SALİH AMEL..!!

2015-05-14 16:29:00

SALİH AMELİN KADAR KURULUŞA YAKINSIN..!

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle..!

1- Asra yemin olsun ki,

2- İnsan mutlaka ziyandadır.

3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı (iyiyi, doğruyu, güzeli) tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır..!

Kim ziyandaymış..?

Bir mezhebe girmeyen mi, bir tarikata mensup olmayan mı, namaz kılmayan mı, oruç tutmayan hacca gitmeyen mi..?

İşte salih amelin yani iyi, doğru, faydalı iş yapmanın önemiyle ilgili diğer ayetler:

4. Sure (Nisâ Suresi), 124. Ayet

Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar…!

5. Sure (Mâide Suresi), 93. Ayet

İman edip salih ameller işleyenlere; Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever…!

11. Sure (Hûd Suresi), 9. Ayet

Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da, sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir…!

11. Sure (Hûd Suresi), 10. Ayet

Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırırsak mutlaka, "Kötülükler benden gitti" diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir..!

11. Sure (Hûd Suresi), 11. Ayet

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır..!

16. Sure (Nahl Suresi), 97. Ayet

Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz..!

17. Sure (İsrâ Suresi), 9. Ayet

Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan mü'minler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler..!

18. Sure (Kehf Suresi), 2. Ayet

(Allah onu), katından gelecek şiddetli bir azap ile (inanmayanları) uyarmak, salih ameller işleyen mü'minleri, içlerinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükâfat (cennet) ile müjdelemek ve "Allah bir çocuk edindi" diyenleri de uyarmak için dosdoğru bir kitap kıldı..!

18. Sure (Kehf Suresi), 46. Ayet

Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır..!

18. Sure (Kehf Suresi), 110. Ayet

De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilah'ınız ancak bir tek ilâhtır" diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın."

SONUÇ

Dostlar; Salih amel dinde bu denli önemli işte..!

“İman edenler ile yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir” (Maide 69)

Evet...!

Salih amelin kadar dindar, salih amelin kadar yakınsın kurtuluşa...!

Selam ve Muhabbetle..!!

 

 

0
0
0
Yorum Yaz