ŞEFAAT...!

2016-02-14 22:40:00

KURAN’DA ŞEFAAT ..! Kuran bireye hitabı esas alırken,  bizler guruplaşma, kitlesel toplumlarla İslamı ancak anlayabileceğimiz bizlere öğretilmiş. Tabi tüm bunların sebebi, değişmez ve güvenilir vahye bakmak, okumak yerine, beşerin, insanın sözlerine inanmayı daha kolay olduğundan olsa gerek tercih etmişiz. Tabi esas etken olan bizlerin bu yolu seçmesindeki asıl nedenin kuran ı, ayetleri okuduğumuzda anlayamayacağımızın bizlere öğretilmesi etkili olmuştur.  Kuran ı okuyan bir insan Rabbim in toplumlara ya da guruplara değil, bizzat ferde yani insanın bizzat kendisine hitap ettiğini görür. Ayetlerin sonunda Yaradan ın özellikle bireye yani insana direk hitap edişini nasıl açıkça görüyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse bakın Rabbim ayetlerin sonunda neler diyordu hatırlayalım. (Hâlâ düşünmüyor musunuz?", Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz, Öğüt alan yok mudur, Yemin olsun ki, biz, Kuran'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var, Ayetleri size açık-seçik bildiriyoruz ki, aklınızı işletebilesiniz. Allah, ayetleri size işte böyle açıklar ki, derin derin düşünebilesiniz. Saygıyla ürperene bir hatırlatma/düşündürme/öğüt verme olsun diye indirdik.(Kuranı) Hâlâ aklınızı çalıştırmayacak mısınız? Biz benzetmeleri insanlar için yapıyoruz ki, inceden inceye düşünebilsinler. Düşünüp taşınacak da öğüt kendisine yarayacak. Dileyen onu düşünüp öğüt alır.)  Bu ayetlere baktığınızda çok açıktır ki Rabbim direk bizlere hitap ediyor yani okunduğunda Kuran anlaşılmayacak değil anlaşılacak bir kitap olduğunu bizzat kendisi söylüyor. Gelelim konumuz olan, ŞEFAAT’e Önce mezheplerin ... Devamı

SORGULA..!!

2016-01-03 14:45:00

FARKINDA-MISIN....? İnsanın yaşam yolunda boynu bükük yürümesinin sebebi en çok kendi hataları dır. Bundan daha vahim olanı ise boynunu büken kendi hatalarının farkında olmamak ve gereğini yapamamaktır....!!   KADER Mİ...? İnsanın yaşam yolunu boynu bükük yürümek bir kader değildir...!!   KADER DEĞİLSE NEDİR...? Farkında lığın anahtarı , özgür düşünebilmektir...!   ÇÖZÜM..? İnsan Yaşam yolunu yürürken, korkusuzca, menfaat gözetmeden, aferin tasası, ne derler kaygısı olmadan, tüm baskıların inadına özgür düşünmek insanın başını dik tutar, bu dik duruş ise, hayata tüm detayları ile objektif bakmayı sağlar...!! Özgür düşüne-bilenlere selam olsun....!   Selam ve muhabbetle....! Devamı

AKILLI İLE CAHİL..!!

2015-06-06 18:41:00

AKILLI İLE CAHİL…! Akıllı ile cahil arasında ki  fark nedir? AKILLI; Akıllı akla ve mantığa, evrensel değerlere uygun dünyanın neresinde olursa olsun  yaşanabilir  özellikte olan doğruları öğrenmek için her şeyi SORGULAR daha sonra inanır veya inanmaz..! CAHİL; Cahil  kendisine servis edilen her şeye  araştırmadan, soruşturmadan daha da önemlisi SORGULAMADAN hemen inanır..! Akıllı cahile soru sorduğunda bilmiyorum yerine aklım ermez der. Hal böyle olunca araya akıllı tilkiler girer cahilleri sömürür,  en başta da dini ve evrensel değerleri kullanarak sömürülürler..! Soruşturup, araştırıp ve Sorgulayarak evrensel değerlere ulaşanlara selam olsun..! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

“YÖNETİM”

2015-06-05 18:03:00

“HER TOPLUM, LAYIK OLDUĞU ŞEKİLDE YÖNETİLİR” Bu konuda Rabbimiz kitaplarında ne diyor bir bakalım..! “Bir toplum, kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti değiştirmez. Şüphesiz Allah işitendir; bilendir.”  [8ENFAL.53] “Siz ne halde iseniz başınıza o şekilde idareciler gelir.Bir topluluk kendini  düzeltmedikçe,  Allah CC. onlardaki hali düzeltecek değildir." “Bir toplumu oluşturan fertler kendi iç dünyalarındakini değiştirinceye kadar, Allah onların oluşturduğu toplumu değiştirmez. “ [13RAD.11] İnsanlar her zaman layık oldukları yönetim tarzıyla yönetilirler; Şöyle ki; kendileri iyi olurlarsa yöneticileri de iyi olur, kötü olurlarsa yöneticiler de kötü olur. Zira yöneticiler halkın içinden çıkarlar ve onların bir parçasıdırlar..! Rabbimiz; En’am, suresinin 129. Ayetinde; “Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.”  buyuruyor.! Yani Kısacı söylersek ; kötü toplumun yöneticisi kötü olur. İyi toplumun yöneticisi de iyi olur..! Selam ve Muhabbetle..!! ... Devamı

ŞİRK..!

2015-06-03 12:35:00

TÜM DOĞRULARI SİLEN TEK YANLIŞ ŞİRKTİR.! Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında,  dileyen kimsenin günahını bağışlar. ‘Eğer onlar da (O Rasuller) Allah’a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.  (Enam süresi:88) FAKAT..! Tövbe  edenin ve yanlıştan dönenin bütün günahları için AF KAPISI her zaman açıktır..! ELHAMDÜLİLLAH…!!! Selam ve Muhabbetle..!!! Devamı

ŞÜKÜR...!!!

2015-06-02 17:39:00

ŞÜKRETMEK…!!! İnsanın büyüdükçe mi artıyor dertleri, Yoksa, insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri..? Ne Dersiniz…! Önümüze çıkana engel dersek, takılıp düşeriz, basamak dersek, bir basamak yükseliriz…! Böylece geleni doğru anlar gereğini yaparız ve şükretmiş oluruz…! Gereğini yapan ve şükredenlere selam olsun…! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

SECDE İZİ NEDİR...?

2015-05-27 13:03:00

YÜZLERİNDE SECDE İZİ VARDIR; NEDİR BİLİRMİSİN? Kuranda ''SALAT'ın bir anlamının da ''NAMAZ''  olduğunu göremeyenler, ayetlerde geçen onların yüzlerinde “SECDE” izi vardır ayetini göremeyenlerdir..!  Eğer o namaz olmasaydı  kibirli zenginlerin ALNI yoksulun çorabının KOKUSUNUN kaldığı yere değer miydi..? İşte yüzlerindeki secde izi odur, kimileri seccade izi sandı, anlamadı namazı terk etti. Onların alameti, simalarındaki secde izidir." (Fetih, 48/29 ) Selam ve Dua İle..!! Devamı

SÜNNETULLAH..!!

2015-05-26 17:12:00

SÜNNETULLAH'IN NE OLDUĞUNU DA BİLMİYORLAR...!!! Allah’ın işinden sual olmaz mantığına şöyle yorum getiriyorlar..! DİYORKİ!!! Bazen çift cinsiyetli canlılar olur. Bazen iki başlı 3 eli olan canlılar olur. Haşa Allah öyle dilediği için mi yaratıyor yoksa Allah hatalı üretim mi yapıyor..? Sizin Sünnetullah anlayışınıza göre: bir insanın tek başı olması 2 eli olması lazım. Yoksa siz sünnettullah kavramına kendi kafanıza göre mi mana veriyorsunuz..? CEVABIMIZDIR! sevgili kardeşim üç başlı doğuyorsa  yasayı bozmuş o bozulan yasa gereği yani bir başka yasaya tabi olarak öyle doğmuş demektir..! BUNUN NEDENİ İSE..! Ya hap içmiştir, ya akraba evliliğidir, ya genetiktir, yada hamileliği sorunlu geçmiştir. Yani anne ile veya baba ile veya çevre faktörleri ile  ilgili bir olaydır hepsi bu Allah yasasını bozmaz da değiştirmez de; yasayı atmosferi kirleterek sen bozarsın, yasayı ozonu delerek sen bozarsın, yasayı ağaçları keserek sen bozarsın, İşte akıbeti de budur..!! Allah bir düzen içerisinde güzel olan yasayı koymuştur..! sende o yasayı başka bir yasaya çevirmişsindir her ikisi de Allah ın yasasıdır.! Selam ve Dua İle..!!... Devamı

SALİH AMEL..!!

2015-05-14 16:51:00

YAŞMADA TERCİHİN..! BENCİLLİKMİ .?  FEDAKARLIKMI.? Varlık alanına dair her ne varsa bizim algı ve duygularımızın bize yansımasından ibarettir. Eğer ki biz iyi duygular besleyip bunları büyüterek davranış haline getirebilirsek hayattaki karşılıkları da bizlere iyilik ve sevgi olarak yansıyacaktır..! İyi ya da kötü olmayı BİZ  tercih ediyoruz. 1-Geçirdiğimiz yaşantılar bizleri tercih yapmaya götürüyor. Eğer ki biz  yaşantımızda ihtiyaçlarımızı giderirken bencilleşirsek yani dünyada sadece biz yaşıyor ve diğerleri sadece bizler için var diye düşünürsek bu bizi iyilikten mahrumlaştırıyor..! 2-Diğer taraftan ihtiyaçlarımızı giderirken diğer varlıklara saygı duyabiliyor ve hatta onları gözetebiliyorsak bu da tatmin karlık şeklinde bizler için ödül oluyor. İyiliğin ödül oluşunu hisseden insan için başka bir ödül tatmin edici olamaz..! Bana göre iyi olmayı ödül olarak gören bir insan için: Bulunduğu ortamda ki; insan, hayvan ve çevre ayrımı söz konusu olmaksızın bütün varlıklar değerlidir. Bu değerden yoksunluk insanın kendi cehennem ve azabını kendi temin etmesidir..! BUNLARDAN BİRİNİ TERCİH ET.; A.) Var olmak yaşamak; yaşamak tercih etmek; tercih bencillik; bencillik ise huzursuzluk nedenidir. (kısaca cehennem) B.) Var olmak yaşamak; yaşamak tercih etmek; tercih etmek iyilik ve fedakarlık, İyilik ve fedakarlık huzurlu olmaktır. (kısaca cennet) Selam  ve Muhabbetle..!!... Devamı

SALİH AMEL..!!

2015-05-14 16:29:00

SALİH AMELİN KADAR KURULUŞA YAKINSIN..! Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle..! 1- Asra yemin olsun ki, 2- İnsan mutlaka ziyandadır. 3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı (iyiyi, doğruyu, güzeli) tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır..! Kim ziyandaymış..? Bir mezhebe girmeyen mi, bir tarikata mensup olmayan mı, namaz kılmayan mı, oruç tutmayan hacca gitmeyen mi..? İşte salih amelin yani iyi, doğru, faydalı iş yapmanın önemiyle ilgili diğer ayetler: 4. Sure (Nisâ Suresi), 124. Ayet Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar…! 5. Sure (Mâide Suresi), 93. Ayet İman edip salih ameller işleyenlere; Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever…! 11. Sure (Hûd Suresi), 9. Ayet Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da, sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir…! 11. Sure (Hûd Suresi), 10. Ayet Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırırsak mutlaka, "Kötülükler benden gitti" diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir..! 11. Sure (Hûd Suresi), 11. Ayet Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır..! 16. Sure (Nahl Suresi), 97. Ayet Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükaf... Devamı

SALİH AMELİN KADAR DİNDAR,

2015-05-13 12:59:00

SALİH AMELİN KADAR YAKINSIN KURTULUŞA Salih amel, ehli kitabın mensuplarının bile korku duymamalarına yetecek derecede önemli bir dini husus..! Peki öyleyse bu denli önemli salih amel nerede? Hani ilaç sömürüsüyle savaşan Müslümanlar? Hiç duydunuz yahut gördünüz mü? Hani gıda hilelerine karşı farkındalık mücadelesi yürüten Müslüman cemaat ve gruplar? Hani erozyonla savaşan takva ehli? Hani çevreyi, yeşili, doğayı korumakla ilgili merkezi faaliyet yürüten tarikatlar? Sokak çocuklarına yönelik çalışma yürüten din adamına şahit oldunuz mu? Aile kurumunun altını oyan yoz dizilerle ilgili % 99'u müslüman olan ahaliden kaç ikaz yazısı - dilekçesi gitti RTÜK'e? Vs. Vs... Öyleyse salih amel nerede? Çekil kendi yalıtılmış dünyana, masasına kurulup hikaye ve menkıbeleri, zan ve tahminleri ilahi din diye anlatan bir tuzu kuru hocaya tabi ol, ardından da ibadet üstüne ibadet yap…! Müslümanlığın en makbul şekli bu olmuş…! Allahın ayetlerini  ve Kur’anın genel bütünlüğünü anlayarak okuyunca şunu fark ediyorum: Eğer salih amel derdiniz, mücadeleniz varsa siz namaz üstüne namaz, umre üstüne umre ekleyen yani iyi dindar bildiklerinizden çok daha yakınsınız Allah’ın izniyle kurtuluşa! Salih amel peşinde koşanlara selam olsun..! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

SÜBHANEKE DUASININ ANLAMI;

2015-04-21 07:24:00

SÜBHANEKENİN DUASININ ANLAMI; (ANLAMINI BİLEREK OKUMAK NE GÜZEL) Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük. — ANLAMI — Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Rabbim seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür./ Senden başka ilah yoktur. Sübhaneke Duası..! Subhaneke duası Kur'an-ı Kerim'de bulunmadığı halde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in bizlere ilettiği sünnetler arasında sayılmaktadır. Dua maksadıyla okunur. Namazdaki sure ve dualar Allah ile kul arasında sonsuz ve sınırsız muhabbettir; huzurla dolu sohbettir. Sure ve duaları okurken namaz kılan kişi, Allah’a kavuşma ve O’nunla bütünleşme duygusunu yaşar..! Sübhaneke duasında namaz kılan kişi, “Allah’ı hamd, övgü, şükür ve takdir içerisinde tesbih ediyorum.’’  Namaz kılan insan, “Senden başka ibadet edecek yoktur.’’ (Vela ilahe ğayruk) dediğinde kul Rabbine “Rabb’im ibadet ve itaat edeceğim, sonsuz sevgi, şefkat ve huzurun hazzını yaşayacağım tek dostum ve sevgilim Sensin.’’ diye niyazda bulunmaktadır. ! Rabbi kulunun bu niyazına karşılık “Ey huzura ermiş nefis Rabb’inden razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabb’ine dön iyi kullarımın arasında gir cennetime.’’ (Fecr 27-30) ayetindeki müjdeyi kula ulaşacaktır..İnşaALLAH..!. Sübhaneke Okurken şöyle düşünmek lazım..! Allah'ım Sen bütün kusurlardan temiz ve uzaksın. Seni her zaman böyle kusursuz kabul eder, yüceliğini daima dile getiririm. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden daha üstünd&uu... Devamı

SEVGİ PUTU (VEDDE)

2015-03-27 20:33:00

VEDDE = SEVGİ PUTU..! Eğer kişi sevdiğini kırmamak veya ortaya çıktığında sevdiklerinin aleyhinde olacağı endişesiyle bildiği gerçeği gizlerse..! Bu durum , onun düşüncesini ÖZGÜRCE ifade etmesinin önüne geçecek ve dolayısıyla VEDDE (sevgi) şeklinde putlaşacaktır..! '' Şu anda bile ''MÜSLÜMANIM'' diyenleri aslında kendi iç dünyalarında VEDDE (Sevgi) putuna nasıl da sımsıkı sarıldıklarına  şahit oluyoruz.! Onlar ki rablerinin  ZİKRi onlara  ZİKR’leştiğinde yani ayetleri MÜKEMMEL bir şekilde anladıklarında bunlara karşı KÖRLER ve SAĞIRLAR olarak kapanmayanlardır..! 25/33..! NUH un engellemeye çalıştığı VEDDE (Sevgi) ye ibadet edenler ancak ve ancak MUŞRİK tirler..! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı