ALLAH'IN DİNİNE HİZMET...!!

2015-05-24 15:27:00

ALLAHIN DİNİNE HİZMET…!! Allahın dinine hizmet esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar; 1) Sahip olduğun variyeti hava atma , gösteriş yapma amaçlı gündeme getirme..! 2) Artık diğer insanlardan farklı olarak sana bir kitab verilecek; Bu kitab, teheccud`tür. Sıkıştığında işlerinin yoluna girmesinde devreye girecek. Bu kitaptan yani hayattan göreceğin şeyler az ama anlayacağın şeyler çok olmalı..! 3) Bu hizmet esnasında kişisel zaaflarını motive edecek; durum yada sözlerle veya pozisyonlarla karşılaşabilirsin.  Bunları kontrol etmelisin ve yapacağın veya yaptığın bu hizmete muhtemel müdahalelerini engellemelisin..!! Bu yolda gayret gösterenlerin RABBİM yar ve yardımcıları olsun..!! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

ALDATMA..!

2015-05-24 15:26:00

ALDATMA VE ALDANMA…!! Kandırdığını mı düşünüyorsun? Sakın öyle düşünme..!  Kendini kandırmış olursun..! Tuzağa düşürdüğünü mü düşünüyorsun? Yapma..! Sen kendini tuzağa düşürüyorsun..! Samimi ol..! Gerçek ol..! Olduğun gibi davran ve düşün..! Dürüstler kaybediyor görünse de KAZANIYOR..! NE EDERSEN ET KENDİNE EDİYORSUN..! NE DÜŞÜNÜRSEN DÜŞÜN YİNE KENDİNE ..! Selam ve Muhabbetle.!! Devamı

İMAN, İLM, ŞEHADET..!!

2015-05-21 12:15:00

İMAN-İLİM-ŞEHADET…! İ M A N ..! Yanlışını  gördüğünde bunda ısrar etmeyen, istekleri karşılandığında ekstra şartlar öne  sürmeyen, gelişime ve yeniliklere kapalı olmayan, sözü ile ameli bir olan İNSAN`dır İMAN eden..! İ L M..! Kendisiyle  çelişmeyen, akla, mantığa uygun ve pratize edilebilir DETAYverebilen her türlü DOĞRU bilgi, konum, makamdır İLM.! Ş E H A D E T..! İşte; İLM ve İMAN denilen konumları üzerinde barındıran İnsan ŞEHADETedenlerden olur.Birde buna FEDAKARLIK eklerse, yaşarken deŞEHİYDLERDEN olur. Yani  ona YAŞAYAN ŞEHİTTİR  denir..!   Yaşayan şehitlerden olmak dua ve temennisi ile..!   Selam ve  Muhabbetle..!! ... Devamı

KURANDA NAMAZ..!!

2015-05-18 12:47:00

KURANDA NAMAZ..!! "Hadisler olmasaydı biz namazı nasıl öğrenirdik” Diyen kardeşlerimize birkaç hatırlatma: Araplar İslâm’dan önce namazı zaten biliyorlardı. Bu konuda birçok detay rivayet var.  Sadece konuya işaret eden âyeti hatırlatmakla yetineceğim. ---‘Onların Beyt (Kâbe) etrafındaki namazları (ibadetleri/duaları) ıslık çalmaktan ve el çırpmaktan ibarettir…’ (Enfâl 8/35).   Birçok Mekki sûrede namaz kavramları olarak kıyâm, ruku, secde, kıraat gibi kelimeler geçer. Örnek: ---“kıyâm”: Müddessir 74/2; Müzzemmil, 73/ 20; Hac 22/36; Furkân 25/64; Zümer 39/9. ---“ruku”: Hac, 22/26, 77; Mürselât, 77/48. ---“secde”: Alâk 96/19; Hicr 15/97-98; Şuârâ 26/219. Malum namaz İslâm’ın ilk ibadetlerindendir; Peygamberimiz başlangıçtan itibaren kendisine inanan ilk cemaatle beraber namazı kesintisiz şekilde kılıyordu. Diğer bir deyişle uygulamalı olarak namaz kılınıyor ve biliniyordu.! Resûlüllah’tan sonra da herhangi bir kesinti olmamıştır. Tevatür derecesinde uygulamalı olarak geldiği için ayrıca tarife de gerek duyulmamıştır. Dikkat edilirse hadis koleksiyonlarında namaz tarifi verilmez. Sadece okunan dua veya âyetlerle ilgili değişik rivayetler nakledilmiştir.! Şunu özellikle belirteyim ki, hadis mecmuaları arasında asla standart bir namaz formu anlatılmaz. Şayet okunacak dualardan yola çıkacak olursanız en az on hatta yirmi çeşit namaz çıkar karşınıza.! Allah aşkına rivayetleri kurtaracağız diye dine zam yapmayalım veya eksiltmeyelim Rabbimiz Ne emretmişse onu olduğu gibi uygulayalım yeterli..! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

DUA VE DAVET..!!

2015-05-18 12:45:00

DUA VE DAVETİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI..!! Allah’a tevbe veya İnsanlara özür için yapılan dua ve davetin geçerli olması için uyulması gereken kurallar vardır: 1-Meşru dairenin dışına çıkmamak,bir insanın her hangi bir hedefe doğru ve meşru yoldan ilerlemesi.! 2-Hayır içeren bir işin peşini bırakmamak mücadeleyi sonuna kadar sonuna kadar sürdürmek örnek, hata işlediğin kişiyi tekrar geri kazanmak gibi.! 3-Gördüğünü iyi anlamak ve olayları iyi analiz etmek.! 4-Kendin için istediğin her olumlu ve güzelliği başkası için de isteyip empati yapmak.! Bu şartları yerine getirdikten sonra aç ellerini bu yaptığın gayretin kabulü için niyaz et..! Selam ve Dua İle..!! Devamı

DÜŞÜN VE SORGULA..!!

2015-05-16 13:05:00

DÜSÜNEN SORGULAYAN BİR TOPLUM İÇİN..!! YER VE GÖKYZÜNDE AYETLER/İŞARETLER VARDIR..!! Su’arâ 26 : 7-8 Yeryüzüne bakmazlar mı, onda değişik türden nice güzel bitkiler bitirmişiz. Bunda bir işaret vardır. Ama çokları inanacak değildir..! Nahl 16: 10-16 O ki gökten bir su indirdi, ondan içersiniz ve yine yararlandığınız ağaçları onunla sularsınız. Onunla sizin için ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her çeşit meyveler bitirmektedir. Düşünen bir toplum için bunda elbette bir ayet (ders) vardır. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize sundu. Yıldızlar da O'nun emri altındadır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır. Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de...! Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır. O ki denizi emrinize sunmuştur; ondan taze et yersiniz, ondan giyim ve takı için süsler çıkarırsınız. Gemilerin denizi yara yara akıp gittiğini görürsünüz..! Böylece O'nun lütfunu ararsınız ve belki ona şükredersiniz. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, yolu bulmanız için de nehirler, yollar, Ve göze çarpan işaretler... Yıldızlarla da yol bulurlar..! Selam  ve  Muhabbetle..!!... Devamı

YARATILIŞ AMACIMIZ..!!

2015-05-16 13:03:00

YARATILIŞIN AMACI…!! Yer ve gökyüzündeki bütün varlıklar bir dengeye göre yaratılmıştır..! Hiçbir şey yoktur ki onu RAHMAN OLAN ALLAH bütün varlıklar için yaratmış olmasın..!! Rahmân 55:6-10 “Yıldızlar/Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu. Ki ölçüyü aşmayasınız. Ölçüyü adaletle gözetiniz; ölçüyü kaybetmeyiniz. Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı.” Isrâ 17:44 “Yedi gök, ve onların içindekiler O'nu yücelterek anarlar. Hiç bir şey yoktur ki O'nu överek ve yücelterek anmasın; ama siz onların anışlarını anlamazsınız. O Şefkatlidir, Bağışlayandır.” Kamer 54:49 “Biz her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışızdır.” Hicr 15:19-20 “Yeryüzünü genişletip içine sağlam dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi mükemmel bir ölçüye göre bitirdik.  Orada hem sizin için ve hem sizin beslemediğiniz yaratıklar için yaşanacak bir ortam oluşturduk.” Furkân 25:2 “Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Çocuk edinmemiştir, yönetiminde de kendisinin ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış ve en ayrıntılı ölçülerle ona düzen vermiştir.” Dostlar yaratılış amacımızı hiç unutmadan bir hayat sürmek dileği ile hepinize selam olsun..!! Selam ve Dua İle…!!... Devamı

KUTSAL GÜN VE GECELER.!

2015-05-16 12:47:00

KUTSAL VE ÖZEL GÜNLERE DAİR BAKIŞIMIZ..!! Din adına değil ama; gelenek adına, geleneğe uyanların kandili, bayramı,geceleri özel günleri  vsg.! Her ne kadar benim HAYR'lı zamanlarıma tekabül etse veya etmese de: *geleneksel "Kutsal gün ve geceler"ile ; *bakış-İman ve hayatı algılama noktasında "karşıt"ım olan düşünce ve inançtakilerin dini-milli ve mutlu günlerini tebrik etmek İNSANİ BİR YAKLAŞIM olmalıdır.! *Hatta ve hatta Yahudi ve Hristiyan dostlarımız var ise; onların da "özel günlerini" tebrik etmek de İNSANİ BİR YAKLAŞIM dır.! İnsanların "özel ve kutsal" günleri ile; onların hazan ve hüzün günlerini de hatırlamak ; salat ve selam  ile teselli ve tebriklerde bulunmak insani bir eylem olmalı..! Yapamıyor olsak ta; karşı çıkmak değil ; Onları uyarmalı . TEK FARKLA Kİ ;DOĞRUSU VE YANLIŞINI BİLEREK VE BELİRTEREK uyarı yapılmalı. Kişi ve toplumların bellekleri olan bugünlerin "kendilerine has" içerikleri vardır. İslam ve Kuran'a izafe edilenlerini; Kurani bir hüviyete büründürmek ; gelenek ve şirk anlayış ve uygulamalarından arındırmak gerek diye düşünüyorum bilmem ne dersiniz..? Selam ve Dua İle.!! ... Devamı

KENDİ YAPITLARIN YÜZÜNDEN..!!

2015-05-16 12:40:00

ALLAH  İNSANLARA KENDİ ELLERİYLE YAPTIKLARININ BİR KISMINI BU DÜNYADA  TATTIRIYOR…!!! Hac 22:18 “Göklerde ve yerde bulunan kimselerin, güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan bir çok kişinin ALLAH'a secde ettiklerini (boyun eğdiklerini) görmez misin? Bir çok kişi de azabı hakketmiştir.  ALLAH'ın alçalttığını hiç kimse onurlu kılamaz. ALLAH dilediğini yapar.” Sûrâ 42:30 “Başınıza gelen her musibet, ellerinizle yaptıklarınız sebebiyledir. (ALLAH) Çoğunu da affeder.”  Rûm 30:41 “Halkın elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde felaketler yaygınlaştı. Böylece, (kötülükten) dönerler diye yaptıklarının bir kısmını onlara tattırıyor.” O halde dostlar yapıp ettiklerimize çok dikkat edelim sonra bu nereden çıktı demeyelim...! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

SUİ ZAN...!!

2015-05-15 12:53:00

BENİM HAKKIMDA YANLIŞ KARAR VERME..!! “Ben değişmedim” SADECE verdiklerim ile aldıklarım düşündüklerim ile yaşadıklarım ve söylediklerim ile duyduklarım arasındaki dengesizliği fark ettim.! “Sonuçta ben aynıyım” sadece gözlerimi biraz daha açıp farkındalık kazandım ve olması gereken durumlarda özgürleştim fakat kolay olmadı.! Bir kişinin içi bilinerek dışı görülerek karar verilirse Bu biraz  emek ister DOĞRU BİR DAVRANIŞTIR. İnsanı 49HUCURAT/7 göre RÜŞD sahibi yapar. RÜŞD ise bir insanın herhangi bir özelliği yokken birtakım kazanımlarla kendini değerli hale getirmesidir.! Eğer bir kişinin içini bilmeden dışına bakarak karar verilirse Bu  da kişiyi KÜFR, FISK ve İSYANA götürür, şekle bağlı kalarak manadan uzaklaştırır..! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

İSRA VE MİRAÇ...!!

2015-05-15 12:28:00

KURANDA İSRA VE MİRAÇ HADİSESİ..!!! Muhammed (a.s) a  hiç bir mucize verilmediği  kuranda apaçık anlatılır; Kendisine verilen kuranın onlara yetmediği sorulur ve kuranın Muhammed  (a.s) a verilen tek mucize olduğu anlatılmaktadır,  çünkü kuran içerisinde her türlü delilleri detaylandırarak açıklayan ve muhalefetini sorgulayarak çürüten bir kitaptır,,! Ancak peygamberlerini açık bir şekilde yarıştırma hastalığına yakalananlar; onların arasında ayrım yaparak birini diğerine üstün tutanlar bunun bir benzerini de Muhammed (a.s)a  yapmış ve buna isra mucizesini delil olarak göstermiş ve bunu miraç hikayeleri ile en üstün noktaya getirmişlerdir..! her türlü açık iftiraların en etkili dayanağı miraç hikayeleridir ve bu isra ile delillendirilerek anlatılır, oysa isra bir mucize  değildir  klasik anlamda bir şeyin mucize olması için onun insanlara gösterilmesi gerekir..! oysa isra olayında mucizeye tanık olan peygamberdir insanlar degil, Peki İSRA olayında anlatılan hangi peygamberden bahsetmektedir? Kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescidi Haram'dan (Mekke'den), kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya (Kudüs'e) götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür (İsra/1) Ayet bu şekilde meal edilmesine rağmen orijinalinde ne Muhammed ne Mekke nede Kudüs geçmemektedir, olayın mahiyeti kendini açıklar iken bu nedense göz ardı edilmiştir çünkü ayetin devamında Musa (a.s)   peygamberden bahsetmektedir..! "Mûsa'ya Kitap'ı verdik ve onu, "benden başka bir vekil tutmayın" buyruğuyla Beniisrail'e bir kılavuz kıldık." (İsra/2 ) ... Devamı

SALİH AMEL..!!

2015-05-14 16:51:00

YAŞMADA TERCİHİN..! BENCİLLİKMİ .?  FEDAKARLIKMI.? Varlık alanına dair her ne varsa bizim algı ve duygularımızın bize yansımasından ibarettir. Eğer ki biz iyi duygular besleyip bunları büyüterek davranış haline getirebilirsek hayattaki karşılıkları da bizlere iyilik ve sevgi olarak yansıyacaktır..! İyi ya da kötü olmayı BİZ  tercih ediyoruz. 1-Geçirdiğimiz yaşantılar bizleri tercih yapmaya götürüyor. Eğer ki biz  yaşantımızda ihtiyaçlarımızı giderirken bencilleşirsek yani dünyada sadece biz yaşıyor ve diğerleri sadece bizler için var diye düşünürsek bu bizi iyilikten mahrumlaştırıyor..! 2-Diğer taraftan ihtiyaçlarımızı giderirken diğer varlıklara saygı duyabiliyor ve hatta onları gözetebiliyorsak bu da tatmin karlık şeklinde bizler için ödül oluyor. İyiliğin ödül oluşunu hisseden insan için başka bir ödül tatmin edici olamaz..! Bana göre iyi olmayı ödül olarak gören bir insan için: Bulunduğu ortamda ki; insan, hayvan ve çevre ayrımı söz konusu olmaksızın bütün varlıklar değerlidir. Bu değerden yoksunluk insanın kendi cehennem ve azabını kendi temin etmesidir..! BUNLARDAN BİRİNİ TERCİH ET.; A.) Var olmak yaşamak; yaşamak tercih etmek; tercih bencillik; bencillik ise huzursuzluk nedenidir. (kısaca cehennem) B.) Var olmak yaşamak; yaşamak tercih etmek; tercih etmek iyilik ve fedakarlık, İyilik ve fedakarlık huzurlu olmaktır. (kısaca cennet) Selam  ve Muhabbetle..!!... Devamı