SALAT VE NAMAZ

2015-03-22 17:32:00

  SALAT VE ZEKAT ..!! ·         Ayetler daha kolay anlaşılsın diye Türkçeden örnek verelim: YEMEĞİNİ YE VE KARNINI  DOYUR... ·         Yemek yemek ile karnını doyurmak ayrı ayrı şeylermiş gibi dursa da bu iki fiil aynı sonuca hizmet ederler..!. ·         Karnını doyurmuş olmak, yemek yemenin sonucudur..! Şimdi ayetlere bir bakalım..: KİTAPTAN SANA VAHYOLUNANI OKU VE SALATI İKAME ET... [(Ankebut: 45)] ·         Salatı ikame etmek yani yerine getirmek, kitaptan sana vahyolunanın okunması sonucudur.! VE SALATI İKAME EDİN VE ZEKATI VERİN; rüku edenlerle beraber rüku’ edin. [(Bakara: 43)] ·         Zekatı vermek, salatı ikame etmenin sonucudur. ZEKATI VERİN VE RÜKU EDENLERLE BİRLİKTE RÜKU EDİN... [(Bakara: 43)] ·         Rüku edenlerle birlikte rüku ediyor olmak, zekatı vermenin sonucudur. ·         Salatın içinde mali destek bulunmaz. ·         Mali destek zekatın içinde bulunur.   “Ya Şuayb! Babalarımızın ibadet ettiği şeyleri ve de mallarımız konusunda dilediğimizi yapmayı terketmemizi sana salatın mı emrediyor? Muhakkak ki sen, halimsin, reşidsin (rüşde erensin, irşad edensin).” dediler.[ (Hud: 87)] Salatın mı yani aldığın vahiy öğretisi mi? Selam ve Dua İle..!!... Devamı

KURANI DÜŞÜNMEK..!

2015-03-21 23:14:00

KURANI  DÜŞÜNMEK…!! Rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla..! "Andolsun ki Kur'ân'ı, düşünenler için kolaylaştırdık. Düşünen var mı…?'”   [KAMER  SURESİ  17. AYET] "Elif, lâm, râ. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından âyetleri önce sağlam kılınmış, sonra da detaylandırılıp açıklanmış bir kitaptır." [HUD SURESİ  1. AYET]  "Doğrusu Kur'ân, sana ve kavmine bir şereftir. İleride ondan sorumlu tutulacaksınız." [ZUHRUF SURESİ  44. AYET] ·         Kuran üst perdeden akademik dil kullanmaz..! ·         Hak sözünü halkın diliyle anlatır. ! ·         Halk sizi anlamıyorsa, anlatamıyorsunuzdur.. ! Kuranı düşünen, akleden, hayatına geçirenlere ve yayanlara selam olsun…! ·         Selam VE Dua İle..!!... Devamı

KURAN İLMİ...!

2015-03-21 21:42:00

KURAN İLMİ…! KURAN, ·         Hissiyat ilmidir ·         Maneviyyat ilmidir ·         Ruh halimizi tanımlar ·         Zaaflarımızı tanımlar ·         Bizlere Çözüm önerilerinde bulunur ·         Bizleri Depresyon yani Zulumattan korur ·         Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü verir ·         İnsan kuran ile ŞİFA bulur, yaratıcısına aşk ile bağlanır. YALNIZ; ·         Bunları direkt olarak ve maddeler halinde anlatmaz, ·         Şekli olgular, Maddeler, Harfler, Rakamlar , ·         Hayvan isimleri  Geçmiş ve gelecekten bahseden ·         Olaylar, Şahsiyetler üzerinden anlatır. İşte burası biraz kafa karıştırır gibi görünse de onun derin Felsefi gücü ve Mantık dehasının birazcık anlaşılması ile bütün taşlar yerine oturur..! ·         Selam ve Muhabbetle..!... Devamı

İ S T İ A Z E ..!!

2015-03-21 00:56:00

İ S T İ A Z E ..!! Şeytandan Allah’a sığınmak: -  Şeytan tipler ve güçler tarafından dayatılan düşünce ve amelleri hemen Allah’ın gönderdiği Kur’an terazisinde tartmaktır..! - Şeytan bir düşünce sisteminin adıdır.. ! Şeytani düşünce İblisin sana fısıladadıklarıının senin tarfından uygulamaya konulması halinde şeytana uymuş olursun…! - Şeytani düşünceye uymamak ve onu vicdan terazisinde tartmak için,  Doğruyu Allah’tan öğrenip şeytanın bizi saptırmasına engel olmaktır..! -  Şeytanın aklımıza, fikrimize zerk ettiği zehirleri Allah’ın Kur’an’da bize ikram ettiği panzehirle tedavi etmektir..! -  Bir örnek verelim… Fırtınaya tutulan geminin hemen limana sığınması gibi, derhal Kur’an’a sarılıp problemleri Kur’an ile çözmektir. Bilinmelidir ki, anlamadan Kur’an okumakla bu problemler çözülemez. Vesselam….! Günümüzde bu konuya örnek olabilecek çok sayıda şeytanî vesvese türü mevcuttur. Bu vesveseler birçok yönden insanların hayatına sokulmaya çalışılmaktadır. Bunlardan bir tanesini somut bir örnek olarak sunmanın yararlı olacağı kanısındayız: Mütedeyyin olmakla beraber bilgisiz ve sıradan insanlara yüzyıllardır şöyle telkinlerde bulunulmaktadır:  “Şu kandil gecesinde şu kadar rekât namaz kılar, şu kadar sayıda tespih çekersen, bütün günahların affolur ve cennete gidersin!” Bu telkin ve öneriler ilk bakışta insanların hoşuna gitmekte, daha doğrusu işlerine gelmektedir. Çünkü insanın dünyaya gelişinden itibaren onun “karin”i olarak faaliyet gösteren şeytan [İblis], bu teklif üzerine hemen harekete geçip bir ham düşünce üretme... Devamı

EUZU BESMELE

2015-03-20 16:28:00

NAHL 98 – EUZU BESMELE “Fe izakare’telkur’anefesteız billahi mineşşeytanirracami.” EUZU BİLLAHİ MİN EŞŞEYTANİRRACİM..! derken bunun bilincinde miyiz..? Eylemlerimle yarattığım Şeytan (İBLİS'i dinleyip kötü amel işleyerek yarattığım amel/obje; kadın, elma, erkek, para, makam v.b) yüzünden bozguna uğrayabilecek olan--- ihsan/fedakarlık ve/ya hayırlı eksenli bir işin/amelin yapılmasına…! Bu amelin yapılımı SÜRECİNDEgösterdiğim “FEDAKARLIK ve/ya HAYIR EKSENLİ ÇABAMA ” sığınarak böylece Şeytanı bozguna uğratırım..! NAHL 98 `e şu soruyu sorun; Kuran okunacağı zaman niye Allaha sığınayım..? Bunun cevabı, bu ayette geçen ''mineşşeytanırracıym''   tamlamasının sonunda ki deyimdir. O halde, sonu kötü konumu ifade eden deyimlerle teçhiz edilmiş tamlamaları çözdüğümüz zaman, aslında kendi konumumuzla da örtüşecek olan bu deyimden ya da bu deyimin bize o anda hakim oluşundan Allaha sığınacağız. İşte NAHL 98 `de anlatılan şeyde budur..! NAHL 98 `de ki özet mana; Kuran kıraati yapılırken Allaha sığınmak ya da herhangi bir ayeti okurken euzu besmele ile başlamak değildir. Tamlamaların çözümünde, çözülen her tamlama bunu çözen kişiye o anki konumu ya da yakın gelecekte sahip olabileceği iyi ya da kötü konumunu bildirecektir. Böylece bu kişi ödüllendirilecektir..! İşte NAHL 98 `de de eğer bu ödül kişi için kötü yönde olursa bu kişiye ''kendine dikkat et çeki-düzen ver'' anlamındadır..! EUZU KAVRAMININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEK NE ANLAMA GELİR? EUZU nasıl yaşanır, yaşayanların ve yaşaması gerekenlerin veya bizlerin hayatındaki yeri nasıldır ve nasıl olmalıdır..? CEVAP; EUZUdenilen kavram yaptığın &cced... Devamı

İLMİN PEŞİNDEN KOŞMAK…!

2015-03-20 12:15:00

İLMİN PEŞİNDEN KOŞMAK…! Rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla..! Alimin peşinden köleliğe, ilmin peşinden özgürlüğe varılır…! "Selam olsun hidayete tabi olanlara"  [Taha S..47.ayet] Güneşi doğarken görünce: “Budur rabbim, bu daha büyük” dedi. O da batınca dedi ki: “Ey kavmim! Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.” ..[Enam S..78.ayet] “Ben, benliğimi tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben Ona ortak koşanlardan değilim!” ..[Enam S..79.ayet] Allah’ı bırakıp , şeytanları dost edinmeyin..!  Allah bir kısmına hidayet verdi ve bir kısmı  sapıklığa talip oldu.  Çünkü, Allah’ı bırakıp şeytanları dostlar edindiler. Bir de zannederler ki, kendileri hidayettedirler ..[Araf S..30.ayet] AMAN DİKKAT…! Uyarıya dikkat edin , bir de kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar…! Selam ve Muhabbetle..!   Devamı

NAMAZ KIL, ZEKAT VER..!

2015-03-20 11:52:00

NAMAZ KIL,  ZEKAT VER..! SALAT denilen ibadet…; Hayır içerikli olmak kaydı ile herhangi bir işi, usulüne uygun bir şekilde yapmaktır. Örnek; Eğer sen, nefes alman, yürümen de buna dahil olmak üzere yaptığın herhangi bir işi düzgün yapıyorsan, SALAT ediyorsun demektir. Buna, camilerde veya yalnız kıldığın  namazda dahil dir..! ZEKAT ise….; İyi olanı, güzel olanı yapma ya da söyleme diyen hislerine karşı, iyi olanı, güzel olanı zorla da olsa kendine yaptırman ya da söyletmendir.!. Kötü olanı, çirkin olanı yap ya da söyle diyen hislerine karşı, kötü olanı, çirkin olanı kendine yaptırmaman ya da söyletmemendir. Bu yönde ki her türlü çaban ZEKAT hükmündedir..! "ekimussalate ve atuzzekate" yani "namazı kıl, zekatı ver"  denildiğinde anlatılan şey kısaca; herhangi bir işi yaparken (salat) gevşekliğe düşme, sallamasyon yapma, sözünü tut, işini zamanında teslim et, vesveselere, git gellerine kanma (zekat) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iş, milyarlarca işten herhangi bir iş olabilir hatta yürümen, kalkman bile olabilir..! Dikkat edin; "SALAT" ne zaman tehlikeye girerse, zaafların ne zaman ayyuka çıkarsa "ZEKAT" o zaman devreye sokulmalıdır..! Şimdi SALAT ve ZEKAT tanımlarını tekrar okuyun ve bu kavramların nasıl bir işbirliği içinde olduğuna hayatınızdan vereceğiniz örneklerle şahit olun..! SALAT ve ZEKAT’ı hakkı ile yerine getirenlere selam olsun…!! Selam ve Muhabbetle..!... Devamı

ŞAHİD ve ŞEHİT

2015-03-18 20:30:00

ŞAHİD  ve ŞEHİT MAKAMLARI ..MAKAMEN MAHMUDEN..! YURTLARI   İSE   CENNETTİR...! ŞAHİD olmanın iki ayağı vardır bunlar, İLM ve İMAN`dır. ŞEHİD olmanın ise tek ayağı vardır, o da inancın uğruna ETKİSİZ hale getirilmendir. Kişi bazen ŞEHİD olarak Şahid, bazen de ŞAHİD olarak Şehid olur. Resulle birlikte savaşanlar mevzuuna gelince, MAKAMEN MAHMUDEN NEDİR? ARAF SURESİ..78.ayet.. BU AYET HAYATIMIZDA NEREDE VE NE ŞEKİLDE YER BULUR..? Kim ki şerefine, namusuna, vatanına BAĞLILIKTA ısrar ederse ve bunu korumak için öldürülürse, bu kişinin günahları silinir. Buna BAĞLILIK ve FEDAKARLIK  Birleşkesi denilir. Bunun diğer adı yine MAKAMEN MAHMUHEN`dir. Kim ki HAYR yaparken ÖLÜMÜ göze alırsa ve öldürülürse, bu kişinin tüm günahları silinir. Buna HAYR ve FEDAKARLIK  Birleşkesi denilir. Bunun diğer adı da MAKAMEN MAHMUDEN`dir. Kim ki DOĞRUYU SÖYLERKEN ölümü göze alır ve öldürülürse, bu kişinin tüm günahları silinir. Buna DİYALOG ve FEDAKARLIK  Birleşkesi denilir. Bunun diğer adı da MAKAMEN MAHMUDEN`dir. Kim ki ÖZGÜRLÜK için ölümü göze alır ve öldürülürse, bu kişinin günahları silinir. Buna HAYR ve FEDAKARLIK  Birleşkesi denilir. Bunun da diğer adı MAKAMEN MAHMUDEN`dir. Bir insanın hayr amaçlı yada içerikli olmak kaydıyla işine, eşine, dinine, vatanına  BAĞLILIĞının idraki ile bu hissiyatla yaşayan  ve   Kuran ilminde  evrensel değerlere bağlı,  fedakarlığa dayalı ve  Vicdanının  sana telkinlerine göre yaşamanın adı  İSLAM dır...! Eğer bir insan evini geçindirmek için işine sıkı sıkıya bağlı ise ve EKMEK PARASI uğruna ÖLÜMÜ göze alıyorsa ve bu yolda da  ölüyorsa iş... Devamı

ADAM OLMAK..!

2015-03-14 14:41:00

BÜYÜK ADAM OLMAK MI…?              ADAM OLMAK YETERLİ..!! Büyük adam” olmaya gerek yok “adam” olalım yeter..! Kaldı ki vazife büyük şey yapmak değil, ne kadar küçük olursa olsun gerekeni yapmaktır..! Hiç yapılmaması gerekeni başarılı bir şekilde yapmaktan daha gereksiz bir şey yoktur..! Takdir edersiniz ki, okunu hedeften öteye atan okçu, hedefe ulaştıramayandan daha başarılı sayılmaz..! Eğitimli adam, doğru işi yapılması gereken doğru zamanda yapandır..! Samimi olabilirsiniz ama bu yaptıklarınızın aptalca olmasını engellemez. Unutmayın lütfen kaptanı usta olmayan gemiye her rüzgâr kötüdür..!   Selam ve Muhabbetle..!! Devamı

TEVHİT VE ÖZGÜRLÜK

2015-03-13 20:53:00

ÖZGÜRLEŞ VE TEVHİD’E ULAŞ…!! Allah Vahyinin tüm insanlığa son ve evrensel sürümü olan Kuran-ı Kerim’i baştan sona incelediğinizde karşınıza çıkacak temel konu “Tevhid” inancı olacaktır. “Tevhid” kavramı etimolojik olarak Allah’ın varlığından ziyade “birliğini, tekliğini” ifade eder..! Buna göre “Tevhid”,  yeryüzünde Allah’tan başka ibadet edilecek, yardım dilenecek hiç bir otoritenin bulunmadığına iman etmektir (Güvenmektir). ! Allah’tan başka el açılacak bir otoritenin bulunmayışı insanı tam anlamıyla hür ve bağımsız kılar. Bizi her türden sahte tanrılara (KULA KUL OLMAKTAN) tapmaktan kurtarır ve böylece insanoğlunu zihinsel ve bedensel olarak özgürleştirir.! Bu nedenledir ki Allah’a karşı özgürlüğünü ilan etmeye kalkışanı Allah her şeye kul haline getirirken, O’na kul olmanın sırrını kavrayabilen kimse ise, başka her şeye karşı özgür ve müstağni kılınmaktadır: “Rabbiniz Allah işte budur. O'ndan başka Tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir”. (6/Enam 102) Selam ve Muhabbetle..! Devamı

KİSEYİ ALAYA ALMAYIN..!

2015-03-12 20:20:00

HİÇBİR TOPLUMU VE ŞAHSI ALAYA ALMAYIN…! “Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan ALLAH'a sığın!'' [(Nahl Suresi) (98. Ayet)] “Ey iman edenler…! Hiçbir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. ! Olur ki alay edilenler, onlardan daha iyi olabilirler. ! Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. ! Alay edilen kadınlar, kendilerinden daha iyi olabilirler. ! Birbirinizi ayıplamayınız: Birbirinize kötü lakaplar takmayınız. İmandan sonra, fâsık diye anılmak ne kötüdür..! Kim tövbe etmezse işte onlar zâlimlerdir.!.” [(HUCURAT SURESİ 11. AYET)] Dostlar bu ayet ışığında, bu günkü konumuzu ve bilhassa İnternet ve “FACABOOK” durumuzu bir değerlendirelim ne dersiniz…! Selam ve Muhabbetle..! Devamı

ALLAHA İNANMAK VE...

2015-03-11 20:48:00

EY RABBİM SANA İNANIYORUZ..! Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah, “Ey Rabbimiz! Sana inanıyoruz, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru” diyenlerin, zorluklara sabredenlerin ve sözlerini tutanların, Rablerine yürekten bağlı olanların, servetlerini Allah yolunda harcayanların ve seherlerde bütün kalpleriyle af dileyenlerin kalplerindeki her şeyi görür. [Âl-i İmrân, 16-17] Allah ile melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri, O'ndan başka tanrı olmadığına şahittir. O'ndan başka tanrı yoktur, kudret ve hikmet sahibidir. [Âl-i İmrân, 18] Allah katında din İslâm'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini  inkâr edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur.. [Âl-i İmrân, 19] Seninle tartışmaya girerlerse de ki:  “Ben ve bana tâbi olanlar, bütün benliğimizi Allah'a teslim ettik.” Daha önce kitap verilmiş olanlara ve kitap ile ilgisi olmayanlara sor:“Siz kendinizi O'na teslim ettiniz mi?” Eğer O'na teslim olurlarsa muhakkak doğru yol üzerindedirler; ama yüz çevirirlerse unutma ki, senin görevin sadece mesajı iletmektir; zira Allah, kullarını çok iyi görmektedir.. [Âl-i İmrân, 20] Allah'ın âyetlerini inkâr edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere ve adaleti emreden insanların canına kıyanlara gelince; onlara acıklı azabı bildir.. [Âl-i İmrân, 21] İşte onlar, dünyada ve âhirette çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur.. [Âl.i.İmrân,22] Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Ara... Devamı