SALİH AMEL..!!

2015-05-14 16:29:00

SALİH AMELİN KADAR KURULUŞA YAKINSIN..! Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle..! 1- Asra yemin olsun ki, 2- İnsan mutlaka ziyandadır. 3- Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı (iyiyi, doğruyu, güzeli) tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır..! Kim ziyandaymış..? Bir mezhebe girmeyen mi, bir tarikata mensup olmayan mı, namaz kılmayan mı, oruç tutmayan hacca gitmeyen mi..? İşte salih amelin yani iyi, doğru, faydalı iş yapmanın önemiyle ilgili diğer ayetler: 4. Sure (Nisâ Suresi), 124. Ayet Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar…! 5. Sure (Mâide Suresi), 93. Ayet İman edip salih ameller işleyenlere; Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever…! 11. Sure (Hûd Suresi), 9. Ayet Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da, sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir…! 11. Sure (Hûd Suresi), 10. Ayet Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırırsak mutlaka, "Kötülükler benden gitti" diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir..! 11. Sure (Hûd Suresi), 11. Ayet Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır..! 16. Sure (Nahl Suresi), 97. Ayet Erkek veya kadın, kim mü'min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükaf... Devamı

SALİH AMELİN KADAR DİNDAR,

2015-05-13 12:59:00

SALİH AMELİN KADAR YAKINSIN KURTULUŞA Salih amel, ehli kitabın mensuplarının bile korku duymamalarına yetecek derecede önemli bir dini husus..! Peki öyleyse bu denli önemli salih amel nerede? Hani ilaç sömürüsüyle savaşan Müslümanlar? Hiç duydunuz yahut gördünüz mü? Hani gıda hilelerine karşı farkındalık mücadelesi yürüten Müslüman cemaat ve gruplar? Hani erozyonla savaşan takva ehli? Hani çevreyi, yeşili, doğayı korumakla ilgili merkezi faaliyet yürüten tarikatlar? Sokak çocuklarına yönelik çalışma yürüten din adamına şahit oldunuz mu? Aile kurumunun altını oyan yoz dizilerle ilgili % 99'u müslüman olan ahaliden kaç ikaz yazısı - dilekçesi gitti RTÜK'e? Vs. Vs... Öyleyse salih amel nerede? Çekil kendi yalıtılmış dünyana, masasına kurulup hikaye ve menkıbeleri, zan ve tahminleri ilahi din diye anlatan bir tuzu kuru hocaya tabi ol, ardından da ibadet üstüne ibadet yap…! Müslümanlığın en makbul şekli bu olmuş…! Allahın ayetlerini  ve Kur’anın genel bütünlüğünü anlayarak okuyunca şunu fark ediyorum: Eğer salih amel derdiniz, mücadeleniz varsa siz namaz üstüne namaz, umre üstüne umre ekleyen yani iyi dindar bildiklerinizden çok daha yakınsınız Allah’ın izniyle kurtuluşa! Salih amel peşinde koşanlara selam olsun..! Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

RABBİM BİZİ NİMETTEN DEĞİL..!!

2015-05-13 12:39:00

RIZK'TAN SORGULA..!! Dostlar, bildiğiniz üzere insan hayatı iniş ve çıkışlarla doludur..! İnsan bazen hayatta bir çok beklentilerine karşılık bulamazsa,  hayal kırıklığına uğrar..! Bir insanın özellikle MADDESEL yani  dünyevi servetle  ilgili bir beklentisi var   ve bu beklenti karşılanmamışsa, kişi büyük bir sıkıntı içinde, kendini çok umutsuz hisseder,  işin içinden çıkamaz,  bu şekilde ortaya çıkan  bu hayal kırıklığını  Rabbimiz,  2/259 da bir misalle anlatır..! Sonra bu  haleti ruhiye de olan kişi, her şey den umudunu keser ve bir daha mevcut durumunun asla düzelemeyeceği  yada düzeltilemeyeceği  kanısını varır ve  perişan olur ya"Derki rabbim bu nasıl düzelecek" derya,  nerede ise Allahtan ümidini kesmiş bir vaziyette bulur kendini ve belli bir süre bu şekil bunalım üzere yaşar...! Tam bu yaşam şekline ve psikolojisine alışmışken,   Allah onu  ummadığı bir şekilde yani olamaz dediği bir ortamda ;   Yani eksiksiz ve tam bir şekilde rızka boğar,  bu süreçte bütün işleri rast gider,  aldığı hazz dolayısıyla kendini dış  dünyadan soyutlar yani yaşatıldığı bolluk onu mevt yani üretemez hale getirir ve öylece kala kalır...! Bu bolluğun tadını iyice alıp kanıksadıktan sonra  Allah onun bu zenginliğini yani NİMETLER içinde olmasını  yani anlamlandırmasını sağlar..!   Ona , bu zenginliği yani verilen NİMETLER`in bolluğu konumunda da ne kadar kaldın diye sorulur. Kişi burada bir gün yada bir günün birkaç saati der.. Burada zaman dilimi kastedilmez. Kişinin sahip olduğu  bol nimetlerin yani Y&... Devamı

KURAN HAKİKATLERİ..!!

2015-05-12 23:24:00

KURAN HAKİKATLERİ..!! Nûr 24:42 Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH'a aittir. Dönüş de ALLAH'adır. Şûrâ 42:39 Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar. Kasas 28:5 Yeryüzünde güçsüzleştirilip ezilenlere lütfederek diledik ki onları önderler ve varisler yapalım. Necm 53:39 İnsan için ancak kendi çalışması vardır. Nahl 16:71 ALLAH rızık (varlık) açısından sizi birbirinize üstün kılmıştır. Nitekim, üstün kılınanlar, emirleri altındakilerle varlıklarını eşit paylaşmazlar. ALLAH'ın nimetini mi reddediyorlar? A’râf 7:85 Medyen'e de kardeşleri şuayb'ı gönderdik. Dedi ki:  "Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin. O'ndan başka tanrınız yoktur. Rabbinizden size açık bir kanıt gelmiş bulunuyor. Ölçü ve tartıyı tam uygulayın. Halkın hakkını yemeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnanıyorsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır." Bakara 2:188 Paralarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Halkın parasını haksız yere yemek amacıyla bile-bile memurlara/yöneticilere rüşvet vermeyin. Haşr 59:7 ALLAH'ın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler ALLAH'ın ve elçisinindir.Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. ALLAH'ı dinleyin. ALLAH'ın cezalandırması çetindir. Selam ve Dua İle..!!... Devamı

KARDEŞLİK..!!

2015-05-12 18:02:00

KARDEŞİM DİYEBİLMEK..! Kardeş demek hayat demektir...! Kimi zaman aldığın nefese kardeşim diyebilmektir...! Kimi zaman üzüldüğün anda karşında bulabilmektir.! Şunu hiç unutma, hiç bir zaman sevgili kardeş gibi olamaz..! ÇÜNKÜ...! Kardeşin Aşkı sevgiliden çoktur...! Sevgili terk eder, Kardeş yanında baki kalır...! Sevgili emreder, Kardeş teselli eder...! kardeş sevgiliden çok sever...! BİZDE KARDEŞLİK..! Sen  bilir misin bizde kardeşlik nedir..? Nefesin kesilirse, al benim canımı senindir diyebilmektir  kardeşilik..! EN ÖNEMLİSİ İSE..! Yolun sonu uçurum sa, kardeşim geri dön.! ilk adım benimdir diyendir KARDEŞ..! Kardeş olabilenlere ve kardeş  kalabilenlere  selam olsun...! Selam ve  Muhabbetle...! ... Devamı

HİDAYET..!!

2015-05-12 17:56:00

YOL GÖSTERMEK…!! Hidayet, nazikçe yol göstermektir. Allah’ın hidayeti dört çeşittir. 1- Herkese varlığını ve birliğini, defalarca göstermesidir. Bu sebeple her insanı şirkten sorumlu tutarak şöyle der: "Allah kendisine ortak koşulmasını bağışla­maz, bunun dışında olanı dilediği kimse için bağışlar." (Nisa 4/48) 2- İnsana iyiyi kötüden ayırma kabiliyeti vermesidir. “Rabbimiz her şeye şeklini veren, sonra yol gösterendir. (Taha 20/50) Ayetler sırf Kur’an’da olanlar değildir; çevrede ve insanın içinde olanları da vardır. Zorunlu bilgiler onlardan alınır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Doğruları arayanlar için yeryüzünde ayetler vardır; kendinizde de vardır; görmez misiniz?” (Zariyât 51/20-21) 3- Elçileri aracılığı ile yol göstermesidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “O elçileri, bizim emrimizle yol gösteren önderler yaptık” (Enbiya 21/73) 4- Allah’ın bir ikramı olarak hidayet vermesidir. Bu ya yola gelmek isteyenlere olur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz, her elçiyi kendi toplumunun dili ile gönderdik ki, onlara iyice açıklasın. Bundan sonra Allah dileyeni sapıklıkta bırakır, dileyeni de yola getirir.” (İbrahim 14/4) Bu ikram ya da yola gelmiş olanlara olur. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini düzeltir.” (Teğabun 64/11) İman eden ve iyi işler yapanlara Rableri, imanları sebebiyle doğru yolu gösterir.” (Yunus 10/9) Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

UYKU VE ÖLÜM..!!

2015-05-08 13:11:00

UYKU ve ÖLÜM…!! Uyku, ölümün kardeşidir..! Rabbim beni gün içinde bedenime geri gönderirsen; seni o yüce ve güzel isimlerinle tespih etmeye ve ibadetlerimi sana özgülemeye gayret sarf edeceğim..! Dualarımı kabul et, günahlarımın üstünü ört, sana gelen o Hak yolda, o dosdoğru yolda yürümemi nasip et...! Bizleri o yolda sabit tut ve bize yardım et..!! MÜSTEÃN olan Sensin.. AMİN…!! Selam ve Dua İle..!! Devamı

NİÇİN İMAN ETTİN..?

2015-05-08 11:46:00

NİÇİN İMAN ETTİN..? Arabi’nin  (bedevinin)  birine sorulmuşlar: Muhammed'e  (s.a.v)  niçin iman ettin diye sormuşlar..! Bedevi arap (Yani cahil dağda yaşayan Arap) CEVAP VERİYOR LÜTFEN DİKKAT..!!  '' Muhammedin (a.s) yap dediği bir iş için aklın yapma dediğini görmedim, yapma dediği bir iş içinde aklın yap dediğini görmedim.'' Dostlar siz gördünüz veya duydunuz mu  eğer böyle bir söz duydu iseniz bilin ki onu Muhammed (as) kesinlikle söylememiştir. LÜTFEN BİZDE AKLIMIZI KULLANALIM..!! Gününüz ve akıbetiniz HAYR olsun..! Selam ve Dua İle..!! Devamı

ADEM OLMAK MI.......?

2015-05-07 11:30:00

ADEM OLMAK MI.......? MUTTAKİ OLMAK MI..? Kişi kendine ihtiyaç ihdas eder bir hedef koyarsaADEM olur...! Bu ihtiyacını karşılamak için çalışır ise BEŞER olur..! Hedefine ulaşmak için, çalışırken stratejiler uygular ise İNSAN olur...! Stratejilerinin hayırlı ve güzel olanlarının önemini ve gereğini kavrarsa MÜSLÜMAN olur..! Kavradığı bu güzellikleri hayatında uygularsa MÜMİN olur, ...! Bu güzellikleri yaşam felsefesi haline getirir sürekli kılarsa MUTTAKİ olur...! CENNETE ise sadece MUTTAKİ ler girecektir...! Muttaki olmak için gayret gösterenlere selam olsun...! Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

HANGİ KURAN ?

2015-05-06 12:35:00

HANGİ KURAN ? DİYE BİR SORALIM !! Evet, sen Kur'an diyorsun, ama hangi Kur'an? Cehaletin elinde teberrük edilip kutsanan bir nesne olan Kur'an mı? Cinayetin mızraklarının ucundaki Kur'an mı? Yoksa çeyrek yüzyıldan daha az bir sürede, Çölün dağınık ve düşman kabilelerini birleştirerek, dünyanın egemen güçlerini -Bizans, Sasani- çökerten, insanlığın kaderini ele geçiren, devrimci yapısıyla insanlık tarihinde yepyeni bir medeniyet ve kültür meydana getiren bir kitap olarak mı Kur'an..? Daha çok hayata, bilgiye, izzet, kemal ve cihada yönelik! Yaklaşık yetmiş suresinin adını insanı ilgilendiren konulardan alan bu kitap; yaklaşık otuz süresinin adını maddi fenomenlerden alırken, yalnızca iki süresinin adını ibadetlerden alan bir kitap..!.  Bu kitap, (Allahın vahyi) "dostunun cehaleti"ve "düşmanının hilesiyle" yaprakları  açıldığı günden beri, yaprakları masraflı olmaya başladı.! "Metni" terk edilip "cildi" revaç bulduğundan beri adı "okumak" anlamına gelen bu kitap, okunmaz oldu. Kutsama, teberrük ve mal kazanma işleri gördü.! Toplumsal, ruhsal ve düşünsel mesele ve dertlerin cevabı bu kitapta aranmadığından beri, onda soğuk algınlığı, romatizma türünden bedensel hastalıkların şifası aranır oldu. Uyanıkken terk edip, yatarken başlarının üstüne asarak uyuduklarından beri, görüyorsun ki ölülerin hizmetine sunulmakta, ölüp gitmişlerin ruhlarına ithaf edilmekte ve sesi yalnızca mezarlıklardan duyulmaktadır.!(alıntı) Selam ve Muhabbetle..!!... Devamı

MUHTEŞEM AHLAK...!

2015-05-05 17:12:00

MUHTEŞEM  AHLAK...! Bir insan, KENDİSİNİN  ve  İNSANLIĞIN  yararına olabilecek her türlü  HAYR ve İHSAN amelleri için: Her türlü zorluğa göğüs geren ve bu süreçte olumsuz hiç bir şeyi araya sokmayanlar var ya...! İşte onlar Gerçek ve Mükemmel bir  "AHLAK" SAHİBİDİRLER..! Kaynak ....! Önce Şûrâ Sûresi’nin 52. âyetini okuyun: “Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin;...” Sonra da Kalem Sûresi’nin 4. âyetini okuyun: “Evet, çünkü sen, muhteşem bir ahlâka sahipsin!” Selam ve Muhabbetle....! Devamı

KİTABI ANLAYIP YAŞAYANLARA..!

2015-05-05 17:00:00

KİTABI  ANLAYIP YAŞAYANLARA..! KURAN  MUBİYN OLUR..! MUBİYN:  ap açık anlaşılır demektir...! Bir şeyin senin için MUBİYN olması demek;  Senin onu okuyup kolaylıkla anlaman demek değildir..! Anladığını  manaya çevirip  ve hayatında yer buldurtabiliyorsan bu o zaman senin için MUBİYN  olmuş demektir..! Kuranda anlatılan ve senin de anladığını  sandığın fakat hayatına faal edemediğin  bir  olayı aslında sen anlayamamışsın demektir.  Yani senin  için bu olay henüz MUBİYN olmamış demektir...! Okuduğun ve anladığını yani MANA yı  ŞEKLE onu da  hayatına,  pratiğine dönüştürebiliyorsan ya da herhangi bir ŞEKLİ doğru bir şekilde MANA ya çevirebiliyorsan işte bunlar senin için MUBİYN olmuş demektir...! SALATIN  ikamesinin farz olduğunu bilmek onun senin için MUBİYN olduğu anlamına gelmez..! Bu farz olan SALATI hayatında bire bir uyguluyorsan  işte o zaman SALAT SENİN İÇİN MUBİYN olmuştur...! Yani  Sadaka,  infak,  kıtal,  cihad,  emribilmaruf nehyi anilmünker, bunları istediğin kadar iyi anla hayatına yansıtmadığın sürece senin için  MUBİYN  sayılmaz...! Allah’ın kitabı 2 kısımdan müteşekkildir...! Bunlar ŞEKİL  Ve  MANA dır...! Yeri geldiğinde mana şekle, yeri geldiğinde de şekil manaya dönüştürülür ve bu şekilde ELKİTABÜLMUBİYN  duhan s. 44/2  oluşturulur...! Bunların örnekleri kuranda vardır...! Örneğin Yusuf  as.  MANAYI ŞEKLE  dönüştürür  yani  YUSUF S.12/2  ye göre ELKİTABÜLMUBİYN ini ayetleri ifa eder..! Musa’nın karşılaştığı adam (bizim hızır dediğimiz Allahın bir Kul dediği)  ise ŞEKLİ MANA ya dönüştürür.  Bu da... Devamı

İMAN...!!

2015-05-04 13:10:00

İMAN...!!  ÖNCE KAVRA, SONRA İMAN ET..!  VEYA İMAN ETME...! Bir şeye iman etmek/inanmak o şeyi bildikten, anladıktan, kavradıktan, aklına yattıktan sonra iman et veya iman etme...! Önce imana konu olan şeyi araştırıp ve öğrenmeliyiz..!  Sonra bilinçli bir şekilde sorgulamalıyız ve sonuca ulaşmalıyız..!  Sonra eğer aklımıza yatarsa iman ederiz ya da etmeyiz..! Ama bunları yapmadan kesinlikle iman edilmez.! Edilirse bile O imana iman denmez. Bunun adına ancak Münafıklık denir..! KORKU..İLE... İMAN...OLMAZ..! Eğer insanlar Cehennem ‘de  yanma korkusu ile iman ederse, buna "iman" değil "nifak/münafıklık" denir. Çünkü sen korku ile inanıyorsun. "Aman yanarım!" diye korktuğun için inanıyorsun...! Kuran nifak yani münafıklık istemez. Ya bilerek, farkına vararak inanırsın. Ya da inanmazsın. Bunun başka bir yolu yoktur..! Rabbim ne diyor kulak verelim..! "Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme" (17İSRA/36) diyen ben değilim ALLAH...! Sen karanlık bir yolda önünü görmeden yürür müsün veya yürüyebilir imsin..?  Yürümezsin değil mi..?  O zaman bilmediğin, anlamadığın şeylere ne diye iman ettin..? Yani sana Yaradan: "Aferin sana. Anlamadan, bilmeden, kafana yatmadan iman ettin..!  Hadi doğru cennete" mi diyecek zannediyorsun..?  Dostlar gerçekten siz bunun böyle olduğunu mu düşünüyorsunuz..? Yok yok böyle düşünmüyorsunuzdur..!  Çünkü sizde akıl var. Yaratan akılla, mantıkla, düşünme ile sizi donatmış..! Gelin dostlar ne olur şu aklımızı yüzde yüz kullanalım. .! Yanlış anlamayın benimki sadece bir tespit ve tavsiye. Gerisi size kalmış..! Anlatabildim mi ... Devamı