KUR'AN RESULÜN SÖZÜ::!!

2015-06-12 11:41:00

KUR'AN RESÜLÜN BİZE ULAŞAN SÖZLERİDİR. Resülün ulaşan sözleri Kurandır. [Hâkka 40]  “Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür. " [Hâkka 41] “Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!” [Hâkka 42] “Bir kâhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz!” [Hâkka 43] “(O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.” [Hâkka 44] “Eğer (Resül) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,” [Hâkka 45] “Elbette onu kıskıvrak yakalardık.” [Hâkka 46] “Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık).” [Hâkka 47] “Hiçbiriniz buna mani de olamazdınız." [Hâkka 48] “Doğrusu o (Kur'an), takva sahipleri için bir öğüttür. [Hâkka 49] “İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz”. [Hâkka 50] “Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır”. [Hâkka 51] “Ve o, gerçekten kat'i bilginin ta kendisidir." [Hâkka 52] “O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et." Diğer Resül/Nebilerin Sözleri, Allah’ın Kur’an’da konu ettikleri haricinde nasıl bize ulaşmadılarsa, Sünnetullah gereği son resulde;  Kur'an dışında bir sözün ulaşılmasını istememiştir, yazdırmamış hatta yasaklamıştır. ÇÜNKÜ RESÜLLER SADECE VAHYİ NUTUK EDERLER. DUYURURLAR..Vesselam RESÜL MEHAMMED, NEBİ MUHAMMED, BEŞER MUHAMMED KARIŞTRILMAKTADIR.! 1-Beşer Muhammedin herhangi bir insandan hiç bir farkı yoktur. ... Devamı

TASADDUK

2015-06-08 17:42:00

TASADDUK (KARŞILIKSIZ VERMEK) Hakkın olandan, kısmen veya tamamen vazgeçmek , kısmen ya da tamamen hak etmediği halde, verilen emeğe harcanan zamana istinaden muhatabına karşılığını tastamam vermek ve emeğe, (bahşiş) iltifat olarak fazlalık vermek TASADDUK'tur. Tasadduk yelpazesi, para ile olduğu kadar sevgi, ilim, şefkat, anlayış ile bezenmiş,  gök kuşağı renkleri gibi cıvıl cıvıldır. İmkanımız ve durumuz elverdiği ölçüde TASADDUK etmeye gayret edelim. Selam ve Muhabbetle..! Devamı

KARAMSARLIK YOK

2015-06-08 17:04:00

KARAMSARLIK YOK Karamsar olmayın ve karamsarlık üretmeyin. Ne kadar karamsar olursanız o kadar negatif enerji yüklenirsiniz ve bundan siz zarar görürsünüz. Bu nedenle her durum ve olay karşısında daima pozitif düşünün etrafınıza pozitif enerji yayın ki, geleceğiniz ve akibetiniz olumlu ve hayırlı olsun. Karamsarlık yok...! İyi yönde pozitif düşünmeye devam ediyorum. Böyle düşünürken de kendimi hesaba çekiyorum. Çünkü başımıza gelen her durum kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzendendir diye biliyorum ve böyle inanıyorum..  Sizlerde öyle yapmaya gayret edin..! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

İMKANLARI İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ..!!

2015-06-08 16:27:00

İMKANLARI İYİ DEĞERLENDİRELİM Rabbilalemiyn  bizlere birçok imkanlar sunar.  Önemli olan bunları doğru algılayıp  güzel anlam verebilmektir . Karşımıza çıkan imkanların veya insanların bir şeylere sebep olabileceğini ve tesadüf olmadığını iyi değerlendirip iyi anlamak gerekir. Bu çıkan imkanlar ve insanlar, bizim için birer imtihan sorusu olabilir. Eğer imtihana hazırlıklı isek önümüze çıkan imkanları  ve durumları iyi değerlendirip, iyi sorgulayıp öyle cevap vermeliyiz. Yoksa imtihanda sınıfta kalabiliriz. İmkanları ve olayları iyi değerlendirerek ve sorgulayarak cevap verenlere, bunu yaşama geçirenlere selam olsun. Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

KURANDAN HESABA ÇEKİLECEĞİZ...!

2015-06-06 19:20:00

KURANDAN HESABA ÇEKİLECEĞİZ..!! Dinin  lugat manada bir anlamı da yaşam tarzıdır, Kur'an'i ve Istılahi manada ise DİN  İslam’dır. “Hanîf olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma” diye emrolundum. YÛNUS-105 )..! '''Böylece sen, bâtıl olan her şeyden arınmış olarak, yüzünü kararlı bir şekilde Allah'ın, insanları üzerinde yarattığı doğa/fıtrat kanununa/ dine çevir! Allah'ın, insanın doğasına yerleştirdiği fıtrata uygun davran ki, Allah'ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Bu, gerçek dinin amacıdır; fakat insanların çoğu bilmez.''' RÛM-30)..! ''' Allah katında din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. '''ÂLİ İMRÂN-19)..! Kim ALLAH'IN Dinine iman etmişse bilmeli ki; İnanmak başkadır, İman başkadır. İMAN=İnanmanın kemal derecesidir.. ALLAH'A cc Tam güvendir..!. Kimde yaşamını din edinmişse o kimsenin imanı da inandığı dünyevi olgularadır, Mekkeli müşriklerinde şirke düşme nedenleri de bundan ibaretti..! '''ALLAH cc seçtiği resulünü dahi uyarıyor '''ALLAH'IN ayetleri sana indirildikten sonra, sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma! '''KASAS-87)..! Bizlerde uyarıyoruz ‘ki;   İman ettiği gibi ALLAH'A cc Tam güvenle yaşamayanlar, Yaşadıkları hayatı din edinirler. Sakın onlardan olma ,! Çünkü onlar iki ayaklı şeytanlardır..! DİKKAT EDELİM Kur'an'ı azimüşşanın nurlu yolundan ayrıl... Devamı

AKILLI İLE CAHİL..!!

2015-06-06 18:41:00

AKILLI İLE CAHİL…! Akıllı ile cahil arasında ki  fark nedir? AKILLI; Akıllı akla ve mantığa, evrensel değerlere uygun dünyanın neresinde olursa olsun  yaşanabilir  özellikte olan doğruları öğrenmek için her şeyi SORGULAR daha sonra inanır veya inanmaz..! CAHİL; Cahil  kendisine servis edilen her şeye  araştırmadan, soruşturmadan daha da önemlisi SORGULAMADAN hemen inanır..! Akıllı cahile soru sorduğunda bilmiyorum yerine aklım ermez der. Hal böyle olunca araya akıllı tilkiler girer cahilleri sömürür,  en başta da dini ve evrensel değerleri kullanarak sömürülürler..! Soruşturup, araştırıp ve Sorgulayarak evrensel değerlere ulaşanlara selam olsun..! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

“YÖNETİM”

2015-06-05 18:03:00

“HER TOPLUM, LAYIK OLDUĞU ŞEKİLDE YÖNETİLİR” Bu konuda Rabbimiz kitaplarında ne diyor bir bakalım..! “Bir toplum, kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti değiştirmez. Şüphesiz Allah işitendir; bilendir.”  [8ENFAL.53] “Siz ne halde iseniz başınıza o şekilde idareciler gelir.Bir topluluk kendini  düzeltmedikçe,  Allah CC. onlardaki hali düzeltecek değildir." “Bir toplumu oluşturan fertler kendi iç dünyalarındakini değiştirinceye kadar, Allah onların oluşturduğu toplumu değiştirmez. “ [13RAD.11] İnsanlar her zaman layık oldukları yönetim tarzıyla yönetilirler; Şöyle ki; kendileri iyi olurlarsa yöneticileri de iyi olur, kötü olurlarsa yöneticiler de kötü olur. Zira yöneticiler halkın içinden çıkarlar ve onların bir parçasıdırlar..! Rabbimiz; En’am, suresinin 129. Ayetinde; “Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.”  buyuruyor.! Yani Kısacı söylersek ; kötü toplumun yöneticisi kötü olur. İyi toplumun yöneticisi de iyi olur..! Selam ve Muhabbetle..!! ... Devamı

KADER..!!!

2015-06-05 13:02:00

KADER VE KAZA Kader kelimesi: Sözlükte ölçmek, tahmin etmek, ölçüp takdir etmek, tayin etmek; güç getirmek ve kudret anlamına gelir. Kâinatı ve ondaki her şeyi belli bir düzen ve ölçüye göre idare eden ilahi bir kanundur. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık’’ Kamer 54/49 ‘’ Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey O’nun katında bir ölçüyledir.” Ra’d 13/8 ‘’ Hiçbir şey yoktur ki, hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçü ile indiririz’’ Hicr 15/21 ’’…O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.’’ Furkan 25/2 ‘’Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce (o fiilin oluşmasından önce, ezelde değil), bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.’’ Hadid 57/22 Kaza kelimesi: Sözlükte Emir, hüküm, bitirmek, yaratmak, sağlam yapmak, yerine getirmek gibi anlamlara gelir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: ‘’…Asıl iyi olan kimse, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, nebilere inanan…dır.’’ Bakara 2/177 ‘’Ey inananlar, Allah’a, Elçisine ve elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş bulunduğu kitaba inanın. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, o uzak bir sapıklığa düşmüştür.’’ Nisa 4/136 ... Devamı

MUTLU OL VE MUTLU ET..!!

2015-06-04 16:51:00

PLANLA  KARAR VER VE UYĞULA--! MUTLU OL VE MUTLU ET..!! - Her sabah erken saatte  kalkmaya ada kendini; Erken kalkanlar hayattan en iyi sonucu  alabilen insanlar olur.! - Günün ilk bir saatini; "Kutsal Saat" olarak kendine ayırmaya ada ve onu kutsallığı ölçüsünde değerlendir..! - Kendini Yani Seni: sevginin, merhametin ve karakterin yüksek bir standardını sergilemeye ada. Bu düşünce ile güne başla ve tüm ömrüne bunu yay tüm yaşamın böyle olsun..! - İşinde herkesin senden bekleyeceğinden; Daha fazla hatta kat kat yüksek mükemmellik standardına ada kendini. Böylece bu davranış ve yaşayışın  sana bolluk ve tatmin ve mutluluk getirecektir..! - Kendini dünyanın en sevgi dolu insanı olmaya ada; Şimdi ve şu anda dünyada yaşayan en büyük insan senmişsin gibi düşün, hayat et, hisset ve böyle hareket et. Yaşamın böyle devam etsin..! Mutlu eden ve bu vesile ile mutluluğu yakalayanlara selam olsun…!! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

OKUMAK..!!

2015-06-04 15:52:00

OKUMAK VE SORGULAMAK…!! Bazı insanlar ciltler dolusu okur, okur okur durur, küçük kütüphaneler kadar arşivler yapar. Ama olduğu yerde sayıyordur, bir arpa boyu yol kat edememiştir, gelişememiştir ve sadece vakit kaybetmiştir..! Çünkü; Halen aynı soruları sormaktadır, sorularına kendini tatmin edecek bir cevap bulamamıştır. Hatta takıntılıdır ve korkaktır. Bulduğu ve ulaştığı cevapları yorumlamaktan ve sorgulamaktan korkmaktadır. Okuyan korkmadan sorgulayan ve doğrulara (Kurana)  ulaşan ve doğruları(Kuranı)hayata hakim kılanlara selam olsun..!! Selam ve Muhabbetle..!!! Devamı

ŞİRK..!

2015-06-03 12:35:00

TÜM DOĞRULARI SİLEN TEK YANLIŞ ŞİRKTİR.! Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; onun dışında,  dileyen kimsenin günahını bağışlar. ‘Eğer onlar da (O Rasuller) Allah’a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.  (Enam süresi:88) FAKAT..! Tövbe  edenin ve yanlıştan dönenin bütün günahları için AF KAPISI her zaman açıktır..! ELHAMDÜLİLLAH…!!! Selam ve Muhabbetle..!!! Devamı

RABBİM...!!

2015-06-03 12:32:00

    Bismillahirrahmanirrahim.   ''Dedim : "Çok yalnızım." Dedi_: "Ben sana çok yakınım." (Bakara: 186)   Dedim : "Bunca günahım var, hangisinin tövbesini yapayım..?" Dedi__: "Allah bütün günahları bağışlayandır.” (Zümer: 53)   Dedim : "Yine de bağışlar mısın..?" Dedi__: "Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan  yoktur." (Âli İmran: 135)   Dedim : "Rabbim benim Senden başka kimim var..?" Dedi__: "Allah kuluna kâfi değil mi..? "(Zümer36)   Selam ve Muhabbetle..!! ... Devamı

RABBİM...!!

2015-06-03 12:29:00

RABBİME DEDİM Kİ..!!   Bismillahirrahmanirrahim.   ''Dedim : "Çok yalnızım." Dedi_: "Ben sana çok yakınım." (Bakara: 186)   Dedim : "Bunca günahım var, hangisinin tövbesini yapayım..?" Dedi__: "Allah bütün günahları bağışlayandır.” (Zümer: 53)   Dedim : "Yine de bağışlar mısın..?" Dedi__: "Allah'tan başka günahları bağışlayacak olan  yoktur." (Âli İmran: 135)   Dedim : "Rabbim benim Senden başka kimim var..?" Dedi__: "Allah kuluna kâfi değil mi..? "(Zümer36)   Selam ve Muhabbetle..!! ... Devamı