NAMAZ..

2016-02-27 20:58:00

NAMAZ’LA İLGİLİ BAZI TESBİTLER Namaz Hz Adem Hz Nuh ve Hz İbrahim’den beri devam eden imandan sonra en büyük amellerdendir (Şura 13. - O: "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri' etti (bir şeriat kıldı). Senin kendilerini çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir. Taha 14. 20.14 - Gerçekten Ben, Ben Allah'ım, Ben'den başka ilah yoktur; şu halde Bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. İbrahim 37.40. -Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler - Rabbim, beni namazı(nda) sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Meryem 31. -Nerede olursam (olayım,) beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe, bana namazı ve zekatı vasiyet (emr) etti. Hud 87). - Dediler ki: «Ey Şuayb, atalarımızın tapdığı şeylerden, yahud mallarımızdan ne dilersek onu yapmamızdan vaz geçmemizi sana namazın mı emrediyor? Çünkü sen, muhakkak ki sen (biliyoruz) yumuşak huylu, aklı başında (bir adam) sın». Günümüzde bu önemli ibadetin içi boşatılmış huşudan uzak bir hale getirilmiştir tabiki bunun sebebi de her konuda olduğu gibi mezheplerdir. Bütün namazlarda Kur’an sesli okunmalı (İsra 110) “Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut!” Kişi ne kadar müsait bir ortamda olmasa bile en azında kendisi işitecek kadar sesli okumalı. Cemaatle kılınan namazlarda kişi fatiha’yı mutla... Devamı

MUTLU OL VE MUTLU ET..!!

2015-06-04 16:51:00

PLANLA  KARAR VER VE UYĞULA--! MUTLU OL VE MUTLU ET..!! - Her sabah erken saatte  kalkmaya ada kendini; Erken kalkanlar hayattan en iyi sonucu  alabilen insanlar olur.! - Günün ilk bir saatini; "Kutsal Saat" olarak kendine ayırmaya ada ve onu kutsallığı ölçüsünde değerlendir..! - Kendini Yani Seni: sevginin, merhametin ve karakterin yüksek bir standardını sergilemeye ada. Bu düşünce ile güne başla ve tüm ömrüne bunu yay tüm yaşamın böyle olsun..! - İşinde herkesin senden bekleyeceğinden; Daha fazla hatta kat kat yüksek mükemmellik standardına ada kendini. Böylece bu davranış ve yaşayışın  sana bolluk ve tatmin ve mutluluk getirecektir..! - Kendini dünyanın en sevgi dolu insanı olmaya ada; Şimdi ve şu anda dünyada yaşayan en büyük insan senmişsin gibi düşün, hayat et, hisset ve böyle hareket et. Yaşamın böyle devam etsin..! Mutlu eden ve bu vesile ile mutluluğu yakalayanlara selam olsun…!! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

KIYAM RÜKU SECDE...!!

2015-06-01 12:10:00

KIYAM, RÜKU, SECDE..! Kıyam:Bir iş için niyetlenip ayağa kalkmak.! Rüku:  Saygı için, tazim etmek/Eğilmek.! Secde: Allaha, Teslim olmaktır..! Bu kelimeler hem Allah’ı anmakla/zikretmekle ilgilidir hem de Allah’ın emirlerine riayet etmekle ilgilidir.!! Örnegin: İyilik yapmaya niyetlenmek ve ayaga kalkmak, Kıyamdır.! Allah’ı zikretmek, dua etmek için niyet edip ayağa kalkmakta , Kıyamdır.! Niyete uygun olarak iyiliği  fiiliyata geçirmek/Yapmak ve Allaha tazim edip, kutsamak teşbih etmek için boynunu bükmek de Rüku dur.! Fıtrat yapımıza uygun yaşama gayreti ise, Muhammed.7.ayetin kastı na uygun yaşamak, Bunu ritüele döküp Yere kapanmak, secde dir, teslimiyettir.! İşte insanlar, yalnız Ritüeli alıp, diğer fiili olarak yapması gereken sorumlulukları unuttukları için, yani ucuz yoldan Cennet planları yaptıkları için, Allah’ı  yalnız  gösteriş olarak,  samimiyetsiz olarak andıkları /zikrettikleri için, Allah, maun suresin de olduğu  gibi, bu sahtekarlıkları  lanetlemiştir..! Selam ve muhabbetle..!!... Devamı

KURANDA NAMAZ..!!

2015-05-18 12:47:00

KURANDA NAMAZ..!! "Hadisler olmasaydı biz namazı nasıl öğrenirdik” Diyen kardeşlerimize birkaç hatırlatma: Araplar İslâm’dan önce namazı zaten biliyorlardı. Bu konuda birçok detay rivayet var.  Sadece konuya işaret eden âyeti hatırlatmakla yetineceğim. ---‘Onların Beyt (Kâbe) etrafındaki namazları (ibadetleri/duaları) ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan ibarettir…’ (Enfâl 8/35).   Birçok Mekki sûrede namaz kavramları olarak kıyâm, ruku, secde, kıraat gibi kelimeler geçer. Örnek: ---“kıyâm”: Müddessir 74/2; Müzzemmil, 73/ 20; Hac 22/36; Furkân 25/64; Zümer 39/9. ---“ruku”: Hac, 22/26, 77; Mürselât, 77/48. ---“secde”: Alâk 96/19; Hicr 15/97-98; Şuârâ 26/219. Malum namaz İslâm’ın ilk ibadetlerindendir; Peygamberimiz başlangıçtan itibaren kendisine inanan ilk cemaatle beraber namazı kesintisiz şekilde kılıyordu. Diğer bir deyişle uygulamalı olarak namaz kılınıyor ve biliniyordu.! Resûlüllah’tan sonra da herhangi bir kesinti olmamıştır. Tevatür derecesinde uygulamalı olarak geldiği için ayrıca tarife de gerek duyulmamıştır. Dikkat edilirse hadis koleksiyonlarında namaz tarifi verilmez. Sadece okunan dua veya âyetlerle ilgili değişik rivayetler nakledilmiştir.! Şunu özellikle belirteyim ki, hadis mecmuaları arasında asla standart bir namaz formu anlatılmaz. Şayet okunacak dualardan yola çıkacak olursanız en az on hatta yirmi çeşit namaz çıkar karşınıza.! Allah aşkına rivayetleri kurtaracağız diye dine zam yapmayalım veya eksiltmeyelim Rabbimiz Ne emretmişse onu olduğu gibi uygulayalım yeterli..! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

İSRA VE MİRAÇ...!!

2015-05-15 12:28:00

KURANDA İSRA VE MİRAÇ HADİSESİ..!!! Muhammed (a.s) a  hiç bir mucize verilmediği  kuranda apaçık anlatılır; Kendisine verilen kuranın onlara yetmediği sorulur ve kuranın Muhammed  (a.s) a verilen tek mucize olduğu anlatılmaktadır,  çünkü kuran içerisinde her türlü delilleri detaylandırarak açıklayan ve muhalefetini sorgulayarak çürüten bir kitaptır,,! Ancak peygamberlerini açık bir şekilde yarıştırma hastalığına yakalananlar; onların arasında ayrım yaparak birini diğerine üstün tutanlar bunun bir benzerini de Muhammed (a.s)a  yapmış ve buna isra mucizesini delil olarak göstermiş ve bunu miraç hikayeleri ile en üstün noktaya getirmişlerdir..! her türlü açık iftiraların en etkili dayanağı miraç hikayeleridir ve bu isra ile delillendirilerek anlatılır, oysa isra bir mucize  değildir  klasik anlamda bir şeyin mucize olması için onun insanlara gösterilmesi gerekir..! oysa isra olayında mucizeye tanık olan peygamberdir insanlar degil, Peki İSRA olayında anlatılan hangi peygamberden bahsetmektedir? Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescidi Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür (İsra/1) Ayet bu şekilde meal edilmesine rağmen orijinalinde ne Muhammed ne Mekke nede Kudüs geçmemektedir, olayın mahiyeti kendini açıklar iken bu nedense göz ardı edilmiştir çünkü ayetin devamında Musa (a.s)   peygamberden bahsetmektedir..! "Mûsa'ya Kitap'ı verdik ve onu, "benden başka bir vekil tutmayın" buyruğuyla Beniisrail'e bir kılavuz kıldık." (İsra/2 ) ... Devamı

MUHAMMEDİ OLMAK..!!

2015-04-22 03:33:00

MUHAMMEDİ OLMAK..!! Muhammed'i olmak bir edep, idrak  ve aşk işidir..! Kişi beşer, meleki ve amel boyutlarını Muhammed Resulullah ın, (SAV)  meleki amel ve beşer boyutlarına entegre etmeden Muhammedi olma hassasiyeti, sıfatı kazanamaz..! TEVBE S..32 Ayetindeki: Allah’ın nurunu tamamlamasını, 1400 sene önce yaşayan, beşer, meleke, amel resul buluşması olarak ve konjonkütrel olarak kabul etmiş isek Yani Muhammed a.s Yaşadı ve gitti diyorsak vay halimize. Sormazlar mı adama hani kitap evrenseldi..? . Yaşadığı ömür süresince, fedakarlık coşkusu ile Muhamedileşenler, ona yakınlaşmayı aşk bilenler, beşeri kaynağına kavuşmadan, ALLAH’IN NURU İTMAM OLUR MU..? Mümin beşer(Nebi)  Muhammed’e ait, manevi değerleri sahiplendiği kadar, maddi değerlerinde hakkını gözetmeli, Muhammed a.s  putlaştıranda, aynı şekilde Muhammed a.s sıfırlayanda aynı kapıda buluştuğunun bilincine varmalı..! Kur’an ilmine talip olan, Muhammed Resulullah için (Muhammed zavallı bir adamdı yav.) diyebilir mi..?  Putlaştıranlara kızmamız doğaldır lakin Muhammed resulullaha (SAV) verdiğin sıfatla nasıl Muhammedileşeceğini sanıyorsun..? Sana kızmaktan doğal ne olabilir. Bu halini hoş göreni dost sanıyorsan, yazık sana kardeşim…! Bir akıl sahibi çıksa da, bu yol nereye gider söyleyiverse…? Selam ve Dua İle..!!... Devamı

MUHAMMED [A.S] MI ANMAK DEĞİL ANLAMAK..!

2015-04-17 22:59:00

MUHAMMED [A.S] MI ANMAK DEĞİL ANLAMAK..! Kutlu olan O'nun (Muhammed a.s)  doğumu değil, Risaletidir. Yani Elçilik ve tebliğ görevidir...! Muhammed a.s  bir haftalık anmak değil; Onun çağları aşan mesajıyla, rahmet peygamberi oluşuyla anlaşılmalıdır. Bu şekilde hayata geçirilmelidir.! Onu anmak, Onu anlamanın önüne geçti..! Onu güzel söz sanatı ile anlatmak, Onu anlamanın ve anlamlandırmanın önüne geçmiştir..! Böyle olunca, Yani onu anlamadan anmakla, İslam dünyasının geldiği nokta işte budur..! Bu gün Müslümanlar, mezhebini, cemaatini, hizbini ve milletini Dinin ve ümmetin önüne geçiren bir İslam dünyası böyle bir Muhammed ümmeti, Kutlu doğumu kutlasa ne yazar, kutlamasa ne yazar.! Muhammed a.s mı Anlama odaklı retoriğin (güzel sözlerin) ötesine geçerek O Fedakar Nebinin bize bıraktığı Allah'ın Vahyini anlayarak okuyup, O'nun Örnekliğini hayata taşımadığımız sürece bu kısırdöngü devam edecek gibi görünüyor.! SONUÇ..: Ümitsizlik kesinlikle yok. Vahiyle dirilmeye, Resulullah'ı örnek almaya, hayrı ve fedakarlığı hayata hakim kılmaya, azmedersek bu kısır döngüden kurtuluruz. Vesselam..! Selam ve Muhabbetle..!... Devamı

SALAT VE NAMAZ

2015-03-23 02:32:00

  SALAT VE ZEKAT ..!! ·         Ayetler daha kolay anlaşılsın diye Türkçeden örnek verelim: YEMEĞİNİ YE VE KARNINI  DOYUR... ·         Yemek yemek ile karnını doyurmak ayrı ayrı şeylermiş gibi dursa da bu iki fiil aynı sonuca hizmet ederler..!. ·         Karnını doyurmuş olmak, yemek yemenin sonucudur..! Şimdi ayetlere bir bakalım..: KİTAPTAN SANA VAHYOLUNANI OKU VE SALATI İKAME ET... [(Ankebut: 45)] ·         Salatı ikame etmek yani yerine getirmek, kitaptan sana vahyolunanın okunması sonucudur.! VE SALATI İKAME EDİN VE ZEKATI VERİN; rüku edenlerle beraber rüku’ edin. [(Bakara: 43)] ·         Zekatı vermek, salatı ikame etmenin sonucudur. ZEKATI VERİN VE RÜKU EDENLERLE BİRLİKTE RÜKU EDİN... [(Bakara: 43)] ·         Rüku edenlerle birlikte rüku ediyor olmak, zekatı vermenin sonucudur. ·         Salatın içinde mali destek bulunmaz. ·         Mali destek zekatın içinde bulunur.   “Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana salatın mı emrediyor? Muhakkak ki sen, halimsin, reşidsin (rüşde erensin, irşad edensin).” dediler.[ (Hud: 87)] Salatın mı yani aldığın vahiy öğretisi mi? Selam ve Dua İle..!!... Devamı

NAMAZ KIL, ZEKAT VER..!

2015-03-20 20:52:00

NAMAZ KIL,  ZEKAT VER..! SALAT denilen ibadet…; Hayır içerikli olmak kaydı ile herhangi bir işi, usulüne uygun bir şekilde yapmaktır. Örnek; Eğer sen, nefes alman, yürümen de buna dahil olmak üzere yaptığın herhangi bir işi düzgün yapıyorsan, SALAT ediyorsun demektir. Buna, camilerde veya yalnız kıldığın  namazda dahil dir..! ZEKAT ise….; İyi olanı, güzel olanı yapma ya da söyleme diyen hislerine karşı, iyi olanı, güzel olanı zorla da olsa kendine yaptırman ya da söyletmendir.!. Kötü olanı, çirkin olanı yap ya da söyle diyen hislerine karşı, kötü olanı, çirkin olanı kendine yaptırmaman ya da söyletmemendir. Bu yönde ki her türlü çaban ZEKAT hükmündedir..! "ekimussalate ve atuzzekate" yani "namazı kıl, zekatı ver"  denildiğinde anlatılan şey kısaca; herhangi bir işi yaparken (salat) gevşekliğe düşme, sallamasyon yapma, sözünü tut, işini zamanında teslim et, vesveselere, git gellerine kanma (zekat) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iş, milyarlarca işten herhangi bir iş olabilir hatta yürümen, kalkman bile olabilir..! Dikkat edin; "SALAT" ne zaman tehlikeye girerse, zaafların ne zaman ayyuka çıkarsa "ZEKAT" o zaman devreye sokulmalıdır..! Şimdi SALAT ve ZEKAT tanımlarını tekrar okuyun ve bu kavramların nasıl bir işbirliği içinde olduğuna hayatınızdan vereceğiniz örneklerle şahit olun..! SALAT ve ZEKAT’ı hakkı ile yerine getirenlere selam olsun…!! Selam ve Muhabbetle..!... Devamı

NAMAZ..!

2015-03-05 10:39:00

KURAN'DA NAMAZ…! * Rabbinize alçak gönülle(alçala, alçala)  ve yüreğinizin ta derinliklerinden gelerek gizlice/ açıkça göstererek NAMAZ KILIN  dua ediniz. Doğrusu O,  sınırı aşanları sevmez..!   [Araf.7/55] Yeryüzü ıslaha kavuştuktan sonra orada bozgunculuk yapmayınız. O'na ürpererek, Yalvarıp yakararak  ve ümit ederek, rahmetini umarak dua ediniz. Şüphesiz Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere (salih amel işleyenlere) çok yakındır..!   [Araf.7/56]   Tüm inananlara yönelik olan bu ayetlerde hem Yüce Allah’ın “rabb” sıfatı [programcılığı] ön plâna çıkarılmak suretiyle  dualarda bu özelliğin göz önünde bulundurulmasına işaret edilmiş, hem de inananlara dua (Namaz) adabı ve usûlü öğretilmiştir. .!   Rabbimiz, Kendisine yapacağımız niyazı “dil, beden ve gönül”  üçlüsü ile yapmamızı emrediyor. Bu tarz yapılan dua; niyaz toplumda “NAMAZ” adıyla yerleşmiş bulunmaktadır..!   “Namaz” sözcüğü Hintçeden Farsçaya, Farsçadan da Selçuklular döneminde Türkçeye geçmiştir..!   Bu kelime de, “selam vermek” anlamına gelen nam kelimesinden türemiş olmalıdır.  Hem nam [selam] ve hem de namaste  [saygı sunmak] günümüz Hint kültüründe de görülebileceği üzere “eğilerek” yapılan bir fiildir..!   “Namaz” sözcüğünün Farsçadaki bu “eğilerek saygı ile dua etmek” anlamı, Arapça ve Kur’ân’da [ed-du‘au bi't-tezarru‘=alçala alçala/sürekli alçalarak yakarm... Devamı

MUKARREBUN...!!

2015-03-05 02:11:00

MUKARREBUN  [YAKLAŞTIRILMIŞLAR]   “Yaklaştırılmışlar”ınkimler olduğu vakıa suresinde açıklanmıştır..!   -Öne geçenler de,öne geçenlerdir.(Vakıa.10) -İşte öne geçenler,yaklaştırılanlardır. (Vakıa.11) -İşte öne geçenler,Naim cennetlerindedirler. (Vakıa.12)   ÖNE GEÇENLER   “Öne geçmek”ifadesi, bir yarışı çağrıştırmaktadır.  Zaten Rabbimiz deKur’an’da bizleri birçok işte ortak hareket etmeye, iyi işlerde yarışmaya davetetmiştir:   -Kesinlikle sizindüşündüğünüz gibi değil! -Doğrusu siz,yetimi, üstün-saygın bir şekilde yetiştirmiyorsunuz. -Yoksulun rızkınıverme yönünde  birbiriniziözendirmiyorsunuz. -Oysa mirasıyağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki! -Malı öyle birsevişle seviyorsunuz ki, yığmacasına!-- (Fecr/ 17, 20)   -Yaşadığınız çağıninsanlık hâli kanıttır ki iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan, -hakkıtavsiyeleşen;  bunu birbirinin olmazsaolmazı sayan, -bir birine nasihateden  ve sabrı  tavsiyeleşenlerin;  birbirinin olmazsa olmazı sayanların , -Bunların dışındakitüm insanlar, kesinlikle tam bir kayıp, zarar, bunalım, acı içindedir.-- (Asr/ 1–3)   Biliyoruz ki,Sünnetüllah’ta tüm karşılıklar  amelcinsindendir:   O hâlde, dünyahayatında salih amel işlemekte yarışıp öne geçenler, dünyada nasıl öndeyer aldılarsa, ahiret hayatında da gerek cennete girişte, gerekse nimetlereerişmede yine önde yer alacaklardır..!   SONUÇ: -Ve sizi huzurumuzayaklaştıracak olan, mallarınız ve evlatlarınız değildir. -Ancak kim imaneder ve düzeltmeye yönelik ... Devamı

NUR SURESİ..22

2015-03-04 10:49:00

NUR SURESİ...22--29   BAĞIŞLAYICI OLUN,  AFFEDİP GEÇİN....!!   Allah'ın da sizi bağışlamasını istemez misiniz..?   Bunun içindir ki, [haksız iftiralara uğramış olsalar bile], içinizden [Allah'ın] bolluk ve genişlik bahşetmiş olduğu kimseler  yakınlarına, düşkünlere ve kötülük diyarından Allah için göç eden kimselere yardımdan el çekmesinler;  onları affedip geçsinler..!   (Öyle ya,) Allah'ın da sizi bağışlamasını istemez misiniz; (hem de) Allah'ın çok acıyıp esirgeyen gerçek bağışlayıcı olduğunu[gördüğünüz halde]? ((Nûr.SURESİ.22)   Fakat, gerçek şu ki, dalgınlık ya da dikkatsizlik göstermiş olsalar da iffetli ve inanmış olan kadınlara asılsız isnadlarda bulunan  [ve günahlarından ötürü tevbe etmeyen] kimseler bu dünyada da, ahirette de [Allah'ın bağış ve kayrasından] uzak tutulacaklardır; ve can yakıcı bir azap beklemektedir böylelerini, ((Nûr.SURESİ.23)    O Gün ki, kendi dilleri, elleri ve ayakları bütün [bu] yaptıklarını[açığa vurarak] onların aleyhine şahitlik edecektir!  (Nûr.SURESİ.24)    O Gün Allah, onlara hak ettikleri karşılığı tam olarak ödeyecek ve onlar da [yapılıp edilenlerin gerçek mahiyetini] açığa vuran apaçık ve Nihaî Gerçek'in yalnızca Allah olduğunu (böylece) öğrenecekler. ((Nûr.SURESİ.25)   Kötü kadınlar kötü erkekler, kötü erkekler de kötü kadınlar içindir; temiz kadınlar temiz erkekler, temiz erkekler de temiz kadınlar içindir/ pis sözler, çirkin... Devamı

NİMET, META, RIZK..!

2015-03-04 10:29:00

METAA..!, ---NİMET..!, --- RIZK..!,   . META;  kişinin bakıp,  planlayıp,  programlayıp ve hedefleyip de henüz sahipolamadıklarının  tamamıdır...!   Misal; herhangi bir yerde gördüğünüz ve beğendiğiniz fakat henüz  elde edemediğiniz, bina, arsa, işyeri,malikane vb. gibi sahip olamadığınız her şey “METAA..!, “  hükmündedir...! NİMET; kişininbu hedefledikleri içerisinde çalışıp  elde  edebildikleri veya  sahip olduklarının toplamına denir...! ENAM..(Hayvan);  kişinin sahip olduklarıiçerisinde yani nimetler içerisinde kullanılmaya hazır halde olanlarına  enam  denilir...! RIZK;kişinin kullanılmaya hazır halde bulunannimetler içinden  kullanabildiklerine  “  RIZK..!,” denilir...!   Dostlarım dikkat  bizler  rızıktan sorguya çekilmeyeceğiz,  Amma mutlaka  dağıtmayıp elimizdebulunan nimetten sorumlu tutulacağız. Yani ağır bir sorgudan geçirileceğiz...! O  halde  kişiler, rızklarını temin etmek içinçabalayıp, rızk peşinde koşacak, ama rızkı temin edebilecek hale gelmek içinvar gücü ile çalışacaktır..!   Bundan sonra en yakınlarından başlamak üzere tüm insanlığa yararlıolmak için çalışacaktır..!   Rabbilalemyn,  kendisinehizmet eden bir kulunu zaten hesabını veremeyeceği bir nimetin içerisinesokmaz..!   Rabbim hesabını verebileceğimiz kadar nimet nasıp etsin ve onu dapaylaşmayı nasip etsin...!     selam ve muhabbetle...!! ... Devamı