yetmiş suresinin adını insanı ilgilendiren konulardan alan bu kitap; yaklaşık otuz süresinin adını maddi fenomenlerden alırken, yalnızca iki süresinin adını ibadetlerden alan bir kitap..!.  Bu kitap, (Allahın vahyi) "dostunun cehaleti"ve "düşmanının hilesiyle" yaprakları  açıldığı günden beri, yaprakları masraflı olmaya başladı.! "Metni" terk edilip "cildi" revaç bulduğundan beri adı "okumak" anlamına gelen bu kitap, okunmaz oldu. Kutsama, teberrük ve mal kazanma işleri gördü.! Toplumsal, ruhsal ve düşünsel mesele ve dertlerin cevabı bu kitapta aranmadığından beri, onda soğuk algınlığı, romatizma türünden bedensel hastalıkların şifası aranır oldu. Uyanıkken terk edip, yatarken başlarının üstüne asarak uyuduklarından beri, görüyorsun ki ölülerin hizmetine sunulmakta, ölüp gitmişlerin ruhlarına ithaf edilmekte ve sesi yalnızca mezarlıklardan duyulmaktadır.!(alıntı) Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

KİTABI ANLAYIP YAŞAYANLARA..!

2015-05-05 17:00:00

KİTABI  ANLAYIP YAŞAYANLARA..! KURAN  MUBİYN OLUR..! MUBİYN:  ap açık anlaşılır demektir...! Bir şeyin senin için MUBİYN olması demek;  Senin onu okuyup kolaylıkla anlaman demek değildir..! Anladığını  manaya çevirip  ve hayatında yer buldurtabiliyorsan bu o zaman senin için MUBİYN  olmuş demektir..! Kuranda anlatılan ve senin de anladığını  sandığın fakat hayatına faal edemediğin  bir  olayı aslında sen anlayamamışsın demektir.  Yani senin  için bu olay henüz MUBİYN olmamış demektir...! Okuduğun ve anladığını yani MANA yı  ŞEKLE onu da  hayatına,  pratiğine dönüştürebiliyorsan ya da herhangi bir ŞEKLİ doğru bir şekilde MANA ya çevirebiliyorsan işte bunlar senin için MUBİYN olmuş demektir...! SALATIN  ikamesinin farz olduğunu bilmek onun senin için MUBİYN olduğu anlamına gelmez..! Bu farz olan SALATI hayatında bire bir uyguluyorsan  işte o zaman SALAT SENİN İÇİN MUBİYN olmuştur...! Yani  Sadaka,  infak,  kıtal,  cihad,  emribilmaruf nehyi anilmünker, bunları istediğin kadar iyi anla hayatına yansıtmadığın sürece senin için  MUBİYN  sayılmaz...! Allah’ın kitabı 2 kısımdan müteşekkildir...! Bunlar ŞEKİL  Ve  MANA dır...! Yeri geldiğinde mana şekle, yeri geldiğinde de şekil manaya dönüştürülür ve bu şekilde ELKİTABÜLMUBİYN  duhan s. 44/2  oluşturulur...! Bunların örnekleri kuranda vardır...! Örneğin Yusuf  as.  MANAYI ŞEKLE  dönüştürür  yani  YUSUF S.12/2  ye göre ELKİTABÜLMUBİYN ini ayetleri ifa eder..! Musa’nın karşılaştığı adam (bizim hızır dediğimiz Allahın bir Kul dediği)  ise ŞEKLİ MANA ya dönüştürür.  Bu da... Devamı