TEVHİT VE ÖZGÜRLÜK

2015-03-14 05:53:00

ÖZGÜRLEŞ VE TEVHİD’E ULAŞ…!!

Allah Vahyinin tüm insanlığa son ve evrensel sürümü olan Kuran-ı Kerim’i baştan sona incelediğinizde karşınıza çıkacak temel konu “Tevhid” inancı olacaktır. “Tevhid” kavramı etimolojik olarak Allah’ın varlığından ziyade “birliğini, tekliğini” ifade eder..!

Buna göre “Tevhid”,  yeryüzünde Allah’tan başka ibadet edilecek, yardım dilenecek hiç bir otoritenin bulunmadığına iman etmektir (Güvenmektir). !

Allah’tan başka el açılacak bir otoritenin bulunmayışı insanı tam anlamıyla hür ve bağımsız kılar.

Bizi her türden sahte tanrılara (KULA KUL OLMAKTAN) tapmaktan kurtarır ve böylece insanoğlunu zihinsel ve bedensel olarak özgürleştirir.!

Bu nedenledir ki Allah’a karşı özgürlüğünü ilan etmeye kalkışanı Allah her şeye kul haline getirirken, O’na kul olmanın sırrını kavrayabilen kimse ise, başka her şeye karşı özgür ve müstağni kılınmaktadır:

“Rabbiniz Allah işte budur. O'ndan başka Tanrı yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. O'na kulluk edin, O her şeye vekildir”. (6/Enam 102)

Selam ve Muhabbetle..!

0
0
0
Yorum Yaz