TARİH TEKERRÜRMÜ ETTİ.?

2015-06-14 13:48:00

TARİH TEKERRÜR MÜ ETTİ ?? Mithat paşaya bir gazeteci sormuş: demiş ki:   Paşam istediğiniz oldu, Abdülhamit gitti. Şimdi projeniz ne? Sizler neler yapacaksınız?   Bu soru karşısında: Mithat paşa biraz durakladıktan sonra birazda sıkılarak cevap vermiş. Biz sadece Abdülhamit'i yıkmaya odaklanmıştık onu hiç düşünmemiştik..   Abdülhamid gitsin de ne olursa olsun diyen zihniyet ile bu gün ki zihniyet arasında bir fark var mı ? Sizce..!!   “' Tarih ' i ' tekerrür ' diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?””   Mehmet Akif Ersoy   Selam ve Muhabbetle..!!! Devamı

TASADDUK

2015-06-08 17:42:00

TASADDUK (KARŞILIKSIZ VERMEK) Hakkın olandan, kısmen veya tamamen vazgeçmek , kısmen ya da tamamen hak etmediği halde, verilen emeğe harcanan zamana istinaden muhatabına karşılığını tastamam vermek ve emeğe, (bahşiş) iltifat olarak fazlalık vermek TASADDUK'tur. Tasadduk yelpazesi, para ile olduğu kadar sevgi, ilim, şefkat, anlayış ile bezenmiş,  gök kuşağı renkleri gibi cıvıl cıvıldır. İmkanımız ve durumuz elverdiği ölçüde TASADDUK etmeye gayret edelim. Selam ve Muhabbetle..! Devamı

VEVESE...!

2015-05-30 13:21:00

VESVESECİNİN ŞERRİDEN ALLAHA SIGIN…!! Mümine vesvese geldiğinde, etrafında bu şeytani duyguları atmasında ve doğru yola dönmesinde  yardımcı olacak mümin kardeşlerinin olması çok büyük bir nimettir..! “Ant olsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biz biliriz. Biz ona şahdamarından çok daha yakınız. (Kaf Suresi, 16) 'Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden, Allah'a sığınırım. (Nas Suresi, 4) Böyle dostlara sahip olanlara selam olsun..!! Selam ve muhabbetle..!! Devamı

AKIL - MANTIK - VİCDAN..!!

2015-04-15 22:46:00

AKIL -  MANTIK  - VİCDAN..!! Akıl vasıtadır bir yere kadar hatta  olmazsa olmazımızdır. ! Günümüzde ulaşılan ilim seviyesinde dahi bazı hakikatler akıl mantık dışında seyrediyor.! Mana boyutunda ki değer ve hakikatleri akıl ile ölçemiyoruz.! Şunu idrakinize sunmak isterim ki, vicdanın kapısına, akıl ve mantıkla gelirsin, amma  vicdan teslimiyeti gerekli kılar.! Şayet vicdan boyutundan beslenmeyi gerçekleştirebilirsek akıl ve mantık da vicdana teslim olacaklardır.! İşte o noktadan itibaren hayatın değişecek; Başkasına zor gelen sana kolaylaştırılacak. Artık vicdanınla amel ediyorsun. İnsanları akıl ve mantıklarından köleleştirenler seni etkileyemez. Vesselam…! Vicdanı hür olmanın cennetine hoş geldin.! Rabbim cümlemize sevdirsin kolaylaştırsın.! Selam ve Muhabbetle..! Devamı

VİCDAN NEDİR..?

2015-04-15 02:30:00

VİCDAN NEDİR..? Vicdan, insanınbozulmamış yaratılışını ifade eder. Fıtratı bozulmamış bir insan vicdan sahibidir ve daima iyi şeyler yapar.! Bir şeyin iyi veya kötü olduğuna  Rabbilalemiyn  karar verir..! Allah Kur’an’da (Doğru ve evrensel doğrular)  neyi emretmişse iyidir, neyi yasaklamışsa o da kötüdür.!  İşte vicdan iyiyle kötüyü ayırt edecek bir terazidir..! İnsanın yaratılışı iyilik yönünde olduğundan, iyilik yaptığı ve doğru davranışlar sergilediği sürece vicdan rahattır. ! Fakat insan, yaratılışına aykırı olarak kötülük yaptığında, günah işlediğinde vicdan rahatsız olur, tepki verir, kötülüğe karşı insanı uyararak yaptığının yanlış olduğunu hatırlatır.! Vicdan bunu yaparken insana sıkıntı verdiği için, yanlış yaptığımız işler sonucunda daima vicdana zabı çekeriz.! Bu yönüyle vicdan insanı günahlara karşı koruyan bir kalkandır.! BİR ÖRNEKVERELİM..!! Arabalarda motorun ısınma derecesini gösteren hararet göstergesi bulunur ve motorun aşırı ısınıp yanmaması için sürücüyü uyarmak amacıyla konulmuştur. Hararet yükseldiğinde sürücü hemen motoru durdurup, gerekli önlemi alır, motoru soğutur. Ancak gösterge bozulduğunda sürücü hararetin yükseldiğini anlayamaz, motor aşırı ısınır ve bir süre sonra tamir edilemeyecek derecede bozulur. Bu motor artık hiçbirişe yaramaz, hurdaya çıkar.! Aynen bunun gibi,vicdan da insanı günahlara karşı uyaran bir gö... Devamı

VİCDANSIZ CENNETE GİRİLMEZ…!

2015-04-03 04:30:00

VİCDANSIZ CENNETE GİRİLMEZ…! Vicdanla ilgili benim toplum içerisinde okuduğum ve utandığım için ağlayamadığım, ama vicdan sahibi herkesi ağlatacak ibretli bir hikâyeyi paylaşmak istiyorum. Ayakkabıcı, yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken, sokakta ki bir çocuk onu seyretmekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan, spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama, küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca, çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de güçlükle…! Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı, dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar, sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı rüyadan çıkıp yola koyulduğunda, adam dükkândan dışarı firlayıp: “Küçüüük!”  diye seslendi.  “Ayakkabı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika!” Çocuk, ona dönerek: ”Gerçekten çok güzeller!” diye tebessüm etti, “Ama benim bir bacağım doğuştan eksik”. “Bence önemli değil!” diye atıldı adam. ”Bu dünyada her şeyiyle tam insan yok ki! Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı. Kiminin de aklı veya vicdanı.” Küçük çocuk, bir şey söylemiyordu. Adam ise konuşmayı sürdürdü: “Keşke  vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsa idi.” Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp “Anlayamadım!” dedi. Neden öyle olsun ki?” “Çok basit!” dedi adam. “Eğer vicdan... Devamı

VESVESE...!

2015-04-02 03:31:00

VESVESEDEN ne zaman SORUMLUMUYUZ..! “Vesveseler” 2 türlü insan hayatına girer : 1- Düşünce aleminde. 2- Fiiliyat aleminde. Düşünce alemindekiler iki kademelidir : 1. kademede düşünce aleminde :Herhangi bir dürtü sana şeytandan bir “messe” yani “dokunma” şeklinde gelirse,  bu dokunmayı devam ettirmesen bir katkıda bulunmazsan ve onu beyninden kovarsan asla..“sorumlu” değilsin...![7ARAF.S./20] Ama beynine kısa,  yada uzun süreli de hakim olursa, buna sen müsaade edersen  bu vesvese  türü de  “ism” olarak adlandırılır,  yani sana yerleşmiş olur  ve buna sen müsaade ettiğin için bu vesvese türünden  “sorumlusun”...!   2. kademede fiiliyat aleminde :Herhangi bir “ism, eğer fiiliyata dökülürse ,  bu sefer “zenb” ismini alır ve defterine yazılır. Bu zenb ancak kişi dünyada iken yapacağı ihsan (hayr ve fedakarlık) amelleriyle silinir...! Vesvese üç şekilde insana hakım olur..! 1-Vesvesenin insanın aklına (düşünce sistemine) girmesi (messe), 2-Akla (düşünce sistemine hakim olması)  hakim olması (ism) 3-Akla hakim olan vesvesenin amele dönüşmesi (zenb) Bu duygular arasındaki ince sınırları Allah iyi belirleyeceğinden. Böylelikle Allah kuluna zulmetmez ve kulunun itirazına mahal bırakmaz çünkü bu üçü arasında bu işe karar veren kulun kendisidir. İster siler atar isterse peşine düşer günaha kadar gider..! Amellerine ya Allaha güvenientegre edeceksin, yada vesvese sana hakim olacak. Çalıştıracağın Allaha güvensayesinde vesvese sana hakim olamaz. Çünkü nerede durman gerektiğini bilirsin..![50KAF.S./16] Rabbim cümlemizi vesveselerini iyi ... Devamı

VESVESE..!!

2015-03-31 02:55:00

VESVESE NEDİR NASIL GİDERİLİR..! İçindeki DuygularınDEPREŞTİĞİND, Yani sana sıkıntı vermeye başladığında bunların senin amellerine transfer olma yada edilmesi çabasına VESVESE denilir..! Bu her iki yönde de olabilir. İyi veya kötü VESVESE şeklinde.: Misal: Misler gibi bir Kebap  kokusu aldın ve bu sana AÇ olduğun hissiyatını hatırlattı. Eğer bu hissiyat seni KEBAPÇIYA doğru gitmeni güdülerse, işte bu durum sana bu hissiyatın VESVESESİ olur.! Allah 20 -TAHA /117`de Ademe, iblis fırsat kollayıcı olarak senin düşmanın der ve bunun mubiyn olan şeytana dönüşmesinin hemen öncesinde de iblisin fırsat kollayıcılığı devam eder..! 7-ARAF /20`ye dikkat ediniz. Burada vesveseyi İBLİS değil EŞŞYTANÜ veriyor. Ama Eşşeytanü`de de yine iblisin fırsat kollayıcılığı devam ediyor.  Çünkü 7-ARAF/20`de İblis Ademin beynine hükmetmeye başladı ama henüz daha ona istediğini yaptıramadı. Şimdi onun için uğraşıyor yani MUBİYNLEŞECEK ve 7-ARAF /22`de bunu başarıyor..! Peki iblis bukadar işi nasıl başardı ? Cevabı basit ; 20-TAHA/117`de anlatılan FIRSAT KOLLAYICILIK özelliğini, istediğini yaptırıncaya kadar asla kaybetmedi. Taki seni  yeninceye kadar sende aynı ısrarı devam ettirirsen yenemez, İşte 20-TAHA/117`de Allah, iblisin bu özelliğine dikkat çekiyor.! Misal ; 1-Kafamda endişe ve kuruntu var ama sen bunu içinde  kontrol edebiliyorsundur .. Bu vesvese ve kuruntu senin kontrolünde olduğu müddetçe sana zarar veremez..! 2-Fakat bide kontrol edemeyip seni manyak yapıyor ve kontrolüne alıyor, Nereye gideceğini ne yapacağını bilemiyorsun tam anlamı ile şizofren bir durum iş senin kontörlünden çıkmış, sorun senin aklını başından almıştır..! İŞTE bir insanın , içinde çözemediği bir sorun olduğunda , şüphe yada kuruntu y... Devamı

TEVHİT VE ÖZGÜRLÜK

2015-03-14 05:53:00

ÖZGÜRLEŞ VE TEVHİD’E ULAŞ…!! Allah Vahyinin tüm insanlığa son ve evrensel sürümü olan Kuran-ı Kerim’i baştan sona incelediğinizde karşınıza çıkacak temel konu “Tevhid” inancı olacaktır. “Tevhid” kavramı etimolojik olarak Allah’ın varlığından ziyade “birliğini, tekliğini” ifade eder..! Buna göre “Tevhid”,  yeryüzünde Allah’tan başka ibadet edilecek, yardım dilenecek hiç bir otoritenin bulunmadığına iman etmektir (Güvenmektir). ! Allah’tan başka el açılacak bir otoritenin bulunmayışı insanı tam anlamıyla hür ve bağımsız kılar. Bizi her türden sahte tanrılara (KULA KUL OLMAKTAN) tapmaktan kurtarır ve böylece insanoğlunu zihinsel ve bedensel olarak özgürleştirir.! Bu nedenledir ki Allah’a karşı özgürlüğünü ilan etmeye kalkışanı Allah her şeye kul haline getirirken, O’na kul olmanın sırrını kavrayabilen kimse ise, başka her şeye karşı özgür ve müstağni kılınmaktadır: “Rabbiniz Allah işte budur. O'ndan başka Tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir”. (6/Enam 102) Selam ve Muhabbetle..! Devamı

TEVHİD..!

2015-03-06 22:05:00

  Allah Kelamının tüm insanlığa son ve evrensel sürümü olan Kuran-ı Kerim’i baştan sona incelediğinizde karşınıza çıkacak temel konu “Tevhid” inancı olacaktır.   “Tevhid” kavramı etimolojik olarak Allah’ın varlığından ziyade “birliğini, tekliğini” ifade eder.   Buna göre Tevhid, yeryüzünde Allah’tan başka ibadet edilecek, yardım dilenecek hiç bir otoritenin bulunmadığına iman etmektir. Allah’tan başka el açılacak bir otoritenin bulunmayışı insanı tam anlamıyla hür ve bağımsız kılar.   Bizi her türden sahte tanrılara tapmaktan kurtarır ve böylece insanoğlunu zihinsel ve bedensel olarak özgürleştirir. Bu nedenledir ki Allah’a karşı özgürlüğünü ilan etmeye kalkışanı  Allah her şeye kul haline getirirken,  O’na kul olmanın sırrını kavrayabilen kimse ise, başka her şeye karşı özgür ve müstağni kılınmaktadır:   “Rabbiniz Allah işte budur. O'ndan başka Tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir”. (6/Enam 102)   Selam ve Dua İle..!! Devamı

TAGUT-RUHBAN-İMAN

2015-03-06 07:57:00

  KİMDEN!!!  Hidayet  bekliyorsanız Rabbiniz o dur!!!  Dinde ruhban yoktur, Doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır,  ALLAH ile aranıza aracı olarak koyduğunuz sizi ALLAH a yaklaştıracağını umduğunuz  her şey TAGUT dur. TAGUT ret edilmeden iman edilmez!!!  Şunu hiç unutmayın size şefaat edecek olan vesileleriniz,  ancak salih AMEL lerinizdir.  Salih Amelden başka vesileler, ve şefaatçiler aramayın.  onlar sizi şeytana çagırır bilin. hidayet edici ve şefaat edici yalnız ALLAH tır. Vessselam…!   Selam ve Muhabbetle..!!! ... Devamı

TAKVA...!!

2015-03-05 04:35:00

TAKVA SAHİBİ - Sabret! Senin sabrın ancak  ALLAH’ın yardımı iledir..! -Onlardan yana üzülme ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle de sıkıntıya düşme..! -Muhakkak ki ALLAH, takva sahipleri  ile beraberdir.  Onlar iyi ameller işleyenlerdir..! (16/ 127,128) TAKVA SAHİBİ:ALLAH’tan sakınarak  O’na yönelen; Allaha hizmet eden,  iyi, doğru ve güzel ameller işleyerek  ALLAH’ın  rızası peşinde koşan kimselerdir…! Yani yapılan her TAKVA ameli yani Allah yolunda çekilen çileler bedendeki manayı bu kişiye belli edecek şekilde İLMİ olarak geri döner..! Şunu hiçbir zaman aklından çıkarma/hatırında tut ki: İMTİHAN;Takvayı dener..! Takva Sahiplerine selam olsun..! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı